Sanat likoon
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alajärven kaupunki/Alajärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 28, Kirkkotie 7
62901
Kirjaston puhelin : 
06-2412 2410
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@alajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Alaja
Y-tunnus : 
0177619-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Kyrönlahti
Puhelin : 
06-2412 2415, 040-183 6125
Sähköposti : 
tarja.kyronlahti@alajarvi.fi
Kuvaus : 

Haluamme tarjota Alajärven kaupungin alakoulujen 1. ja yläkoulujen 8. luokkalaisille mahdollisuutta tutustua sanataiteen maailmaan. Tarkoitus on innostaa lapsia lukemiseen, sanojen käyttöön ja itse ilmaisuun.

Sanataide on sanoilla leikkimistä, tunteiden ilmaisua, ajatusten sanoiksi muovailemista. Se rikastuttaa kieltä ja kehittää mielikuvitusta. Siinä ei voi epäonnistua, ei joudu arvostelun kohteeksi, vaan saa toteuttaa itseään juuri itselle sopivalla tavalla. Sanataidetta tehdään usein muiden taiteiden, esimerkiksi musiikin, kuvien, liikkeen tai muiden tekstien kautta.

Kirjastolla ei ole omia resursseja toteuttaa vastaavaa, niinpä ostamme sopivat sanataidepajat sanataideohjaajilta.

Alakoulujen pajan kesto 90 minuuttia, koulun luokkarakenteesta riippuen. Alakouluja yhteensä 11 kpl, ryhmiä yhteensä 13 (Paavolan koululla 3 ryhmää, muut Hoisko, Paalijärvi, Luoma-aho, Levijoki, Uusikylä, Myllykangas, Menkijärvi, Alakylä, Ylikylä, Lehtimäki).

Yläkoulun 8. luokkalaisten pajan kesto 45 min., ryhmiä yhteensä 7 (Alajärven yläkoulu 6, Lehtimäki 1).

Hanke toteutetaan 1.4.2014-31.12.2015.  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sanat Likoon sanataidepajat ostettiin sanataideohjaajilta Tiina Hautamäki ja Katja Kyllönen (Hettikatti).

Projektin myötä kaikille Alajärven alakoulun 2.luokille sekä yläkoulun 8. luokille tarjottiin sanataidepajoja. Alakoulun paja oli nimeltään Molli. Pajan kesto oli kaksi oppituntia. Pajassa kerrottiin yhdessä saduttaen tarinaa, luettiin kirjaa, pohdittiin mm. ystävyys-asioita ja askarreltiin kirjan teeman mukaan. Hettikatin toiveen mukaan paja pidettiin juuri 2-luokille hankkeessa esitetyn 1-luokan sijaan. Yläkoulun pajassa sanataidetta tehtiin musiikkilähtöisesti. Kyseessä oli rap-paja joka kulki nimellä Sekametelisoppa. Pajassa tehtiin humoristista rap-lyriikkaa ruoka-aineista sekä ”battlattiin” eli kilpalaulettiin toisia vastaan fiktiivisten hahmojen kautta. Pajan kesto oli yksi oppitunti.
Molemmissa pajoissa toteutui hankkeen tavoite ” rikastuttaa kieltä ja kehittää mielikuvitusta. Siinä ei voi epäonnistua, ei joudu arvostelun kohteeksi, vaan saa toteuttaa itseään juuri itselle sopivalla tavalla.”
Yläkoululla vierailu sijoittuu syksyyn 2015. Tuolloin käytännössä 8-luokkia oli viisi, hankehakemuksessa luokkia oli laskettu olevan seitsemän. Näistä viidestä luokasta kaksi 8.-luokkien opettajaa ei halunnut ottaa pajaa vastaan. Näin ollen Hettikatti vieraili vain kolmessa 8-luokassa. Puuttuvat pajat (4x45 min) korvattiin pitämällä Paavolan koululla vielä kaksi pajaa 1-luokassa (2x90min).
Käytännössä monella pienellä koululla alakoulun pajoihin tuli mukaan oppilaita eskareista nelosluokkiin. Menkijärven koululla vierailu jäi pois koulun loppumisen takia. Kaiken kaikkiaan hankkeessa esitetyt pajat toteutuivat määrällisesti, mutta osallistujamäärät ylittyivät monin paikoin.

Paja-aikataulut.
2.9.2014 Myllykankaan koulu 2.-4.-luokat, oppilaita 19 kpl.
6.11.2014 Levijoen koulu 1.-3.-luokat, oppilaita 16 kpl.
24.11.2014 Ylikylän koulu 2.-3.-luokat, oppilaita 14 kpl.
3.2.2015 Paavolan koulu 2A –luokka, oppilaita 17 kpl.
3.2.2015 Paavolan koulu 2B-luokka, oppilaita 15 kpl.
9.2.2015 Paavolan koulu 2C-luokka, oppilaita 13 kpl.
10.2.2015 Luoma-ahon koulu 0-3. –luokat, oppilaita 21 kpl.
12.5.2015 Hoiskon koulu 2.-luokka, oppilaita 19 kpl.
26.5.2015 Uusikylän koulu 1.-2.-luokat, oppilaita 10 kpl.
15.9.2015 Paalijärven koulu 0-2.-luokat, oppilaita 14 kpl.
21.9.2015 Taimelan koulu 2. luokka, oppilaita 16 kpl.
19.10.2015 Alakylän koulu 1.-4. –luokat, oppilaita 25 kpl.
18.11.2015 Paavolan koulun 2 x 1. luokat, oppilaita yht. 67 kpl.
12.11.2015 Alajärven yläkoulu 3 x 8.-luokka, oppilaita yht. 44 kpl.

Pidetyt pajat alakoulu: 14 kpl x 90 min, oppilaita yhteensä 226.
Pidetyt pajat yläkoulu: 3 kpl x 45 min, oppilaita yhteensä 44.
Kaikkiaan pidettiin 17 työpajaa, joihin osallistui kaikkiaan 270 oppilasta.

Jatkotoimenpiteet: 

Koska hanke ostettiin sanataideohjaajilta (Hettikatti), niin jatkotoimenpiteitä ei tällä kertaa ole.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 350
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 850
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 894
Oma rahoitus yhteensä: 
€894
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
270henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio 2014, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014