Sarjakuva must go on –työpaja
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 35 a
82600
Kirjaston puhelin : 
0401054111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohma
Y-tunnus : 
1919717-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Sarjakuvatyöpajojen toteuttaminen, jossa oppilaat saavat syvempää opetusta, sekä sarjakuvien tekemiseen, että kuvataiteeseen. Sarjakuva-aiheisen tapahtuman järjestäminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Työpajoihin ja tapahtumiin osallistuneiden määrä.

Kuvaus : 

Tämä on jatkohakemus Sarjakuva go go! –hankkeelle , jossa alakoulun 5-6 –luokkalaiset saivat vieraakseen sarjakuvataiteilijan ja hänen innoittamana tekivät oman sarjakuvanäyttelyn kirjastoon. Siitä saadun palautteen perusteella tarkoituksena on toteuttaa sarjakuva –työpajoja, jossa 7-8-luokkalaiset saavat syvempään opastusta sarjakuvataiteilijalta sekä sarjakuvastrippien tekemiseen kuin kuvataiteeseen. Tehdäkseen hauskoja ja oivaltavia sarjakuvia ei tarvitse olla maailman paras piirtäjä, vaan löytää omat vahvuudet tarinan kerronnan ja visuaalisen ilmaisun kautta. Työpajoissa työskennellään perinteisesti piirtäen ja maalaten, mutta myöskin tutustutaan digitaalisilla välineillä tehtäviin sarjakuviin.  Työpajojen tuotoksista kootaan näyttely kirjastoon. Hanke innostaa lukemiseen, tarinan kerrontaan ja itsensä ilmaisemiseen.

Hanketta toteuttamaan palkataan projektityöntekijä 2 kuukauden ajaksi. Hankkeen toteutusaika 01.08.2016-31.12.2017

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
alakoulut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjaston lehtisaliin perustetaan viikottain kokoontuva sarjakuvatyöpaja, jossa yläkoululaiset tekevät sarjakuvia ja ne kootaan sarjakuva-albumiksi. Kaikki osallistujat saavat albumin ja se on myös kirjastossa lainattavissa. Työpajaa vetää sarjakuvataiteilija. Lainanpäivänä keskustan alakoulun 5-6-luokkalaiset kutsutaan kirjastoon tekemään sarjakuviin liittyviä tehtäviä. 2-luokkalaiset osallistuvat piirtäen sarjakuvavien tekemiseen. Sarjakuvia myös vinkataan kouluilla eri luokille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sarjakuvat ja niiden piirtäminen tulee koululaisille tutummaksi ja niitä voi pitää "matalan kynnyksen" välineinä lukemisharrastukselle.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa sarjakuvia tullaan esittelemään koululaisille ja sarjakuvatyöpajoja voisi kokeilla toteuttaa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 949
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 949
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
122henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
89henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.