Sanataidetta ja tekniikkaa kehiin - aineistot kiertoon
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Uuraisten kunnankirjasto, Luhangan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Topintie 2
41230
Kirjaston puhelin : 
014-2672650
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Uura
Y-tunnus : 
LY 0177224-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
014-2672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on saada eri asiakasryhmät käyttämään entistä aktiivisemmin kirjastopalveluita elämyksellisten menetelmien avulla sekä houkutella uusia kirjastonkäyttäjiä palveluiden äärelle. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kädentaito- ja sanataidepajat

Kuvaus : 

Sanataidetta ja tekniikkaa kehiin – aineistot kiertoon

Kirjasto kuuluu kaikille. Tavoitteena on saada eri asiakasryhmät käyttämään entistä aktiivisemmin kirjastopalveluita elämyksellisten menetelmien avulla sekä houkutella uusia kirjastonkäyttäjiä palveluiden äärelle. Kunnan asukkaiden ikärakenteen muutos vaikuttaa myös kirjastonkäyttöön ja ryhmien tarpeet ovat erilaisia jo nyt. Kirjasto voi toimia tärkeänä tasa-arvoistavana ja sukupolvien vuorovaikutusta lisäävänä toimijana pienellä paikkakunnalla. Toimintojen monipuolistaminen ennakoi osaltaan kirjaston muuttuvaa roolia tulevaisuudessa ja uudistaa kirjastoa. Riittävän uusi ja toimiva tekninen välineistö auttaa parantamaan kirjaston asiakaspalvelua ja tukee tapahtumien järjestämisessä. Kaikki tapahtumat vaativat kirjastohenkilöstön työpanosta erityisesti suunnittelussa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Henkilökunta osallistuu hankkeen puitteissa sopiviin osaamista vahvistaviin koulutuksiin. Osa toiminnasta toteutetaan yhdessä Luhangan kunnankirjaston kanssa.

Kädentaitoaineistot kiertoon

Myös vanhemmat aineistot saadaan kiertoon virikkeellisten ohjattujen  kädentaitopajojen avulla. Ideana on esitellä vanhaa käsityökirjallisuutta elämyksellisesti työnäytösten ja ohjauksen avulla. Tapaamiskerrat ovat teemoitettuja ja kaikille avoimia.

Muistellaan ja maistellaan-sanataidepajat: Sanataide ja lukeminen kuuluvat kaikille ja tarinat yhdistävät eri ikäpolvia. Tarkoituksena on järjestää intensiivisiä sanataidepajoja aktiivisenioreille/vanhusväestölle ja kyläkoululaisille teemoina Muistelu ja maistelu ennen ja nyt. Tarkoituksena on tuoda eri sukupolvet lähemmäs toisiaan, lisätä kirjastonkäyttöä ja saada aineistoja liikkeelle. Tavoitteena on myös innostaa kyläkoulujen lapsia sekä kunnan ikääntyvää väestöä lukuharrastuksen ja sanataiteen pariin kaikille tuttujen aiheiden innoittamana. Hankkeen tuomia tuloksia voidaan hyödyntää esim. sivistystoimessa ja vanhuspalveluissa. Samalla on mahdollista visioida ja suunnitella jatkossa kyläkouluille sekä vanhustyölle suuntautuvaa kirjaston oheistoimintaa.

Rahoituksen avulla pystymme maksamaan palkkiota ohjaajalle, joka opastaa lapsia ja ikääntyneitä tuottamaan omaa tekstiä sanataideammattilaisen roolissa teemojen mukaan. Työskentelystä laaditaan oma blogi verkkoon ohjaajan avustuksella.

