Sanojen taikaa: sanataidetta lähikirjastoissa
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
063253520
Kirjaston sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Kristiina Perttu
Puhelin : 
063258476
Sähköposti : 
kristiina.perttu@vaasa.fi
Kuvaus : 

Tausta

Vaasan kaupungissa on kaikkiaan 8 lähikirjastoa: Huutoniemen, Palosaaren, Sundomin, Suvilahden ja Variskan kirjastot sekä Vähänkyrön alueen kolme lähikirjastoa.  Neljä lähikirjastoista toimii koulun yhteydessä ja muutkin yksiköt lähietäisyydellä kouluista, joten yhteistyö koulujen kanssa on tiivistä.

 Myöskin kouluajan ulkopuolella lähikirjastot täyttyvät koululaisista, joille tarvittaisiin ohjattua toimintaa, koska monet viettävät pitkiäkin aikoja kirjastoissa koulupäivän jälkeen. Tilaisuutta pitäisi voida hyödyntää tavalla, joka kehittää lasten tietoja ja taitoja ja antaa heille uusia elämyksiä. Kirjastot lukemaan ja kirjoittamaan houkuttelevine kokoelmineen ja viihtyisine tiloineen ovat täydellinen ympäristö sanataideohjaukselle.

 Tavoite ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti sekä kehittää myös heidän median käyttötaitojaan.  Koululaisten vapaa-aikana kirjastoissa kokoontuvat sanataidekerhot antaisivat harrastusmahdollisuuden niille lapsille ja nuorille, jotka haluavat syventää ja laajentaa luku- ja kirjoitustaitojaan.  Perimmäisenä tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista tulevaisuuden kirjastonkäyttäjiä.

Sanataidekerhoissa pyritään erilaisten harjoitusten avulla kehittämään lasten eläytymiskykyä, laajentamaan sanavarastoa ja rikastuttamaan mielikuvitusta.  Harjoitukset sisältävät kirjoittamista, suullista ilmaisua, draamaimprovisointia, kirjallisuustietoa, kirjavinkkausta, pelejä ja leikkejä.  Kerhoissa tutustuttaisiin sekä lukemisen ja kirjoittamisen perinteisiin muotoihin että uusien viestimien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kirjavinkkejä ja –trailereita tehtäisiin tableteilla ja mobiililaitteilla jaettavaksi myös sosiaalisessa mediassa lasten omissa mediaympäristöissä, esimerkiksi Youtube ja Instagram.

Sanataidekerhoissa näkee osallistujien nauttivan ja kehittyvän sekä kielellisesti että persoonina. Kielen avulla lapsikin pääsee osalliseksi ympäröivää yhteiskuntaa ja maailmaa. Kun omaa hyvän lukutaidon ja osaa eläytyä, osaa myös kertoa omista tunteistaan ja toiveistaan toisille. Kieli on yhdessä tekemisen ja kokemisen väline, joka lujittaa omaa identiteettiä ja roolia yhteisössä. Sanataidekerhoissa osallistujia innostetaan itseilmaisuun, esiintymiseen ja kielen rikastamiseen oman tekemisen kautta.  Kirjailijavierailujen avulla voidaan lisätä kerholaisten kirjallisuustietoa ja lukuintoa.

Avustus käytettäisiin yhden tai useamman projektityöntekijän palkkoihin sekä vierailevien esiintyjien kuten kirjailijoiden palkkioihin sekä heidän matkakuluihinsa.  Kirjavinkkien – ja trailereiden tekoa varten hankittaisiin kerhojen käyttöön yksi tabletti. Kirjastohenkilöstön omaa työpanosta tultaisiin käyttämään mm. suunnitteluun, tiedottamiseen ja markkinointiin, ohjaajien rekrytointiin, materiaalien hankkimiseen. Lisäksi kirjastot antaisivat tilat kerhojen käyttöön.

Toimintaa järjestettäisiin 3.-6.-luokkalaisille syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Sanataidekerhoja perustettaisiin eri lähikirjastoihin  yhteensä 6 ryhmää, sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Yhden ryhmän osallistujien maksimimäärä  olisi 15. Kokoontumiskertoja kullakin ryhmällä olisi kaikkiaan 28,  kaksi tuntia/kerta.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaasan kaupungin koulutoimi, yksityiset henkilöt (kerhojen vetäjät)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sanataideohjausta 3-6-luokkalaisille järjestettiin 6 Vaasan lähikirjastossa. Ohjausta varten perustettiin koululaisille sanataidekerhoja, jotka kokoontuivat koululaisten vapaa-ajalla kukin kerho yhden lukukauden verran. Toiminta aloitettiin syksyllä 2014 Huutoniemen ja Suvilahden sanataidekerhoilla. Keväällä 2015 kokoontuivat  kerhot Variskan ja Vähänkyrön kirjastoissa ja  syksyllä 2015 Merikaarron ja Palosaaren kirjastoissa. 

Hankkeeseen palkattiin kirjastojen ulkopuolelta kokeneet sanataideohjaajat, jotka vastasivat toiminnan sisällöstä ja raportoinnista. Molemmille kotimaisille kielille oli oma ohjaajansa. Kirjastohenkilökunnan työpanos hankkeessa ohjattiin pääosin toiminnasta tiedottamiseen ja markkinointiin kerhojen aloitusvaiheessa.  Kirjaston omissa tiedotuskanavissa mainostamisen lisäksi  henkilökunta kiersi  yhdessä ohjaajien kanssa koululuokissa markkinoimassa toimintaa. Yksi tiedottamiskanava oli koulujen Wilma-järjestelmä. Yhteistyö koulujen kanssa oli keskeisellä sijalla toiminnan käynnistämisessä.

Selvästi oli havaittavissa, että toiminnan käynnistäminen oli helpompaa, jos kouluissa oli pidetty sanataidetunteja jo joskus aiemmin. Sanataide ei ole kaikkialla terminäkään tuttu, joten tarvitaan tiedottamista siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Kaikesta tiedottamisesta huolimatta suunnitelmia jouduttiin välillä tarkistamaan, kun joihinkin kerhoihin ei saatu osallistujia. Kaksi kerhoa kariutui alkuunsa, kun niihin ei ollut riittävästi tulijoita. 

Saniskerhot kokoontuivat viikottain kaksi 45 min oppituntia kerrallaan. Syksyn kerhoille tuli  10-12 kokoontumiskertaa ja kevään kerhot kokoontuivat 13-15 kertaa. Kerhoista viisi oli suomenkielisiä ja yksi ruotsinkielinen, joka oli Palosaaren kirjaston kerho. Kerhoille kertyi yhteensä 77 kokoontumiskertaa ja osallistujia niissä oli 438. Lisäksi Vikingan koululla järjestettiin yhtenä päivänä sanataideohjausta 40 oppilaalle. 

Kerhoihin otettiin maksimissaan 15 osallistujaa. Yleensä suomenkielisissä kerhoissa oli 6-8 aktiivista osallistujaa. Ruotsinkielisessä kerhossa osallistujamäärä oli alhaisempi, mutta  innostus toimintaan oli suurta. Osallistujat olivat yleensä 3-luokkalaisia. Huutoniemen kerhossa oli eniten mukana 4-, 5- ja 6-luokkalaisia. 

Toiminnan keskeinen idea oli kielen, ilmaisun, sanavaraston ja mielikuvituksen rikastuttaminen erilaisten suullisten, kirjallisten ja esittävien harjoitusten, kokeiluiden, pelien ja leikkien avulla. Tavoite onnistuikin hyvin. Lapset innostuivat sanataidetehtävistä ja siitä, että saivat itse keksiä. Ryhmissä syntyi monia mainioita tekstejä ja esityksiä. Eniten lapset pitivät erilaisista improvisaatiotehtävistä ja esityksistä, peleistä ja nukketeatterista.   

Kerhoissa tutustuttiin luovaan kirjoittamiseen, ikäryhmälle sopivaan kirjallisuuteen, tekstien tyyleihin ja lajeihin, tarina- ja runomuotoihin. Kirjallisuustietoisuutta ja lukuintoa saatiin heräteltyä myös kirjailijavierailujen avulla.  Kunkin kerhon yhteyteen sovitettiin  kirjailijavierailut, joihin kutsuttiin myös kerholaisten luokkakaverit. Huutoniemellä ja Suvilahdessa, joissa kirjasto sijaitsee koulun yhteydessä, osallistui koko koulu kirjailijavierailuun. Kirjailijavieraana Huutoniemellä ja Suvilahdessa esiintyi Markus Majaluoma, Vähässäkyrössä ja Variskalla Jari Mäkipää,  Merikaarrossa ja Vähässäkyrössä Kalle Veirto ja Palosaarella Monica Vikström-Jokela. Kaikkiaan kirjailijavierailuihin osallistui 1054 oppilasta.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke osoitti, että lähikirjastoissa on kysyntää lasten sanataideohjaukselle. Koululaisten kerhotoiminta jatkuikin Huutoniemen lähikirjastossa heti sanataidekerhon päätyttyä  kirjaston omalla lukukerholla. Kerholaiset ovat julkaisseet omaa Kirjis-lehteä. Hankerahalla ostettua iPadia on käytetty mm. kirjavinkkien tekemiseen. Sekä vinkkejä että bookface-kuvia on julkaistu kerhon Instagram-tilillä. Lukukerhotoimintaa jatketaan oman henkilökunnan voimin keväällä 2016 Huutoniemen kirjastossa  ja myös Merikaarron kirjastossa aloitetaan vuoden tauolla ollut lukukerhotoiminta uudelleen.

 

 

 

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 094
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
85kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 532henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014