Sanat karkuteillä, salapoliisit kintereillä
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Akaan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Köyvärintie 1
37800
Bibliotekets telefonnummer : 
0403353600
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@akaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Akaa
FO-nummer : 
2050864-5
Ansvarsperson : 
Timo Tamminen
Telefonnummer : 
0403353530
E-post : 
timo.tamminen@akaa.fi
Projektbeskrivning : 

Lasten lukupiiriä toivotaan, mutta tämänhetkisillä resursseilla kirjasto ei pysty lisäämään toimintaa. Kaupunginkirjasto järjesti kesäkuussa 2014 alakoululaisille kerhon, jossa oli ohjattua toimintaa 8-11 vuotiaille. Vanhempien antamassa palautteessa pidettiin kirjaston järjestämää vapaa-ajan toimintaa hyvin tärkeänä.

Projektin tavoitteet: nuoret innostuvat lukemaan, rakastuvat tarinoihin ja rohkaistuvat ilmaisemaan itseään. Sanataidekerho voimauttaa ja auttaa käsittelemään esim. ystävyyttä ja yksinäisyyttä koulussa. Pitkäjänteisyys lisääntyy. Kirjasto näyttäytyy elävänä harrastuspaikkana, joka on turvallinen ja luonteva olohuone. Kirjaston tavoitteena on jatkaa toimintaa projektin jälkeen lukupiirien muodossa, kun sanataidekerhon ohjaaja antaa mallin toiminnalle. Projektin vaikutus näkyy nuorten lainaajien aktiivisempana kirjastonkäyttönä sekä perheiden kirjastonkäyntien lisääntymisenä. 

Suunnitelma: Akaan molemmissa kirjastoissa kokoontuu 4.-5. –luokkalaisille sanataidekerho lukuvuoden 2015-16 aikana. Kirjasto suunnittelee kerhon teemat yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Kerho kokoontuu viikon välein neljä kertaa syksyllä ja neljä kertaa keväällä. Sanataideyhdistys Yöstäjä ry. suunnittelee ja toteuttaa sanataidekerhojen ohjelman. Kirjasto tarjoaa tarvittavat tilat,  kirjat ja muun materiaalin sekä huolehtii tiedottamisesta. Syys- ja kevätkerhojen viimeinen viides kokoontuminen on kirjaston järjestämä teemailta, johon kutsutaan kerholaisten lisäksi heidän perheitään ja muita kiinnostuneita.

Samarbetspartner/s: 
Sanataideyhdistys Yöstäjä ry.
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Akaan alakoulut: Arvo Ylpön koulu, Nahkialan koulu ja Pappilan koulu.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Akaan suurimman taajaman Toijalan alueella järjestettiin 4.-5. –luokkalaisille sanataidepajoja lukuvuoden 2015-16 aikana. Kirjasto suunnitteli kahdeksalle luokalle kauhuteeman yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Sanataideyhdistys Yöstäjä ry. Tampereelta suunnitteli ja toteutti sanataidepajat. Ohjaajien kiireiden takia toteutus siirtyi loppukeväälle 2016 ja toteutui kouluilla neljänä päivänä. Kirjasto tarjosi kirjat ja muun materiaalin luokkien käyttöön, koordinoi aikatauluja sekä hoiti tiedotuksen. Sanataidepajoissa rakennettiin kauhutarinoita yhteisöllisen kirjoittamisen menetelmin, vetäjinä toimivat Yöstäjästä Pia Krutsin ja Minttu Tervaharju. Syyskuussa 2016 kirjasto kutsui kirjailijavierailulle kirjailija Roope Lipastin. Kirjailijavierailuun osallistuivat Toijalan kaikki kuudesluokkalaiset, noin 110 oppilasta. Pääkirjastosta yhteistyötä hoiti kirjastonhoitaja Merja Eloranta.

Hanke onnistui hyvin ja sai koululaisilta ja opettajilta paljon positiivista palautetta. Lapset osallistutettiin tekemiseen hyvin ja innostuneina he loivat omaperäisiä kauhutarinoita. Projektin toteutettiin pajatyöskentelynä kouluissa, koska alkuperäisen suunnitelman kerhotoimintaan ei olisi saatu Sanataideyhdistys Yöstäjästä ohjaajia. Projekti toteutettiin suunnitelmasta poiketen kokonaan Toijalassa, ja lopulta jouduimme hakemaan jatkoaikaa. Kevätkauden lopulla tiiviisti toteutetuun projektiin toivottiin jatkoa.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projekti vahvisti kirjaston ja koulun yhteistyötä, ja antoi innostavan ikkunan kirjoittamisen erilaisiin ideoihin ja tekniikohin. Hirviö- ja kauhuteema oli mieleinen oppilaille. Osaltaan työskentely paransi luokkahenkeä ja yhteistyökykyä pienryhmissä. Kesäloman jälkeen syksyllä järjestetty Roope Lipastin kirjailijavierailu lisäsi 6-luokkien oppilaiden kiinnostusta kirjoihin, varsinkin Lipastin Viikinkisolmuun. Toivottavasti osallistuneiden luokkien oppilaille vahvistui mielikuva kirjastosta mukavana yhteistyökumppanina.

Fortsatta åtgärder: 

Varsinaiseen pidempikestoiseen sanataidetyöskentelyyn ei tässä projektissa päästy. Kirjastossa mietitäänkin mahdollisuuksia lukupiirin tai sanataidekerhon käynnistämiseen omin resurssein, mutta kirjastojemme henkilökunnan vähenemisen takia se ei ole helppoa. 

Ytterligare information: 

Kirjaston osuus kuluista oli siis 576 euroa, jonka lisäksi osallistuneen kirjastonhoitajan työpanosta käytettiin valmistelussa runsaasti. Siitä arviona 5 päivää á 140 = 700 euroa.

Näin laskien koko budjetti oli 3076 euroa.

Projektet börjar : 
01/09/2015
Projektet avslutas : 
30/05/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 100
Egen finansiering: 
€560
Budget sammanlagt: 
€2 660
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 376
Egen finansiering: 
€576
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
8kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
110henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
110henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 800