Sanataide houkuttaa lukemaan, tekemään ja innostumaan
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alavieskan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pokelantie 3
85200
Kirjaston puhelin : 
0445395269
Kirjaston sähköposti : 
alavieskan.kirjasto@alavieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Alavi
Y-tunnus : 
0184674-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Helvi Kuismin
Puhelin : 
0445395268
Sähköposti : 
helvi.kuismin@alavieska.fi
Kuvaus : 

Taustaa 

Sievissä syntyy vuosittain yli 100 lasta, Alavieskassa melkoisesti vähemmän, mutta kaikkille tulisi antaa mahdollisuus ja itu jo pienestä pitäen päästä mukaan lukemisen ja kirjojen maailmaan.  Henkilökunnan aika ei riitä jalkautumiseen kirjaston ulkopuolelle. 

Sillan rakentajana kirjaston ja koulun, päivä- ja vanhainkotien välille yhteisen tekemisen ja  innostumisen takeeksi tarvitaan innovoivaa henkilöä lukemisen houkuttimeksi ja avuksi muistuttamaan kirjaston olemassaolosta valtaisine aarteineen henkisen hyvinvoinnin tukipilarina. Kirjaston näkyminen on aina hyvästä.

Toimenpiteet

Palkataan kuukaudeksi henkilö kiertämään ala-asteen kouluja sekä Alavieskassa(yhtenäiskoulu) että Sievissä tehtävänään esitellä kirjoja ja niiden luetuttamisen pohjalta päästä luovan ilmaisun vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa. 

Lisänä tehdään sanataideharjoituksia.

Eskareiden ja päiväkotilapsien sekä harjaantumiskoululaisten kanssa syvennytään satuihin ja fantasiaan ja sitäkautta itseilmaisuun ja nukketeatterieläymykseen.

Vanhain- ja dementiakodeilla luetun pohjalta asukkaat analysoivat kuulemaansa. Sanaleikkejä.  Suusta suuhun eteneviä harjoitusleikkejä. Sanoja etsitään ja keksitään.

 

Vaikuttavuus  

Ryhmässä ja yksilönä päästään ratkaisemaan tehtäviä, ilmaisemaan yksilönä itseä, niin yhteishenki ja itsetunto lisääntyvät.  Innostutaan kaveripiireittäin kirjoista ja lukemisesta sekä kirjastosta mieluisana paikka asioida ja oleskella. Ilmaisutaito kohentuu.

Vanhusten vireystila kohentuu.

Avustusta haetaan henkilön palkkaamiseen ja matkakuluihin. Omarahoitusosuus muodostuu palkkakustannuksista koskien hankkeen toteuttamistoimeenpanoa, seurantaa, raportointia. Lisäksi omarahoitusosuuteen kuuluvat kohta :Muut kustannukset.

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sievin kunnankirjasto

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastojen asiakaspäätteet ja tietoliikenneyhteydet OLH 2006

Oheistoiminnoilla vireyttä ja aktiivisuutta kirjastoon OLH 2008

Kirjailijat ja kirjavinkkarit vetonauloina Alavieskan ja Sievin kirjastotoimessa  Ely2009

Tasavertainen palvelu kaikkien ulottuville OPM 2010

Elävä kirja ja erilaiset vinkkaukset tuottavat tulosta ja tuovat näkyvyyttä kirjastotoimintaan Ely 2011

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

www.alavieska.fi; www.sievi.fi; gmail facebook; paikallislehdet, esitteet

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hyvää ja laadukasta yhteistyötä kirjallisuutta elävöittäen lasten ja päiväkotien sekä perhepäivähoitajien ja koulujen kanssa. Kirjan moniulotteisuutta tehtiin tutummaksi. Hanke hajautettiin ympäri vuotiseksi tavoitellen esillä oloa ja kirjaston tutummaksi saamista. Aluksi pohdittiin, että palkataanko yksi henkilö vai hajautettuna monenlaiselle ammattiihmiselle ja pitemmälle aikajaksolle. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi.
Teimme seuraavaa:

Sanataidetta Alavieskassa ja Sievissä Riikka Linjaman ohjauksessa. Fantasiaa Sievin kouluilla Paula Murtoniemen ohjauksessa. Satuseikkailu Ja kirjaseikkailu Alavieskassa ja Sievissä Marja-Leena Mäkelän ohjauksessa. Nukketeatteria, lorutusta, sanaleikkejä ja satuliikuntaa Irma Hannulan ohjauksessa Alavieskassa ja Sievissä. Selma Lgerlöfin Peukaloisen muuntoesits Kajaanin alueteatterin vieraillessa Alavieskassa tehtäväpaketteineen. Hyvien sanankäyttöalustajien välittäminen eläkeläisyhdistysten luku- ja kirjoittajapiireihin sekä Alavieskassa että Sievissä

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Pyrittään saamaan hankkeelle lisärahoitusta, koska moni asia jäi vielä toteuttamatta.  Pyritään myös kirjastoideaa ja lukemisen tärkeyttä ja muuntoa sanataiteeksi edesauttamaan perustoiminnoissa. Kyllä innostunutta väkeä saatiin liikkeelle. 

Lisätietoa: 

 Tiliselvityksessä ei näy omarahoitusosuus.  Palkka on laskettu arviona tehtyjen tuntimäärien mukaan sotuineen.  Palvelujen ostot ovat 700 euroa lukuunottamatta palkkoja, mutta ko. henkilöillä on on yritys.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
28/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 810
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 010
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
38kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 164henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 800
 
okm
avi