Sanataiteen osaajiksi Kihniössä
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kihniön kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kihniöntie 46
39820
Bibliotekets telefonnummer : 
03 4441246
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kihnio.fi
ISIL-kod : 
FI-Kihni
FO-nummer : 
0133862-8
Ansvarsperson : 
Paula Latvajärvi
Telefonnummer : 
044 7865561
E-post : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Projektets målsättning: 

Sanataidetyöpajojen järjestäminen Kihniön yhtenäiskoulussa kaikille ikäryhmille - kehittävät kielellistä ilmaisua ja tutustuttavat eri kirjallisuuden lajeihin

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Toteutuneet työpajat - pajojen tuotokset

Projektbeskrivning : 

Sanataiteen harrastaminen tukee kielellisen ilmaisun kehittymistä, sanavarasto laajenee ja mielikuvitus kehittyy. Sanataidetyöpajat tukevat koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ja antavat kipinää oman kielellisen ilmaisun kehittämiseen. Pajoissa on räätälöity jokaiselle ikäryhmälle sopiva tapa päästä tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin ja tekstityyppeihin ja samalla päästä mielikuvitusmatkalle oman luovuuden siivittämänä. Myös nettiin kirjoittamiseen pajat antavat valmiuksia.

Hankkeen turvin järjestetään Kihniön yhtenäiskoulun kaikille luokka-asteille, esikoulusta yseihin, 60-90 min kestävä sanataidetyöpaja. Työpajojen tuottajaksi on suunniteltu Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:tä Tampereelta, koska heillä on laaja kokemus pajojen vetämisestä. Tampereella ja ympäristökunnissa pyörivät jatkuvat sanataidepajat, mutta täällä kaukana isoista kaupungeista tällaiseen on mahdollisuus vain erityisavustuksen turvin. Oppilaat voivat valita pajan aiheen ja toteutustavan Yöstäjän laajahkosta tarjontavalikoimasta. 

Päivähoitoikäisille järjestetään myös satuaiheinen tapahtumapäivä myöhemmin sovittavalla ohjelmalla, esim. se voisi olla Satusukellus-niminen työpaja.

Näin kaikki kihniöläiset peruskoululaiset ja alle kouluikäiset lapset pääsevät hankkeen piiriin.

Kirjastoon tuodaan esille pajojen tuotoksia, sikäli kun niitä on paperilla.

Työpajaohjaajien pitkä matka Tampereelta tekee hankkeeseen kustannuksia, koska päivässä voidaan toteuttaa vain kaksi pajaa. Jokaisella pajalla on kaksi ohjaajaa.

Kustannukset jakaantuvat:

Varsinaiset työpajat, 10 kpl, á 150-200 €                 1850 €

alle kouluikäisten Satusukellus tms, 2-3 kpl                300 €

matkat ja päivärahat, 6 päivää, á 2 henkilöä, n.         1650  €

yhteistyön ja aikataulujen suunnittelu,

kirjastohenkilöstön työtä, omarahoitusta, 12 h          300 €

aineet, tarvikkeet yms., omarahoitusta                    100 €

 

Samarbetspartner/s: 
Kihniön yhtenäiskoulu ja päivähoito, Sanataideyhdistys Yöstäjä ry
Tidigare projekt: 

  

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Sanataiteen harrastaminen tukee kielellisen ilmaisun kehittymistä, sanavarasto laajenee ja mielikuvitus kehittyy. Sanataidetyöpajat tukevat koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ja antavat kipinää oman kielellisen ilmaisun kehittämiseen. Pajoissa on räätälöity jokaiselle ikäryhmälle sopiva tapa päästä tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin ja tekstityyppeihin ja samalla päästä mielikuvitusmatkalle oman luovuuden siivittämänä. Myös nettiin kirjoittamiseen pajat antavat valmiuksia.

Hankkeen turvin järjestetään Kihniön yhtenäiskoulun kaikille luokka-asteille, esikoulusta yseihin, 60-90 min kestävä sanataidetyöpaja. Työpajojen tuottajaksi on suunniteltu Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:tä Tampereelta, koska heillä on laaja kokemus pajojen vetämisestä. Tampereella ja ympäristökunnissa pyörivät jatkuvat sanataidepajat, mutta täällä kaukana isoista kaupungeista tällaiseen on mahdollisuus vain erityisavustuksen turvin. Oppilaat voivat valita pajan aiheen ja toteutustavan Yöstäjän laajahkosta tarjontavalikoimasta. 

Päivähoitoikäisille järjestetään myös satuaiheinen tapahtumapäivä myöhemmin sovittavalla ohjelmalla, esim. se voisi olla Satusukellus-niminen työpaja.

Näin kaikki kihniöläiset peruskoululaiset ja alle kouluikäiset lapset pääsevät hankkeen piiriin.

Kirjastoon tuodaan esille pajojen tuotoksia, sikäli kun niitä on paperilla.

Työpajaohjaajien pitkä matka Tampereelta tekee hankkeeseen kustannuksia, koska päivässä voidaan toteuttaa vain kaksi pajaa. Jokaisella pajalla on kaksi ohjaajaa.

Pajat toteutuivat esikoululaisista ysiluokkaan ja saivat suuren suosion. Kukin paja oli räätälöity kyseiselle ikäryhmälle sopivaksi ja ne tutustuttivat eri kirjallisuuden lajeihin ja panivat oppilaat tekemään itse erilaisia tekstejä, varsinkin runoja. Runot valittiin päägenreksi koska niitä usein pidetään vaikeaselkoisina ja vaikeasti lähestyttävinä. Pajaviikon päätteeksi sanataideyhdistyksen pajaohjaajat lähettivät koululle videon johon oli kuvattu kaikkien pajojen lopputuotokset.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Oppilaat rohkaistuivat tekemään omia runoja ja esittämään niitä muille.

Projektet börjar : 
01/05/2015
Projektet avslutas : 
31/05/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 800
Egen finansiering: 
€400
Budget sammanlagt: 
€4 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 030
Egen finansiering: 
€230
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
220henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 800