Sarjakuvapaja koululaisille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Minka Heino
Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09-4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Kuvaus : 

Koululaisten sarjakuvapaja kokoontuisi säännöllisesti syksyn ja/tai kevään aikana vuorotellen Vihdin pääkirjastossa ja Kirkonkylän kirjastossa. Iltaan sijoittuvan, reilun tunnin mittaisen sarjakuvapajan tarkoitus olisi tutustuttaa koululaiset sekä sarjakuvan maailmaan että antaa heille itselleen mahdollisuus piirtää sarjakuvaa. Toteuttajana olisi paikallinen sarjakuvakirjoittaja-taiteilija, jonka opetusta kirjastonhoitaja täydentää. Sarjakuvapajan aikana tutustuttaisiin mm. sarjakuvan kieleen, tarinan kerrontaan, sarjakuvan historiaan ja nykytarjontaan, sarjakuvan eri lajeihin ja piirtämisen keinoihin. Sarjakuvapaja tukisi monin tavoin lasten ja nuorten lukuharrastusta ja kirjastonkäyttöä samalla kun se voisi innostaa myös niitä lapsia ja nuoria, joille lukeminen tai kirjasto on vieras asia. Avustusta haetaan ulkopuolisen vetäjän palkkaan ja henkilöstökuluihin, tarvikkeisiin ja matkakuluihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Paikallinen taiteilija, aforismikirjailija, sarjakuvapiirtäjä Minna-Karoliina Heino 

Aiemmat hankkeet: 

Vihdin kunnankirjastossa saatiin  hyviä kokemuksia tämäntyyppisestä toiminnasta, kun heinäkuussa 2012 järjestettiin lapsille ja nuorille sekä pääkirjastossa  että Kirkonkylän kirjastossa kaksipäiväinen sarjakuvakurssi ulkopuolisen ilmaisen vetäjän avulla. Kurssi oli menestys kummassakin kirjastossa ja osallistujia kertyi joka päivä yli kaksikymmentä keskikesästä huolimatta. Palaute sarjakuvakurssista oli erittäin kiittävää ja lisää vastaavaa toivottiin. Kurssilla eri-ikäiset lapset ja nuoret tutustuivat sarjakuvaan ja pääsivät itse tekemään sarjakuvaa. Kirjaston henkilökunta  on  antanut jonkin verran sarjakuvaopetusta kirjastossa ja kouluilla, mutta kysyntää ja kiinnostusta sarjakuvaan on  ollut paljon enemmän kuin mihin kirjasto on pystynyt vastaamaan.  

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vihdin Sarjakuvapaja-projekti 19.8.2013 – 14.4.2014

Sarjakuvapajatoimintaa kokeiltiin Vihdissä vapaaehtoisvoimin jo 2012, jolloin pää- ja lähikirjastossa järjestettiin pajat keskellä heinäkuun helteitä. Suosio oli valtava. Pajanvetäjä toimi palkatta ja välineet  kustansi kirjasto.  Jatkoa varten  AVI myönsi projektirahoituksen keväällä 2013 ja pajatoiminta niin Kirkonkylän kirjastolla kuin pääkirjastolla starttasi syksyllä 2013. Pajat pidettiin maanantaisin,  kirkonkylällä klo 16.30 – 18.00 ja pääkirjastolla  klo 18.30 – 20.00.  Hankerahalla maksettiin sarjakuvapajaohjaajan palkka ja pystyttiin ostamaan pajalle uudet välineet kuten tussit, vesivärikynät, kumit, mustekynät sekä paperit.   Sarjakuvapaja oli avoin kaikille 7 – 15-vuotiaille ja se oli osallistujille maksuton. Maksuttomuudella taattiin jokaisen halukkaan osallistumismahdollisuus.

Syyslukukaudella keskityttiin omien ideoiden etsimiseen ja niiden hyväksymiseen. Kaikki ideat ovat hyviä:  joitakin täytyy kehitellä, kun taas toiset ovat  heti valmiita. Keskityttiin myös sarjakuvan tekniseen tekemiseen. Mitä vaaditaan sarjakuvalta, jotta sen voisi julkaista. Kuvan selkeys ja idean esittäminen lukijalle niin että se aukeaa taiteilijan tarkoittamalla tavalla nousivat myös harjoitusten keskiöön.  Tutustuttiin, ja ryhmät hioutuivat toimiviksi kokonaisuuksiksi. Ohjaaja oppi tuntemaan lapset ja nuoret ja ohjaamaan jokaista heistä hänelle parhaimmalla tavalla.  Tämän mahdollisti ryhmien sopivat koot.  Kevään pajoihin ilmoittautuivat lähes kaikki syksyllä pajan aloittaneet. Ilmoittautumatta jättivät lähinnä ne, jotka muuttivat pois tai muut harrastukset osuivat samalla päivälle.