Hankkeeseen sisältyy myös erilaisia sanataidetaitoja kehittäviä vierailuja eri ikäryhmille tarkoituksena lukemisharrastuksen suuntaaminen ja lisääminen:

mahdollisia vieraitamme:

 Matti Karjalaisen seikkailullinen kirjavinkkaus ala-asteelle x 2 (vierailu myös Luhangan kunnankirjastolle)

Kirjailija Harri István Mäki tarinavierailee ala-asteella x 2 (vierailu myös Luhangan kunnankirjastolle)

Salla Simukka kertoo yläasteen oppilaille tuotannostaan sekä työstään kirjailijana, kriitikkona ja kääntäjänä.  (vierailu myös Luhangan kunnankirjastolle)

Sarjakuvavinkkari Markku Kestin vierailu yläasteelle. (vierailu myös Luhangan kunnankirjastolle)

Kissojen kulttuurihistoriaa -luento kaikille kiinnostuneille. Kissakirjallisuus liikkeelle. (vierailu myös Luhangan kunnankirjastolle)

Vanhusten ja lasten yhteiset satutuokiot kirjastossa/vanhainkodilla. Teemavierailija esiintyy joko yhdessä molemmille ryhmille tai tarpeen mukaan samalla teemalla molemmissa kohteissa erikseen. Kirjastopalvelut tulevat tutummiksi ja eri ikäpolvet pääsevät kosketukseen keskenään. (Toteutus myös Luhangassa)

Kirjailijavierailu aktiivisenioreille: Kirjailijavierailujen toivotaan lisäävän lukuintoa ja vireyttä.  Tutustuminen kirjailijaan ja hänen tuotantoonsa on elämyksellistä ja saamme vierailujen jälkeen aineistot hyvin liikkeelle. Harri Tapper?

Arttu Sara Videosarasta vierailee kaikille avoimessa elokuvaillassa: eräelokuva ja luontoelokuva - aineistot liikkeelle.

Nojatuolimatkalle-illat kirjastossa: kuntalaiset voivat jakaa matkakokemuksiaan ja matkailuteokset lähtevät rivakasti lainaan.

Asiakaspalvelu paremmaksi: Uudet tietokoneet asiakaspalvelun parantamiseksi ja mediakasvatuslaitteisto paremmaksi. Uuraisten kirjaston asiakastietokonekanta on osin hidasta ja vanhanaikaista. Myös henkilökunnan tietokoneet ovat hitaita ja osin vanhoja. Hankitaan kolme uutta tietokonetta sekä kiinteä videotykki käsikirjastotilaan vierailevien asiakasryhmien paremmaksi palvelemiseksi ja kirjastonkäytönopetuksen avuksi sekä tablettitietokone mediakasvatuksen apuvälineeksi.

Uuraisten viikon kirjastotapahtuma: Uuraisten viikon kirjasto-ohjelma vaatii uutta henkistä ja kulttuurista sisältöä. Kirjastotoimi järjestää Uuraisten viikolla elokuvaesityksen sekä tähän liittyvän vierailun (käsikirjoittaja/ohjaaja tms.). Tapahtumat toteutetaan kaikille avoimena, mutta suunnataan erityisesti aktiivisenioreille ja ikääntyneille. Tuodaan esille mediataitojen tärkeyttä ja kirjaston dvd-aineistoja.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Uuraisten koulutoimi, päivähoito ja esiopetus, kulttuuritoimi, vanhus- ja vammaistyö, nuorisotoimi, uuraislaiset yhdistykset

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tapahtumista on tiedotettu mm. www.uurainen.fi, Uuraisten kunnankirjaston Facebook-sivuilla sekä Keskisuomalaisen menoinfo-palstalla. Maistellaan ja muistellaan pajojen blogi: http://muisteluja.blogspot.fi/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke mahdollisti erilaisten lukemisharrastusta ja kirjastoaineistojen käyttöä kehittävien vierailujen toteuttamista. Kirjailija -madiaosaaja Sari Kanala ohjasi Maistellaan ja muistellaan-kirjoituspajat Kyynämöisten 5. ja 6. luokkalaisille sekä vanhustyön päiväkerholaisille, lisäksi alle 7-vuotiaiden ryhmä osallistui omiin muistelutuokioihinsa. Pajat yhdistivät sanataiteen ja aistinvaraisen kokemisen mikä lisäsi pajojen elämyksellisyyttä. Pajojen pohjalta luotiin oma blogi. Vanhustenviikolla 2013 Kanala veti Aamu runolle-tapahtuman vanhustyön asiakkaille sekä useita innostavia satutuokioita mm. teemoista peikot ja lohikäärmeet. Sanataiteilija Katja Koskinen vieraili Hirvasen kyläkoululla Kannelkoira Kamun roolissa. Kesäkuussa 2013 Kirjavinkkari Marja-Leena Mäkelä vieraili kirjaston ja Uuraisten MLL:n toteuttamassa Kirjaseikkailussa, jossa innostettiin eri ikäisiä lapsia ja nuoria sanataiteen ja kirjallisuuden pariin. Kirjastohenkilöstö osallistui hankkeen puitteissa Mikkelin kirjastopäiville. Kirjastomme on saanut hyvää näkyvyyttä hankkeen ansiosta. Nojatuolimatkat Japaniin, Espanjaan ja Israeliin keräsivät hyvin yleisöä. Uuraisten kunnan elokuvatapahtumatarjontaa on viime vuosina elvytetty M & M Viihdepalvelun elokuvalisenssillä, jonka puitteissa Uuraisten 4H esittää lähinnä lasten- ja nuortenelokuvia. Uuraisten viikolla vanhustyön asiakkaille tarjottiin elokuva Kotona Kylässä. Koulukeskuksen auditoriossa esitettiin myös kaksi Arttu Saran luonto-eräelokuvaa syksyllä 2013. Kirjailija Eeva Rohasin kaikille avoin vierailu virkisti kirjaston lukupiiritoimintaa kaikille avoimena tapahtumana. Hankkeen tapahtumat keskittyivät lopulta Uuraisille logistiikan ja suunnittelun helpottamiseksi. Kirjailija Harri István Mäki ja Sari Kanala vierailivat myös Luhangassa. Mäki esitteli omaa kirjallista tuotantoaan ja työtään kirjailijana Uuraisilla kolmen kyläkoulun 3. - ja 4. luokkalaisille sekä Luhangan oppilaille, Kanala puolestaan toteutti Metsän aarteet-satutuokionsa Luhangassa. Hankkeessa kokeiltiin myös tietoaineistojen vinkkausta aktiivisesti tapahtumien yhteydessä: Uuraisten kirjaston kädentaitopajat kokoontuivat yhteensä kahdeksan kertaa teemoina mm. himmelit, pahvirasiat, leimat ja kierrätystyöt. Kädentaito-ohjaaja Tiina Autio esitteli erilaisia askartelu- ja käsityötekniikoita myös modernisoituina versioina ja alaan liittyvää vanhempaakin kirjallisuutta esiteltiin apuna uuden innovointiin. Pajojen tuotoksista koottiin lopuksi näyttely. Pajat olivat pidettyjä ja kirjasto tuli osallistujille tutuksi - pajojen yhteydessä tiedotettiin myös muusta kirjaston toiminnasta. Pajat toimivat hyvin tietokirjallisuuden esilletuomisessa ja askartelu sai asiakkaat etsimään tietoa myös omatoimisesti.

Jatkotoimenpiteet: 

Kädentaitopajoja ja kirjavinkkarivierailuja pyritään jatkamaan muiden hankkeiden puitteissa hyvien kokemusten innostamana. Sanataidepajatoimintaa jatketaan eri muodoissa ja tapahtumat kohdennetaan tietyille ryhmille. Hankkeen hyvistä tuloksista tiedotetaan kunnassa, näin lukemisharrastuksen tärkeyttä ja kirjaston monia toimintatapoja saadaan tuotua esille. Kirjastoyhteistyötä eri hallintokuntien välillä jatketaan ja kehitetään, samoin kuntayhteistyötä eri muodoissa.

Aloituspäivämäärä : 
29/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 878
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 878
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
40kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
814henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi