Sarjakuva go-go! Vinkkejä & välineitä sarjakuvan tekoon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 35 a
82600
Kirjaston puhelin : 
0401054111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohma
Y-tunnus : 
1919717-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tarinankerrontataitojen sekä kuvailmaisun kehittäminen. Lukemaan innoittaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Sarjakuvien ja piirustusoppaiden kysynnän kasvu.

 

Kuvaus : 

 Sarjakuvien on sanottu toimivan porttina lukemisen maailmaan: niiden avulla voidaan edetä helpommasta materiaalista kohti haastavampaa luettavaa. Sarjakuvissa on paljon toimintaa, dialogia, tietoa sekä elokuvamaisuutta – seikkoja, jotka innostavat erityisesti poikia lukemaan.  Tässä hankkeessa oppilaat saavat vinkkauksen kautta innoitusta lukemisharrastuksen pariin, sekä työkaluja omakohtaiseen tarinankerrontaan niin kirjallisesti kuin visuaalisesti.

1) Kirjasto järjestää sarjakuvavinkkaustuokioita joko kirjastossa tai kouluilla. Osa tuokioista voidaan halutessa toteuttaa vertaisvinkkauksen muodossa.

2) Sarjakuvataiteilija vierailee kertomassa sarjakuvasta, omasta työstään ja työprosessista, ohjaa ja antaa neuvoja oman sarjakuvan työstämiseen. Paikkana on koulu tai kirjasto.

3) Toteutetaan oma sarjakuva tai sarjakuvastrippi yhteistyössä aineenopettajien ja/tai luokanopettajien kanssa. Toteutuskeinona on esimerkiksi sarjakuvastripin luominen kirjan pohjalta. Kirjan tulee olla sellainen, josta oppilas itse on kiinnostunut.

4) Sarjakuvista koostetaan näyttely kirjastoon tai koulun tiloihin. Niistä voidaan koostaa myös luokkakohtaisesti omia sarjakuvajulkaisuja tai sarjakuvastrippien julkaisufoorumina voi mahdollisuuksien mukaan olla myös koulujen omat nettisivustot.

Yhteistyötä tehdään kuvataiteen ja äidinkielen opettajien sekä Joensuun sarjakuvaseuran kanssa.

Hanketta vetää joko kirjaston henkilökunta tai siihen palkataan projektityöntekijä neljän kuukauden ajaksi kokopäiväisesti tai pidemmäksi aikaa puolipäiväisesti.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektin kohderyhmänä olivat 5-6-luokkalaiset, joille sarjakuvataiteilija ohjasi työpajoja. Oppilaat työstivät oman tai yhteisen sarjakuvan, joista koottiin näyttely kirjastoon. Sarjakuvavinkkausta tehtiin koululla, kirjastossa sekä kirjastoautossa. Yhteistyötä tehtiin koulun kanssa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Oppilaat olivat innostuneita tekemään sarjakuvia ammattilaisen ohjaamina. Eri sukupuolien välillä tarinankerronnantaidoissa ei ollut eroa, kaikilta löytyi mielikuvitusta ja ilmaisutaitoa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Haimme jatkoa sarjakuvaprojektille siitä saadun hyvän palautteen takia.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 557
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
90henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi