Sarjistohtorit
Vuoden 2011 Hyvä käytänne   


Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kuvaus : 

Sarjistohtori-toiminta kehitettiin vuosittaisen Metso kuplii –sarjakuvatapahtuman yhteyteen. Jälkimmäinen on puolestaan Tampere kuplii –sarjakuvafestivaalin yhteydessä toteutettava teemapäivä, jossa keskitytään yhden päivän ajaksi esittelemään nimenomaan kirjastossa tarjolla olevaa sarjakuva-aineistoa.

Ajatuksena on muidenkin kirjaston aineistovinkkauksien tapaan avata erilaisia sisältöjä kirjaston asiakkaille – motiiveina sekä asiakaslähtöinen toiminta että kirjaston ja sarjakuvien yleinen profiilin nostaminen.

Vinkkauksissa yleisesti on ajatuksena tietyn kaltaisista sisällöistä innostuneen henkilön käyttäminen asiakastyössä siten, että varsinaisen kirjailijan – tai sarjakuvien tapauksessa piirtäjän – ja hänen teostensa lisäksi kerrotaan myös vinkkaajan omista lukukokemuksista, ja kenties yksittäisen teoksen, tai laajemmin ottaen genren konteksteista.

Vinkkareille itselleen sarjistohtoroinnin kaltainen toiminta voi olla esimerkiksi halu laajentaa kohdeyleisöjä muihinkin kuin esimerkiksi tietyn genren välittömiin faneihin, tai sitten omien vinkkaustaitojen kehittäminen. Tässä tapauksessa vinkkauksen nimeäminen tohtoroinniksi oli tietoinen valinta, jolla pyrittiin selkeyttämään hankalaksi koettua vinkkaus-käsitettä, mutta ottamaan toimintaan myös humoristisempi ja draamallisempi ote.

Henkilöresurssit Kirjaston osalta tilaisuuden suunnittelu ja toteutus vaati yhteensä viiden henkilön työpanosta. Mukana oli kolmen vinkkaaja-kirjastonhoitajan tai -virkailijan lisäksi yksi tapahtumaa suunnittelemassa ollut kirjastonhoitaja, sekä kirjaston viestintäsuunnittelija. Koska kyseessä oli yhteistyö sarjakuvafestivaalin järjestäjäorganisaation kanssa, pidettiin myös toimijoiden välisiä tapaamisia useampia. Varsinaisesta tohtorointia teki siis kolme kirjastolaista. Osallistujien rekrytointi Koska kyseessä oli avoin tapahtuma, osallistujat tulivat paikalle erilaisten tiedotteiden houkuttelemina. Kirjaston oma tiedotus, Tampere kuplii –festivaalin tiedotus sekä tamperelaisen Hidoi-animeyhdistyksen tiedotus toimivat varsinaisina tilaisuuden ennakkomarkkinoijina. Pääkirjasto Metsossa sekä lähikirjastoissa oli esillä myös tapahtumaa mainostavia esitteitä ja tiedotteita.

Tilajärjestelyt ja materiaalit Tapahtuman järjestystilaksi haluttiin rauhallinen mutta epämuodollinen paikka. Koska kyseisen kaltaisen, avoimen tilaisuuden osallistujamäärästä ei voi olla varma ennakkoon, tohtoroinnissa varauduttiin enintään 20 osallistujan ryhmään. Lopulta paikaksi valittiin pääkirjasto Metson tietopalveluosaston sarjakuvanurkkaus – sinällään looginenkin paikka sarjistohtoreille. Itse tohtoreita varten hankittiin lähikirjastosta kirjasairaalan käytössä olleita lääkärintakkeja, jolla luotiin tilaisuuteen myös ”vastaanoton” tunnelmaa. Sarjakuvaosaston normaali kalustus korvattiin yleisölle tarkoitetuilla tuoleilla, aineiston järjestelyä auttavilla kirjakärryillä, -telineillä ja pöydällä. Lisäksi tilaan tuotettiin Metso kuplii –aiheisia kylttejä, ja lopuksi tilaa rajaamaan ja tilaisuutta promotoimaan asetettiin kaupunginkirjaston rollup-kangas.

Aiemmin mainittujen esitteiden ja tiedotteiden lisäksi tehtiin sarjistohtorien vastaanottoajat kertova posteri sekä ohjelmajulkiste. Yksi kirjastonhoitajista taittoi virallista lääkereseptiä muistuttavan sarjisreseptipohjan, jota käytettiin vinkkaamisen apuvälineenä: asiakas sai halutessaan mukaan yksilöllisen suosituksen sarjakuvan puutteen hoitamiseksi.

Tilaisuudet Sarjistohtorointi koostui siis kolmen eri tohtorin puheenvuorosta, vinkkauksesta. Tohtorit aloittivat vastaanottonsa puolen tunnin välein, yhden esityksen kestäessä noin 20 minuuttia. Jokaisen tohtoroinnin välissä pidettiin noin kymmenen minuutin tauko. Kokonaisuudessaan sarjistohtorointi kesti näin ollen puolitoista tuntia. Kunkin puheenvuoron ja sitä seuraavan tauon jälkeen vahtimestarit kuuluttivat keskusradiolla seuraavan tohtorin aloittamisen. Osa yleisöstä oli mukana koko puolitoistatuntisen, osa kävi välissä muilla kirjaston osastoilla palatakseen myöhemmin takaisin, ja osa vaihtui tohtoroinnin kuluessa kokonaan. Kahdessa viimeisessä tohtoroinnissa paikalla oli koko ajan vähintään 15 osallistujaa. Tilaisuuden päätyttyä sarjakuvaosaston tilat palautettiin heti alkuperäiseen kuntoonsa, ja muu käytössä ollut välineistö paikoilleen.

Tilaisuuden kuluessa järjestävät tohtorit ja muu tilaisuuden suunnittelussa mukana ollut henkilökunta otti valokuvia, ja dokumentoi näin tapahtuman kulkua vastaisuuden varalle. Itsearviointi Sarjistohtorit oli erittäin onnistunut tapahtuma. Paikalle tuli yleisöä enemmän kuin odotettiin, ja suurin osa yleisöstä oli hienosti mukana ja ”vastaanottavaista” tilaisuuden sisällölle. Onnistunut tapahtuma loi uskoa vastaavan tapahtuman tarpeellisuudesta myös jatkossa, ja mukaan ilmoittautui ainakin yksi uusi tohtorina toimimisesta kiinnostunut henkilö.

Tohtori-konsepti toimi hyvin, ja lääkärintakit ja asiakkaille kirjoitettavat reseptit vain paransivat tapahtuman teemallista kuvaa. Tohtoroinnin voi katsoa sekä piristävän perinteistä aineistovinkkausta, että toimivat eräänlaisena laajempana kulttuurisena viittauksena sisältöjen asiantuntemukseen kirjastoissa. Yhteistyö sekä Tampere kuplii –festivaalin kanssa, että kaikkien sarjistohtoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden lähikirjastojen kanssa toimi hyvin.

Sarjistohtoroinnin dokumentointi intranetiin muiden kirjastolaisten ja kaupungin organisaation luettavaksi ja kommentoitavaksi koettiin tärkeäksi, ja se auttaa myös tapahtuman tekijöitä reflektoinnissa. Jatkossa kokemusten ja mahdollisten palautteiden käsittelylle kannattaa varata aikaa heti tilaisuuden päätyttyä, tai välittömästi sitä seuraavien päivien aikana.

 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi