Salon lähikirjastojen toiminnan kehittäminen kansalaistoiminnan tarpeita tukeviksi tiloiksi
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Salon kirjasto
Kirjaston osoite : 
Vilhonkatu 2
24100
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaakko Lind
Puhelin : 
044-7784962
Sähköposti : 
jaakko.lind@salo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää Salon kirjastopalveluihin kuuluvien lähikirjastojen toimintaa. Hankkeeseen sisältyy Kiskon, Kuusjoen, Suomusjärven ja Särkisalon lähikirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoksi. Lisäksi nykyisiä tilaratkaisuja muutetaan siten, että alueella toimivat kolmannen sektorin toimijat, kuten yhdistykset, voisivat pitää kokouksia, tapahtumia ja näyttelyitä.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan arvioimalla kirjastopalveluiden käyttöä (lainausluvut, kävijämäärät, luokka- ja ryhmäkäyntien määrä sekä ryhmien koot). Vastaavasti myös yhteistyökumppaneiden toimintaa arvioidaan seuraamalla käyttötuntien ja kävijämäärien kehitystä.  

Kuvaus : 

Hankkeen toimintasuunnitelma sisältää kirjastopalveluiden muuttamisen laajennetun aukiolon omatoimikirjastoiksi. Kaikki hankkeen kiinteistöt ovat vuosikymmeniä vanhoja ja alun perin ne ovat olleet muussa kuin kirjastokäytössä. Kaikkiin kiinteistöihin kohdistuvia muutostöitä ovat valaistusten uusiminen toimimaan liiketunnistimien avulla. Erityishaasteena on Suomusjärven kirjastossa sijaitsevan parvirakennelman poistamisen ja lattiapinnoitteen uusimisen. Parvella ja saman huoneen lattiassa on laattoja, jotka on liimattu asbestia sisältävällä liimalla. Liiman poistaminen vaatii erityistä osaamista ja huolellisuutta. Kaikkiin omatoimikirjastotiloihin asennetaan kulunvalvontajärjestelmät, joiden avulla säädellään tilojen käyttöä kirjastosihteerien poissa ollessa. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
yhdistykset
Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€57 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€171 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€228 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€55 000