Sarjakuvaa!
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Uuraisten kunnankirjasto, Saarijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Topintie 2
41231
Kirjaston puhelin : 
014-2672650
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Uura
Y-tunnus : 
0177224-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala (Uurainen), Arja Siikströn (Saarijärvi)
Puhelin : 
014-2672651 (MP)
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa on tarkoitus perehdyttää koululaisia sekä koulun ja kirjaston henkilöstöä ymmärtämään paremmin sarjakuvan kieltä sekä sarjakuvaa mediana elämyksellisin menetelmin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Sarjakuvavinkkaukset

Kuvaus : 

Sarjakuva on taidemuoto, jota voitaisiin entistä enemmän  käyttää kouluopetuksen tukena ja lukemisharrastuksen innostajana. Hankkeessa on tarkoitus perehdyttää koululaisia sekä koulun ja kirjaston henkilöstöä ymmärtämään paremmin sarjakuvan kieltä sekä sarjakuvaa mediana elämyksellisin menetelmin. Tarkoituksena on myös tukea ja ylläpitää erityisesti teini-ikäisten lukemisharrastusta. Hanke toteutetaan Uuraisten ja Saarijärven kirjastojen yhteistyönä.

Hanke toteutetaan kaksiosaisina vierailuina: Ensin vierailee sarjakuvavinkkari Markku Kesti kertomassa nykysarjakuvan tilasta ja nostamassa esiin hyvää sarjakuvaa. Kesti on ansioitunut lasten- ja nuortenkirjastotyön ja sarjakuvavinkkamisen uranuurtaja. Kesti kiertää vinkkaamassa sarjakuvaa  Uuraisilla ja Saarijärvellä yläasteen oppilaille, kesto 1 + 1 päivää.

Hankkeen puitteissa järjestetään vinkkauksen jälkeen kotimaisen  sarjakuvataiteilijan (tai taiteilijoiden) kiertue yhteistyönä Uuraisten  ja Saarijärven kirjastoilla, kesto 1 + 1 päivää, tapahtumapaikkana kirjasto tai koulu. Sarjakuvataitelija (-taiteilijat) kertoo työstään, antaa työnäytöksiä sekä vetää sarjakuvapajoja. Vierailu kohdennetaan yläasteen luokille yhteistyössä koulun kanssa.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Saarijärven kaupunginkirjasto yhteistyökumppanina hankkeessa.

Aiemmat hankkeet: 

Useita lukemisharrastushankkeita, tiedonhaun hanke.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Oppilaiden tuottamat sarjakuvat omassa ja koulun käytössä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sarjakuvaa!-hankkeella tutustutettiin erityisesti Uuraisten ja Saarijärven koulujen oppilaita, opettajia ja kirjastohenkilöstöä kotimaiseen ja ulkomaiseen laatusarjakuvaan ja sarjakuvaharrastuksen pariin yleisesti. Kirjaston sarjakuva-aineistonäyttelyt olivat koko asiakaskunnan käytössä. Uuraisilla Milla Paloniemen ja Anni Nykäsen yhteisvierailu sarjistyöpajoineen yläasteen 7.-8 luokille sekä Markku Kestin sarjisvinkkaukset 7.-8. luokille lisäsivät selvästi kiinnostusta sarjakuvia kohtaan ja toivat kirjastoa tutuksi matalan kynnyksen paikkana jossa ei jäykistellä. Paloniemi ja Nykänen esittelivät omaa tuotantoaan, tekniikoitaan ja työtään sarjakuvan parissa. Pajoissa oppilaat, henkilökunta ja muut osallistujat pääsivät työstämään omia sarjakuvia. Paloniemi ja Nykänen vetivät pajat myös Saarijärven kaikille 7. luokkalaisille. Kirjastohenkilöstö hyötyi erityisesti asiantuntevasta sarjakuvavinkkausaineistosta (vinkkauslistat auttavat aineistohankinnoissa ja ammatillisen kehittymisen tukena) ja -esityksestä; taiteilijoiden pajoissa päästiin luomaan omaa sarjakuvaa yhdessä ja yhteistyönä. Milla Paloniemi vieraili Uuraisilla yhteiskeikan lisäksi työelämänpainotteisella kuvataidekeikalla 7. luokille. Vierailujen vaikutus tuntuu pitkään kirjaston ja koulun arjessa (erityisesti kuvataide ja äidinkieli kouluaineina hyötyvät hankkeesta). Kirjastohenkilöstö sai myös uusia hyödyllisiä kontakteja näiden vierailujen kautta ja oma sisältöosaaminen täydentyi huimasti. Kirjastohenkilöstö osallistui hankkeessa ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Hanke opetti osaltaan, ettei varsinkaan useamman kunnan yhteishankkeen suunnitteluun varattua aikaa ja työtä kannata aliarvioida. Aikatauluja väännettiin useampaan otteeseen ja sisältökin hieman muuttui alustavista suunnitelmista, mutta teema säilyi hyvin. Tapahtumatuotanto vaatii aikaa joka vaiheessa eikä esimerkiksi matka- ja majoituskuluja kannata arvioida alakanttiin. Sari Kanalan sarjispajat ala-asteen oppilaille toteutuvat hieman myöhässä aikataulutusongelmien vuoksi. Hanke toi kirjastolle myönteistä julkisuutta - toiminnasta tiedottamiseen panostettiin eri tiedotuskanavia hyväksi käyttäen vaikka toiminta kohdenettiinkin ensisijaisesti suoraan kouluille. Tietoisuus sarjakuvien monimuotoisuudesta, sarjakuvataiteesta ja sen soveltuvuudesta eri-ikäisille käyttäjille lisääntyi huimasti hankkeen ansioista. Hankkeessa tuli esille sarjakuvan "hiljaista tietoa" esimerkiksi kustantajien ja kotimaisten toimijoiden osalta; tätä on lähes mahdotonta saada käyttöön ilman alan asiantuntijoita. Tämän hankkeen ansiosta Uuraisten kirjastolla on nyt päivitetty sarjakuva-aineistokokoelma, joka palvelee hyvin koulun ja muun asiakaskunnan tarpeita. Saimme myös ideoita ja kontakteja kirjaston sarjakuvatoiminnan tulevia vierailuja silmälläpitäen.

Jatkotoimenpiteet: 

Sarjakuvateemaista toimintaa pyritään jatkamaan resurssien puitteissa kunnassa. Kirjastolla täydennetään hankkeen aikana syntynyttä hyvää sarjakuva-aineistokokoelmaa ja käytetään saatuja hyviä asiantuntijaverkostoja työssä hyödyksi. Esimerkiksi Uuraisten kirjaston lukupiiri on aiemmin perehtynyt sarjakuviin Kestin innoittamana ja sarjakuva-aineistojen markkinointia eri kohderyhmille jatketaan.Opettajat aikovat käyttää työssä hyväkseen hankkeessa saatua osaamista - pajoja ja vinkkausta kiitettiin toimiviksi ja hyviksi opetuksen tukimenetelmiksi. Lastenkirjailija Sari Kanalan sarjispajat ala-asteen oppilaille toteutuvat alkuvuodesta 2014. Sarjakuvateeman kohdentamista muille luokka-asteille/muille asiakasryhmille työstetään.

Aloituspäivämäärä : 
30/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 310
Oma rahoitus yhteensä: 
€310
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
280henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000