Sastamalan kirjaston senioripalvelujen uudistaminen
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Sastamalan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Sillankorvankatu 1
38210
Bibliotekets telefonnummer : 
040 138 2040
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@sastamala.fi
ISIL-kod : 
FI-Sasta
FO-nummer : 
0144411-3
Ansvarsperson : 
Sari Sillanpää
Telefonnummer : 
040 505 6836
E-post : 
sari.sillanpaa@sastamala.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää Sastamalan kirjaston ikäihmisille suunnattuja palveluja ja löytää yhteistyökumppaneita palvelujen toteuttamiseen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

- kotikirjastonpalvelujen asiakasmäärä - järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osanottajamäärä

Projektbeskrivning : 

Sastamalassa kuten monessa muussakin kunnassa väestöstä runsas neljännes on yli 65-vuotiaita. Osa ahkerista kirjastonkäyttäjistä joutuu tällä hetkellä luopumaan kirjaston palveluista siinä vaiheessa, kun kirjastoon ei enää syystä tai toisesta pääse. Kirjastopalveluiden tarjoaminen asukkaan kotiin edesauttaa lukemaan tottuneen ikäihmisen selviytymistä omassa kodissaan. Kirjaston kotipalvelujen järjestäminen on laajassa kunnassa hyvin haasteellista ja monikuntaliitoksen jälkeisessä tilanteessa yhteisiä käytänteitä palvelun hoitamiselle ei ole toistaiseksi kyetty luomaan. Kaupungin eri alueilla kirjaston kotipalvelua on järjestetty hyvin pienimuotoisesti ja eri tavoin. Kotipalvelua ei myöskään koetun resurssipulan takia ole uskallettu markkinoida juurikaan, koska on katsottu, että kovinkaan suurta asiakasmäärää ei kyetä palvelemaan. Yhteistyökumppaneita palvelujen tuottamiseen ei tällä hetkellä juurikaan ole. Kirjastolla on edelleen sairaalassa ja useissa ikäihmisten hoivakodeissa siirtokokoelmia, joiden tarpeellisuutta ja käyttöä ei ole useaan vuoteen pohdittu. Kirjaston seniorihankkeen tavoitteena on kirjaston kotipalvelutoiminnan uudistaminen niin, että yhdessä kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa luodaan toimintatapa kirjastopalveluja tarvitsevien asiakkaiden löytämiseksi koko kaupungin alueelta. Tämän lisäksi palvelun markkinointia kehitetään. Hankkeessa etsitään yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia mm. kolmannelta sektorilta esim. ainestokuljetusten hoitamiseen. Hoivapaikoissa nykyään olevat siirtokokoelmat kartoitetaan ja niiden tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta pohditaan yhdessä henkilöstön kanssa. Kirjaston tapahtumatumatoiminta on tällä hetkellä pääosin kohdennettu lapsille. Ideoita ja ajatuksia ikäihmisille kohdennetuista tilaisuuksista ja tapahtumista on paljon: - kirjastossa aiotaan järjestää seniorikirjavinkkausta, johon asiakkaita haastetaan vinkkaamaan heihin vaikuttaneita kirjoja vinkkejä kaipaaville. Vinkkaukset voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa kaikkien iloksi. - ikäihmisten aamukahvien järjestäminen esim. kerran kuukaudessa höystettynä kirjaston palveluiden markkinoinnilla (esim. Celia), tablettiopastuksilla, sähköisten palvelujen opastuksilla sekä muilla tietoiskuilla on suunnitteilla. - ääneenlukutuokioita samalla käsitöitä tehden halutaan järjestää. - eläkeläisjärjestöjä kutsutaan kylään kirjastoon ja markkinoidaan samalla kirjaston palveluja.

Samarbetspartner/s: 
Kotihoito, vanhusneuvosto, eläkeläisjärjestöt, SPR, Työteekki
Tidigare projekt: 

Esim: Voimaa vanhuuteen Kangasalla sekä useita muita hankkeita eri kunnissa.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Sastamalan kaupunginkirjaston senioripalveluja haluttiin kehittää monikuntaliitoksen jälkeisessä tilanteessa niin, että kaikki kaupungin ikäihmiset tulisivat kohdelluiksi yhdenvertaisesti ja että kirjastopalvelut olisivat heillekin saavutettavia. Yhdessä kaupungin vanhuspalveluiden kanssa kehitettiin toimintamalli, jossa kotipalvelun asiakkaaksi tulevalta tiedustellaan kirjastonpalveluiden tarvetta aina alkukartoituksen yhteydessä. Kirjaston työntekijä käy asiakkaan luona alussa ja  tarpeen mukaan, mutta varsinaisista aineistokuljetuksista vastaavat kaupungin työvoiman palvelukeskus, kotipalvelutyöntekijät ja kirjastoauto. Hankkeen aikana uusia asiakkaita tuli kotipelvelun piiriin kymmenen kappaletta. Hankkeessa arvioitiin myös vanhusten asumisyksiköissä olevat kirjaston siirtokokoelmat, joista luovuttiin kokonaan. Ne katsottiin hyötyynsä nähden liian työllistaviksi ja yksiköissä mahdollisesti palveluja tarvitsevat hoidettaisiin kotipalveluna. Kirjaston nettisivut ja esitteet laitettiin ajan tasalle kotipalvelun osalta.

Hanketyöntekijä piti kotipalvelun työntekijöille opastuksia ja vieraili myös kaupungin ikäpisteissä kertomassa kirjaston palveluista sekä Celia-kirjastosta. Pidetyt digi- ja somekoulutukset koettiin tarpeellisina ja niitä toivottiin lisää.

Hankkeessa kokeiltiin myös useita erilaisia tapahtumamuotoja. Kirjastoissa ja palvelukodeissa pidettiin novellikoukkuja ja lukutuokioita. Konsertteja järjestettiin useita, pääkirjaston takapihalla oli kesäjuhla ja yhdessä lähikirjastossa järjestettiin sekä naisten- että miestenilta. Pääkirjastossa kokeiltiin kirjavinkkikioskien pitämistä ja järjestettiin yksi matkakirjavinkkaustilaisuus. Varsinainen yleisömenestys oli syksyllä pääkirjastossa järjestetty Olavi Virta -teemailta, jossa kaikki kirjaston tuolit olivat käytössä. Suosittu tapahtuma oli myös messutyyppinen senioritapahtuma pääkirjastossa. Näytteilleasettajia oli 14 ja kävijöitä 400. Näytteilleasettajien joukossa oli mm. eläkejärjestöjä, vanhuspalvelujen tuottajia, seurakunta ja kirjasto. Kiitosta kirjasto sai varsinkin siitä, että eri toimijat tulivat ensimmäistä kertaa verkostoitumaan yhteiseen tapahtumaan.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Erityisenmerkittävä hanketyön tulos oli kirjaston ja vanhuspalveluiden yhteistyön vakiinnuttaminen niin, että tarvitsevat asiakkaat saavat kirjastopalveluja kotiinsa koko kaupungin alueella. Uusia asiakkaita löytyi hankkeen aikana kymmenen. Kaupungin vanhuspalveluiden henkilöstön tietämys kirjastopalveluista lisääntyi ja laajan kaupungin ikäpisteissä tietoa jaetiin ikäihmisille. Laitosten siirtokokoelmien vaikuttavuus koettiin vähäiseksi ja niistä luopuminen vähensi kirjaston henkilöstön työtä. Useat erilaiset tilaisuudet ja koulutukset olivat suosittuja, erityisesti tietotekniikkataitojen opastus tuli tarpeeseen.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston kotipalvelua kehitetään edelleen ja palvelua markkinoidaan säännöllisesti esim. ikäpisteissä. Yhteistyötä vanhuspalveluiden kanssa jatketaan ja näyttää siltä, että vanhuspalvelut ovat myös huomanneet kirjaston merkityksen tärkeänä yhteistyökumppanina. Vanhuspalveluiden ja kirjaston suunnitelmissa on, että ikäpisteiden toiminta siirretään lähikirjastoihin ainakin muutamissa kaupunginosissa. Kirjaston senioritapahtumaa tullaan jatkamaan vähintään joka toinen vuosi. Muita tapahtumia järjestetään resurssien mukaan. Pääkirjaston yläkerrassa on toiminut syksystä 2018 perheiden kohtaamispaikka "Vintti". Vintille suunnitellaan toimintaa, jossa eri ikäiset kaupungin asukkaat voisivat kohdata toisiaan. Tilassa tarjotaan myös matalan kynnyksen palveluja pääasiassa lapsiperheille, mutta myöhemmin tarkoitus on ottaa toimintaan mukaan myös ikäihmiset.

Ytterligare information: 

Hankkeen alkuperäinen toteutusaikataulu oli 1.9.2017-31.5.2018. Sopivan hanketyöntekijän löytäminen oli kuitenkin vaikeaa, joten hanke pääsi käyntiin vasta 1.12.2017 ja sille haettiin lisäaikaa 30.11.2018 saakka. Hankkeessa työskenteli peräkkäin kaksi eri hanketyöntekijää 50 % työajalla.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/05/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 500
Egen finansiering: 
€3 700
Budget sammanlagt: 
€22 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€20 451
Egen finansiering: 
€5 451
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
192henkilö/person
Antalet evenemang: 
36kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 073henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn eritelyn mukaisesti. Ks. Perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017