  Uusia sarjakuvapajalaisia ei houkuteltu mukaan kevään pajoihin esimerkiksi markkinoinnin avulla, koska haluttiin tarjota jatkumo  syksyllä aloittaneille tekijöille ja säästää myös määrärahaa. Tämä rajaus mahdollisti syvemmän sarjakuvan tutkimisen ja genreen tutustumisen. Yhden pajakerran veti kummassakin kirjastossa lastenkirjastonhoitaja, vakituisen vetäjän ollessa mukana havainnoitsijana. 

Sarjakuvanäyttelyt ripustettiin keväällä sekä Kirkonkylän kirjastoon että pääkirjastoon. Avajaisiin saapui ennätysmäärä yleisöä sekä myös toimittaja (näyttelystä kirjoitettiin kaksi lehtijuttua, toinen Luoteis-Uusimaahan ja toinen Vihdin Uutisiin). Sarjakuvapajalaiset olivat innoissaan näyttelystä sekä saamastaan huomiosta. He saivat  tärkeää kokemusta omien töiden esilletuomisesta, kuitenkin turvallisella maaperällä. Näyttelyt onnistuivat hienosti ja olivat esillä molemmissa kirjastoissa 3.2. - 24.2.2014.

Viimeisellä pajakerralla pohdittiin mitä kaikkea oli kurssin aikana tehty. Herkuteltiin kekseillä ja mehulla ja piirrettiin vielä yhdet sarjakuvat. Pajalle toivottiin edelleen jatkoa niin sarjakuvapajalaisten kuin heidän vanhempiensa  taholta.  Kevään sarjakuvapajoissa tutustuttiin suomalaisiin sarjakuvataiteilijoihin sekä erilaisiin tekojälkiin. Onnistunut näyttely oli pajavuoden kohokohta. Pajalaiset tekivät innokkaasti töitä. Usein joku pajalaisista toi kotona tehdyn työn näytille ohjaajalle ja sai siitä palautetta. Pajassa oli myös tekijöitä, joille avautui uusi maailma itsensä ilmaisuun omin keinoin. Lisäksi kehitystä niin piirtäjänä kuin tarinan kertojana tapahtui kaikissa aktiivisissa pajalaisissa.

 Sarjakuvakenttä on vuoden aikana tullut kurssilaisille tutuksi. Kuitenkin vielä paljon jäi läpikäymättä ja kasvua itsenäiseksi tekijäksi näkemättä. Ohjaaja ja kirjaston henkilökunta yhtyy lasten ja vanhempien toiveeseen:  toivottavasti sarjakuvapaja saa vielä jatkoa tulevaisuudessa.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastohenkilökunta vinkkasi sarjakuvaprojektista kunnan nuorisotyöntekijöille, joiden ansiosta järjestettiin erillinen sarjakuvakurssi aikuistuville työpajanuorille. Myös tästä kurssista tuli hyvää palautetta, syntyi uusia kontakteja ja mahdollisesti toimintaa voidaan jatkaa työpajanuorten kanssa.

Kirjaston järjestämä  sarjakuvapaja jää  toistaiseksi tauolle oman rahoituksen ja henkilöresurssien puutteen vuoksi . Sarjakuvapaja jatkuu kuitenkin lukuvuoden 2014-2015 ajan koulujen iltapäiväkerhotoimintana pääkirjastossa ja Kirkonkylän kirjastossa. Jatkorahoitusta haettaneen myös kirjastolle.

Lisätietoa: 

Kirjastohenkilökunnan työaikaa kului ainakin 40 tuntia: suunnittelu ja aikataulutus yhdessä vetäjän kanssa sekä hankkeen raportointi,  kirjastonhoitajan ohjaamaan  kahteen pajakertaan käytetty suunnittelu- ja toteutusaika. Henkilökunnan työtunnit on laskettu mukaan toteutuneisiin kustannuksiin: 40 tuntia x 23 euroa = 920  euroa

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 268
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 268
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
48kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
380henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
54henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi