Sanat karkuteillä, salapoliisit kintereillä
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Akaan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Köyvärintie 1
37800
Kirjaston puhelin : 
0403353600
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@akaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Akaa
Y-tunnus : 
2050864-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Tamminen
Puhelin : 
0403353530
Sähköposti : 
timo.tamminen@akaa.fi
Kuvaus : 

Lasten lukupiiriä toivotaan, mutta tämänhetkisillä resursseilla kirjasto ei pysty lisäämään toimintaa. Kaupunginkirjasto järjesti kesäkuussa 2014 alakoululaisille kerhon, jossa oli ohjattua toimintaa 8-11 vuotiaille. Vanhempien antamassa palautteessa pidettiin kirjaston järjestämää vapaa-ajan toimintaa hyvin tärkeänä.

Projektin tavoitteet: nuoret innostuvat lukemaan, rakastuvat tarinoihin ja rohkaistuvat ilmaisemaan itseään. Sanataidekerho voimauttaa ja auttaa käsittelemään esim. ystävyyttä ja yksinäisyyttä koulussa. Pitkäjänteisyys lisääntyy. Kirjasto näyttäytyy elävänä harrastuspaikkana, joka on turvallinen ja luonteva olohuone. Kirjaston tavoitteena on jatkaa toimintaa projektin jälkeen lukupiirien muodossa, kun sanataidekerhon ohjaaja antaa mallin toiminnalle. Projektin vaikutus näkyy nuorten lainaajien aktiivisempana kirjastonkäyttönä sekä perheiden kirjastonkäyntien lisääntymisenä. 

Suunnitelma: Akaan molemmissa kirjastoissa kokoontuu 4.-5. –luokkalaisille sanataidekerho lukuvuoden 2015-16 aikana. Kirjasto suunnittelee kerhon teemat yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Kerho kokoontuu viikon välein neljä kertaa syksyllä ja neljä kertaa keväällä. Sanataideyhdistys Yöstäjä ry. suunnittelee ja toteuttaa sanataidekerhojen ohjelman. Kirjasto tarjoaa tarvittavat tilat,  kirjat ja muun materiaalin sekä huolehtii tiedottamisesta. Syys- ja kevätkerhojen viimeinen viides kokoontuminen on kirjaston järjestämä teemailta, johon kutsutaan kerholaisten lisäksi heidän perheitään ja muita kiinnostuneita.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Sanataideyhdistys Yöstäjä ry.
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Akaan alakoulut: Arvo Ylpön koulu, Nahkialan koulu ja Pappilan koulu.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Akaan suurimman taajaman Toijalan alueella järjestettiin 4.-5. –luokkalaisille sanataidepajoja lukuvuoden 2015-16 aikana. Kirjasto suunnitteli kahdeksalle luokalle kauhuteeman yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Sanataideyhdistys Yöstäjä ry. Tampereelta suunnitteli ja toteutti sanataidepajat. Ohjaajien kiireiden takia toteutus siirtyi loppukeväälle 2016 ja toteutui kouluilla neljänä päivänä. Kirjasto tarjosi kirjat ja muun materiaalin luokkien käyttöön, koordinoi aikatauluja sekä hoiti tiedotuksen. Sanataidepajoissa rakennettiin kauhutarinoita yhteisöllisen kirjoittamisen menetelmin, vetäjinä toimivat Yöstäjästä Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju. Syyskuussa 2016 kirjasto kutsui kirjailijavierailulle kirjailija Roope Lipastin. Kirjailijavierailuun osallistuivat Toijalan kaikki kuudesluokkalaiset, noin 110 oppilasta. Pääkirjastosta yhteistyötä hoiti kirjastonhoitaja Merja Eloranta.

Hanke onnistui hyvin ja sai koululaisilta ja opettajilta paljon positiivista palautetta. Lapset osallistutettiin tekemiseen hyvin ja innostuneina he loivat omaperäisiä kauhutarinoita. Projektin toteutettiin pajatyöskentelynä kouluissa, koska alkuperäisen suunnitelman kerhotoimintaan ei olisi saatu Sanataideyhdistys Yöstäjästä ohjaajia. Projekti toteutettiin suunnitelmasta poiketen kokonaan Toijalassa, ja lopulta jouduimme hakemaan jatkoaikaa. Kevätkauden lopulla tiiviisti toteutetuun projektiin toivottiin jatkoa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projekti vahvisti kirjaston ja koulun yhteistyötä, ja antoi innostavan ikkunan kirjoittamisen erilaisiin ideoihin ja tekniikohin. Hirviö- ja kauhuteema oli mieleinen oppilaille. Osaltaan työskentely paransi luokkahenkeä ja yhteistyökykyä pienryhmissä. Kesäloman jälkeen syksyllä järjestetty Roope Lipastin kirjailijavierailu lisäsi 6-luokkien oppilaiden kiinnostusta kirjoihin, varsinkin Lipastin Viikinkisolmuun. Toivottavasti osallistuneiden luokkien oppilaille vahvistui mielikuva kirjastosta mukavana yhteistyökumppanina.

Jatkotoimenpiteet: 

Varsinaiseen pidempikestoiseen sanataidetyöskentelyyn ei tässä projektissa päästy. Kirjastossa mietitäänkin mahdollisuuksia lukupiirin tai sanataidekerhon käynnistämiseen omin resurssein, mutta kirjastojemme henkilökunnan vähenemisen takia se ei ole helppoa. 

Lisätietoa: 

Kirjaston osuus kuluista oli siis 576 euroa, jonka lisäksi osallistuneen kirjastonhoitajan työpanosta käytettiin valmistelussa runsaasti. Siitä arviona 5 päivää á 140 = 700 euroa.

Näin laskien koko budjetti oli 3076 euroa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€560
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 660
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 376
Oma rahoitus yhteensä: 
€576
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
110henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
110henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 800
 
okm
avi