Sanataidetta ja suvirunoja
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Taivalkosken kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4
93400
Kirjaston puhelin : 
0408608999
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@taivalkoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tavko
Y-tunnus : 
0190100-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Rea Tiirola-Tyni
Puhelin : 
040 860 8998
Sähköposti : 
rea.tiirola-tyni@taivalkoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Järjestää sanataideohjaajakoulutus ja suvirunomaraton.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijöiden määrä

Tapahtumien määrä

Kuvaus : 

Taivalkoskella on järjestetty vuosittain lasten sanataidetapahtuma, Kirjaseikkailuleiri. Leiriä vetää suomalaisen kirjavinkkauksen kantaäitee Marja-Leena Mäkelä ja se on Päätaloviikon yhteydessä.

Seinäjoen Kulttuurikollektiivi Silta eli KulTSi on haastanut Taivalkosken kirjaston ja Päätalo-instituutin järjestämään Suvirunomaratonin. KulTSin aktiivinainen on Marja-Leena Mäkelä. Vuonna 2015 Kirjaseikkailuleiriä kehitetään niin että yhdistämme mukaan toisaalta opetusta sanataideohjaajille sekä runotapahtuman, Suvirunomaratonin. 

Kirjaseikkailuleiriin yhdistettävää sanataideohjaajakoulutusta vetää Marja-Leena Mäkelä. Näillä näkymin ensimmäinen päivä kohdistetaan aikuisille (kirjavinkkausta, sanataiteen teoriaa ja harjoituksia) ja sen jälkeen lapsille suunnattu osuus (3 päivänä) toimii samalla demona. Koulutusta markkinoidaan mm. kirjastoväelle sekä opettajille muuallekin kuin Taivalkoskelle.

Kirjaseikkailuleiri jatkuu ja huipentuu Suvirunomaratonina. Suvirunomaraton on sikermä runotapahtumia. Mukana on runoilijoita, lausujia sekä yleisöä aktivoivaa toimintaa kuten kilpailuja. Kirjaseikkailuleiriläiset ovat mukana tapahtumassa. Ohjelmaa pyritään järjestämään kaikille ikäryhmille, mutta erityisesti lapsille.

Taivalkoskella ei juuri ole runoaktiiveja. Esiintyjiä joudutaan varmasti kutsumaan kauempaa, mikä vaikuttaa matkakulujen ja palkkioiden määrään. Toisaalta runojen elävöittäminen olisi meillä erityisen tarpeellista. Tavoitteena on tuoda runoa tutuksi proosapitoiseen pitäjään ja innostaa lapsia runojen pariin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Päätalo-instituutti, Taivalkosken kunnan kulttuuritoimi, Seinäjoen Kulttuurikollektiivi Silta
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kati Koivukangas, Päätalo-instituutti

Merja Vihinen, Taivalkosken kunnan kulttuuritoimi

Marja-Leena Mäkelä, Seinäjoen Kulttuurikollektiivi Silta

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Päätalo-instituutti ja Taivalkosken kirjasto ovat järjestäneet jo useina kesinä Kirjaseikkailuleirin eli lasten sanataideleirin. Vuonna 2015 järjestimme perinteisen Kirjaseikkailuleirin yhteyteen myös sanataideohjaajakurssin. Osa kurssia toteutettiin demoleirinä, osa aikuisille kohdistettuna. Kurssin veti Marja-Leena Mäkelä, ja osallistujia oli ympäri Suomea. 

Marja-Leena Mäkelä haastoi Seinäjoen Kulttuurikollektiivi Sillan puolesta Taivalkosken kirjaston ja Päätalo-instituutin järjestämään Suvirunomaratonin. Tapahtuma järjestettiinkin vuosina 2015 ja 2016. Vuonna 2015 esiintymässä olivat Eeva Heilala, Daniel Helakorpi, Matti Kaarlejärvi sekä paikalliset runoilijat. Vuonna 2016 esiintyjinä olivat Timo Harju, Teija Mursula, Matti Kaarlejärvi, Markku Rossi sekä paikalliset runoilijat. Molempina vuosina tapahtuman veti Marja-Leena Mäkelä. Ohjelmassa oli myös tietokilpailuja ym. leikkimielistä ohjelmaa. Runotapahtumat olivat hyvin suosittuja, ja sekä esiintyjissä että yleisössä oli monenikäisiä mukana.

Taivalkosken kirjasto ja kansalaisopisto järjestivät yhteistyössä Taivalkosken lapsille ja nuorille joululaulukilpailun joulukuussa 2016. Kilpailuun saattoi osallistua joko sanoilla, sävellyksellä tai molemmilla. Kilpailu sai suuren suosion. Voittajat palkittiin kirjaston joululauluillassa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaikki kolme tapahtumaa - sanataideohjaajakoulutus, suvirunomaraton ja laulukilpailu/lauluilta - osoittautuivat toimiviksi konsepteiksi. Sanataideohjaajakoulutuksen yhdistäminen kirjaseikkailuleiriin toimi hyvin sekä lasten että aikuisten kannalta. Suvirunomaraton toi innostusta runojen lukemiseen ja kuulemiseen sekä tapahtumien järjestämiseen. Joululaulukilpailuun osallistui ennakko-odotuksia huomattavasti enemmän lapsia ja nuoria, ja tuotokset olivat tasokkaita. 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkamme kaikkien näiden tapahtumien järjestämistä mahdollisuuksien mukaan. Joululaulukilpailuun osallistuvista lauluista järjestetään konsertti Taivalkosken kirkossa jouluna 2017.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 069
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 869
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
210henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 200
 
okm
avi