Sanataidetta taaperoille - alle kouluikäisten lasten sanataidetyöpajat Kuopion kaupunginkirjastossa
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Maaherrankatu 12
70101
Bibliotekets telefonnummer : 
(017) 182 314
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-kod : 
FI-Km
FO-nummer : 
0171450-7
Ansvarsperson : 
Anu Parviainen
Telefonnummer : 
(017) 182 309
E-post : 
anu.parviainen@kuopio.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on järjestää alle kouluikäisten lasten sanataidetyöpajojen sarja Kuopion kaupunginkirjaston pää- ja lähikirjastoissa. Pajoja järjestetään yhteensä noin 20 kpl. Tavoitteena on tarjota osallistuvaa toimintaa alle kouluikäisille lapsille, jotka ovat kirjaston tärkeä asiakasryhmä. Haettavalla avustuksella palkataan pajoihin vetäjäksi sanataideohjaaja. Ohjaajaa avustaa kirjaston henkilökunta. Pajoihin voivat osallistua sekä kotihoidossa olevat lapset vanhempineen että päiväkoti- ja perhapäivähoitoryhmät. Sanataidetyöpajat koostuvat ohjatuista, noin 45 minuuttia kestävistä lorutteluhetkistä. Pajoissa loruja, sanoja ja tavuja maustetaan rytmeillä, liikkeillä ja leikeillä sekä luodaan näiden lisäksi omaa sanataidetta. Lorupajoissa tarjoillaan monipuolinen runo-otanta lasten perinteisistä loruista uudempaan lasten runouteen, joten pajat toimivat myös vinkkauksena uusien lastenrunoilijoiden pariin sekä pajoihin tuleville vanhemmille ja ohjaajille että kirjaston henkilökunnalle. Lorupajakiertueen aloitustilaisuutena järjestetään vauvojen ja taaperoiden sanataiteen ohjaamiseen liittyvä koulutus, joka suunnataan koko maakunnan kirjastoväelle. Koulutus ja lorupajat järjestetään maalis-huhtikuussa 2012.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Sanataideohjaaja kävi kirjaston eri toimipisteissä pitämässä noin 45 minuutin lorupajoja maalis-huhtikuussa 2012 ja helmi-toukokuussa 2013.  Lorutteluhetkille oli kysyntää kaikenkokoisissa kirjaston toimipisteissä.  Vauvojen ja taaperoiden sanataidetyöpajoissa lapset ja heidän vanhempansa saivat tutustua uusiin ja vanhoihin lastenrunoihin ja niitä höystäviin leikkeihin.  Yhteinen loruhetki on tiivistä lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta, ja ohjatun pajan jälkeen loruleikkejä on helppo toteuttaa myös kotona.  Lapsen ja vanhemman aktiivinen yhdessäolo lisääntyy ja samalla lapsen kielelliset taidot kehittyvät. Osa työpajoista suunnattiin päiväkotiryhmille, jolloin päiväkotihenkilöstö sai virikkeitä lorujen ja runojen käytöstä omassa työssään.  Lorupajoja seuraamalla myös kirjastojen henkilökunta sai uusia ideoita satutuntien kehittämiseen.  Koulutustilaisuus Riimien riemut ja lorujen loisto Pohjois-Savon kirjastojen henkilökunnalle pidettiin joulukuussa 2013.  Siellä mietittiin sanataideohjaajan opastuksella tapoja käyttää loruja ja runoja kirjaston perinteisten satutuntien elävöittämiseen.

Fortsatta åtgärder: 

Lorupajoja seuranneet ja koulutustilaisuuteen osallistuneet kirjastojen työntekijät osaavat jatkossa käyttää runoja, loruja ja niihin liittyviä leikkejä ja liikettä  monipuolisesti hyväksi satuhetkissä ja kirjavinkkauksessa.

Ytterligare information: 

Omaa rahoitusta 1000 € myodostuu Anu Parviaisen palkasta, vuokra- ja tarvikekustannuksista.

Projektet börjar : 
29/02/2012
Projektet avslutas : 
29/04/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 200
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€3 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 200
Egen finansiering: 
€1 000

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
9henkilö/person
Antalet evenemang: 
28kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
269henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 200

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012