Sanataidetta ja hyvinvointia kirjastosta
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kankaistentie 5
51200
Bibliotekets telefonnummer : 
040-523 2210
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kanmi
FO-nummer : 
0164690-3
Ansvarsperson : 
Sari Tulla
Telefonnummer : 
0400-859 657
E-post : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Projektets målsättning: 

Kangasniemen kirjasto ja Laukaan kirjasto jakavat oppimista yhdessä tekemällä  -  jaetaan vanhaa ja opitaan uutta. Alakoululaisille tarjotaan sanataidepajatoimintaa ja kirjavilimaattitunteja. Kokonaan uutena otamme haltuun hyvinvointikirjoittamisen, jossa kohderyhmänä ovat aikuiset. Tavoitteena on löytää kirjallisuusterapeuttisesta kirjoittamisesta uusi kirjastotyön muoto, jota opetellaan ja kokeillaan yhdessä. Hankkeen aikana kirjaston henkilökunta koulutetaan näihin uusiin kirjaston toimintamuotoihin.

 

 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Henkilökunnan koulutuksen määrät. Hankkeen aikana järjestettyjen tapahtumien määrä. Tapahtumiin osallistuneiden määrä.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana kangasniemeläisille eskarilaislle ja 1-2 luokkalaisille tehdään tutuksi sanataidepajatoimintaa. Sanataidepajoissa lapset tutustuvat kirjastoon ja kirjallisuuteen  elämyksellisesti ja itse tekien. Laukaan 3-4 luokkalaisille puolestaan tarjotaan Kirjavilimaatti-tunteja. Kirjavilimaatti yhdistää elokuvan ja kirjan, ja tarjoaa alakouluikäisille ohjatun oppitunnin, jonka aikana perehdytään kirjoihin, niistä tehtyihin käsikirjoituksiin ja elokuviin. Kirjavilimaatti kehittää medialukutaitoa ja haastaa lapset pohtimaan eri medioiden välittämiä tapoja esittää kirjoitettu tarina. Oppitunti koostuu kirja- ja elokuvapareista, ohjaajan materiaaleista ja oppilaiden tehtävämonisteista.

Kokonaan uutena otamme haltuun hyvinvointikirjoittamisen jossa  kohderyhmänä ovat aikuiset. Tavoitteena on löytää kirjallisuusterapeuttisesta kirjoittamisesta uusi kirjastotyön muoto, jota opetellaan ja kokeillaan yhdessä. Kirjoittamisen kautta avataan uusia ulottuvuuksia luovuuteen, innostumiseen, rauhoittumiseen ja levollisuuteen.

Luova kirjoittaminen voi olla myös terapeuttista kirjoittamista. Se voi olla mm. vuorovaikutustaitojen ja oman itsensä määrittelemisen koulutusta. Kirjallisuuterapiassa yksilö antaa tekstille merkityksen. Tekstillä on juuri se merkitys, jonka ihminen itse sille lukiessaan ja kuullessaan antaa. Kirjallisuusterapiassa ihminen tunnistaa kirjallisuuden ja oman kirjoittamisen kautta omia tunteitaan. Tunnemaailman tarkastelu tapahtuu turvallisissa puitteissa tukea ja rinnakkaiseloa saaden.  Kirjallisuusterapialla on useita työvälineitä ihmisen lukittujen tuntemusten ja kokemusten esiintuomiselle. Terapeuttisen kirjoittamisen mahdollisuuksia ja haasteita on löytää sanat yksilölle itselleen käsitellä omaa käyt-täytymistään. Sanataiteen (kirjoitus- ja luku-harjoituksin) avulla on mahdollista saada yksilö  itse motivoitumaan ja lähestymään mi-nuuttaan ja puhumaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan ääneen, kirjoittamaan tuntemuksensa ilman vähättelyä ja sensurointia, pelkojaan ja estojaankin kumoten. Terapeuttisissa kirjoitusharjoituksissa  haetaan keinoja päästä itsensä kieltämisen tilasta itsensä hyväksyvään kohtaamiseen. Tällainen terapeuttinen kirjoittaminen on kirjoittajalleen armeliasta, koska sääntöjä ei ole, ja paperi on yksilölliselle totuudelle avoin ja vastaanottavainen.

Menetelmä on jatkossa osa kirjaston palvelutarjontaa asiakkaille suunnattuna pajoina ja teemailtoina. 

Hankkeen aikana tarjotaan koulutusta henkilökunnalle seuraavasti:

- sanataidepajakoulutusta 2 x 4 h (Laukaa)

- hyvinvointikirjoittaminen 4 x 5 h Kangasniemi)

- sanataidepajan mentorointi Kangasniemellä 2 x

- kirjavilimaatin mentorointi Laukaassa 2 x

- yhteinen hyvinvointikirjoittaminen 2 x

 

 Lopputulos

Hankkeen myötä Laukaan ja Kangasniemen kirjastot tarjoavat ohjattua sanataidepajatoimintaa alakoululaisille. Lasten medialukutaitokriittisyyttä ja lukemisharrastusta tuetaan ohjatuilla Kirjavilimaatti-tunneilla, joissa yhdistyvät elokuvakerronta, käsikirjoittaminen, kirja ja lukeminen sekä mainosviestintä. Kirjastojen henkilökunnasta löytyy osaamista ja taitoa ohjattujen sanataidepajojen ja kirjavilimaatti-tuntien ohjaamiseen.

Mitä kirjastot tästä hyötyvät - tavoitetila

Molempien kirjastojen toimintatavat ja kirjastojen palvelutarjonta laajenevat ja vahvistuvat. Kirjastojen henkilökunnan tieto/taito-osaaminen lisääntyy. Lasten lukemisharrastusta tuetaan sanataiteen, kirjoittamisen ja elokuvakerronnan kautta. Hankkeen myötä kirjastot vastaavat omalta osaltaan uuden OPS:n tavoitteisiin kirjasto-kouluyhteistyössä.

 Molemmat kirjastot pääsevät tutustumaan itselle uusiin, mutta toisen kirjaston hyväksi huomaamiin ja toimivaksi testattuihin menetelmiin käytännössä. Molemmat kirjastot pääsevät kokeilemaan jotain itselle uutta myös hyvinvointikirjoittamisen menetelmän myötä. Henkilökunta pääsee kokeilemaan itselle uutta matalalla kynnyksellä ja voi jatkokehittää ideaa omassa toiminnassaan. 

Samarbetspartner/s: 
Laukaan kunnankirjasto / Laura Hekkala-Vatula
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Laukaan kunnankirjasto/Laura Hekkala-Vatula

Vuojärventie 2
41310 Laukaa

laura.hekkala-vatula@laukaa.fi

puh. 050 3153495

Tidigare projekt: 

Alakoululaisten kirjavilimaatti 1.8.2014-31.5.2015

Poikien lukutaito nousuun 1.8.2016-31.12.2017

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen aikana kangasniemeläisille 2. - luokkalaisille tehtiin tutuksi sanataidepajatoimintaa. Sanataidepajoissa lapset tutustuvat kirjallisuuteen elämyksellisesti ja itse tekien. Pajatyöskentelyn aikana 2. -luokkalaiset toteuttivat yhteisen tarinan, jonka jokainen oppilas sai kuvittaa itse. 

Laukaan 3.- 4. -luokkalaisille tarjottiin Kirjavilimaatti-tunteja. Kirjavilimaatti yhdisti elokuvan ja kirjan, ja tarjosi alakouluikäisille ohjatun oppitunnin, jonka aikana perehdyttiin kirjoihin, siihen miten kirjasta muodostuu käsikirjoitus ja verrattiin kirjaa elokuvaan. Kirjavilimaatti kehittää medialukutaitoa, ja haastaa lapset pohtimaan eri medioiden välittämiä tapoja esittää kirjoitettu tarina. Oppitunti koostui kirja- ja elokuvapareista sekä siihen koostetusta opetusmateriaalista.

Tavoitteenamme oli myös hyvinvointikirjoittamisen haltuunottaminen hankkeen aikana.

Hankkeen toteutuminen

Kangasniemen kirjaston ja Laukaan kirjaston henkilökunta perehtyi kaksi kertaa Jarna Pihlajamäen johdolla hyvinvointikirjoittamisen menetelmiin.

Kangasniemen kirjastosta käytiin keväällä 2018 Laukaassa esittelemässä kirja-elokuvapareista työstettyä Kirjavilimaattia Isosta kiltistä jätistä sekä syksyllä 2018 Risto Räppääjästä ja Yöhaukasta. Hankkeen aikana koottiin Kirjavilimaatti myös Onnelin ja Annelin talvesta , joka testattiin Kangasniemellä. Kangasniemen kirjasto antoi Laukaan kirjaston käyttöön tuottamansa materiaalin, jota Laukaa voi käyttää ja muokata jatkossa oman tarpeensa mukaiseksi.

Keväällä Laukaan kirjastosta käytiin esittelemässä Kangasniemellä Kalliolan koululla sanataidepajaopetusta. Kohteena olivat 2 –luokkien oppilaat (kaksi ryhmää). Kangasniemen kirjasto saattoi projektin loppuun, ja näin saimme toteutettua Kangasniemellä ensimmäiset satukirjat, jotka oppilaat saivat viedä koteihinsa äitienpäiväksi. Satukirjoista pidettiin myös näyttely Kangasniemen kirjastossa.

Hyvinvointikirjoittamista opiskelimme yhdessä Kangasniemen ja Laukaan kirjaston henkilökunnan kanssa. Yhteiset päivät olivat antoisia sekä kohtaamisien näkökulmasta mutta ennen kaikkea sisällöllisesti. Laukaan kirjastolla järjestimme myös hyvinvointikirjoittamisen -illan, joka oli kohdennettu kaikille yli 15-vuotiaille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Ilta toteutettiin Jarna Pihlajamäen ohjauksessa. Hyvinvointikirjoittaminen osoittautui kuitenkin haasteelliseksi ja totesimme, että se vaatii huomattavasti laajempaa perehtymistä, jotta pystyisimme sitä kirjastolaisten voimin vetämään.

Haasteet:

Elokuvien näyttämisessä luokkatilanteessa tulee olla tarkkana. Luokassa voi näyttää vain niitä elokuvia, joihin on näyttölupa. Lupien saaminen voi välillä olla hyvin hankalaa. Paras ja selkein tapa lienee se, että kirjastolle hankitaan elokuvia, joihin on näyttölupa. Toinen vaihtoehto on hankkia kirjastolle vuosilisenssi esimerkiksi APFI:n tai Viihdepalvelun kautta ja valita vain niitä elokuvia, mitä heidän valikoimissaan on. Esityslupia voi hakea myös suoraan tuotantoyhtiöiltä, mutta se on usein työlästä.

Toinen selkeä haaste oli Laukaan kirjastonjohtajan siirtyminen kesken hankekauden toisiin tehtäviin. Pienessä hankkeessa henkilöstövaihdos voi olla jopa erittäin hankala tilanne, mutta me saimme asian järjestettyä aika joustavasti. Vastuun hanketyöstä Laukaassa otti kirjastovirkailija Minna Niemitalo

Hankkeen tapahtumat:

- yhteinen hyvinvointikirjoittaminen 2 x 4 h (Laukaa ja Kangasniemi)

- hyvinvointikirjoittamisen ilta Laukaan kirjaston asiakkaille

- sanataidepajan mentorointi Kangasniemellä 2 x

- kirjavilimaatin mentorointi Laukaassa 3 x

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Opetusmateriaalit kirja-elokuvapareista:

Iso kiltti jätti

Risto Räppääjä ja Yöhaukka

Onnelin ja Annelin talvi

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen tavoitteena oli oppia yhdessä tekemällä. Teemana oli, että jaetaan vanhaa ja opitaan uutta. Tämän tavoitteen saimme osittain myös toteutettua. Molemmat kirjastot saivat jotakin uutta: Kangasniemi oppi yhdenlaisen tavan sanataiteen toteuttamiseen satukirjan muodossa ja Laukaa sai mentoroinnin sekä opetusmateriaalin kirjavilimaattituntien pitämiseen. Lisäksi keskustelimme ja vaihdoimme ajatuksia myös monista muista asioista.

Hankkeen aikana omaa osaamista ja omia käytänteitä pystyi jakamaan turvallisesti. Vertaisohjaus on turvallinen ja mukava tapa opiskella uutta. Hankkeen aikana koimme, että yhteistyökumppanilta oli lupa kysyä mitä erilaisimpia asioita ja siten vahvistaa omaa oppimista. Parasta antia tässä hankkeessa oli yhdessä oppiminen ja yhdessä tekeminen.

Hankkeen aikana kirjastojen henkilökunnat pääsivät tutustumaan ja keskustelemaan "toisten kirjastolaisten" kanssa. Nämä yhteiset keskustelut ja kohtaamiset ovat antoisia oman työn kehittämisen ja kehittymisen näkökulmasta.

Aikuisille suunnattu hyvinvointikirjoittaminen ei tämän hankkeen kautta vielä tullut meille niin tutuksi, että pystyisimme ottamaan sen kirjaston tarjontaan kirjastolaisten toteuttamana. Vaikka itse emme sitä vielä pystykkään toteuttamaan, löysimme  ainakin yhden henkilön, jolta voimme myöhemmin palvelua kirjastolle hankkia ostopalveluna.

 

Fortsatta åtgärder: 

Kangasniemen kirjasto on tämän hankkeen kautta ottanut sanataide-oppitunnit omaksi työmuodokseen 2-luokkalaisten kanssa.

Laukaan kirjasto ottaa kirjavilimaatti-oppitunnit käyttöönsä.

Jatkamme yhteistyötä Laukaan kirjaston kanssa.

Projektet börjar : 
01/08/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 100
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€15 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€2 203
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€2 573

Statistik:
Utbildningar: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
163henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
10henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017