Satakirjastot-asiakaslehti
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
(02) 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pm
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektissa käynnistetään tiedotus ja markkinointikampanja julkaisemalla Satakirjastojen tiedotuslehteä. Lehti julkaistaan myös verkkossa. Kampanja kestää vuoden, jonka aikana julkaistaan neljä lehteä. Tavoitteena on, että kirjastojen henkilökuntaa koulutetaan ja perehdytetään lehtiartikkeleiden kirjoittamiseen ja pienimuotoiseen toimitustyöhön niin, että ainakin tiedotuslehden verkkoversio jäisi Satakirjastojen pysyväksi toimintamuodoksi. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Artikkelit ja julkaisut

Kuvaus : 

Satakirjastot –yhteisjärjestelmä, Satakirjastot,  on otettu käyttöön marraskuussa 2009 ja laajentunut  maakunnan laajuiseksi tammikuussa 2011. Satakirjastot on ainoa koko maakunnan kattava kirjastojen yhteisjärjestelmä Suomessa.Yhteisjärjestelmän myötä kirjastojen aineisot liikkuvat tehokkaasti maakunnan kirjastojen välillä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esim. vuonna 2010, joka oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, seutulainoja tehtiin n. 100 000 kpl.  Yhteisjärjestelmässä kirjastojen käyttösäännöt ja käytännöt yhtenäistettiin. Maksujen yhtenäistäminen on vaiheessa ja tapahtuu alkuvuonna 2012. Asiakkaille Satakirjastot näyttäytyvät yhtenäisenä kirjastona, jossa kuntien rajat on häivytetty. Satakunta maakuntana on melko kompakti, jossa etäisyydet kuntien ja kirjastojen välillä ovat lyhyitä. Suuri osa asiakkaista käyttää usean kunnan kirjastoja asioidessaan.

Kirjastojen tulisi entistä aktiivisemmin markkinoida ja tiedottaa tehtävästään, toiminnastaan ja palveluistaan, kirjastojen tulevaisuuden haasteista, yhteisjärjestelmän mukanaan tuomasta palvelutuotannon paranemisesta jne.  Satakunnan asukasmäärä on n. 230 000 ja kotitalouksien määrä n. 110 000. Aktiivisia lainaajia on n. 90 000. Kirjaston käyttäjien määrä on suurempi, mutta on suuri joukko asukkaita, jotka eivät käytä kirjastopalveluja. Mielikuva kirjastosta on usein vanhanaikainen, eikä esim. kirjastojen verkkopalveluja aina tunneta.

 Projektissa käynnistetään tiedotus ja markkinointikampanja julkaisemalla Satakirjastojen tiedotuslehteä. Lehti julkaistaan myös verkkossa. Kampanja kestää vuoden, jonka aikana julkaistaan neljä lehteä. Tavoitteena on, että kirjastojen henkilökuntaa koulutetaan ja perehdytetään lehtiartikkeleiden kirjoittamiseen ja pienimuotoiseen toimitustyöhön niin, että ainakin tiedotuslehden verkkoversio jäisi Satakirjastojen pysyväksi toimintamuodoksi. Projektille palkataan tiedottaja/toimittaja. Koulutus-, painatus- ja jakelupalveluja myös ostetaan.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana julkaistut Satakirjastot-lehden numerot ovat luettavissa Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjaston verkkosivuilla osoitteessa:  http://www.pori.fi/kirjasto/kirjastonjulkaisut.html

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toimituskunnan kokoontuminen

Satakirjastot-lehden toimituskuntaan valittiin sivistystoimen tarkastaja Päivi Almgren Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta, maakuntakirjaston johtaja Asko Hursti Porin kaupunginkirjastosta, kirjastonjohtaja Tea Aula Kankaanpään kaupunginkirjastosta, Euran, Säkylän ja Köyliön yhteinen kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto, kirjastotoimenjohtaja Leena Purhonen Nakkilan kirjastosta, vt. kirjastonjohtaja Anna Riihiluoma sekä projektityöntekijä, lehden päätoimittajana toimiva Eeva Sinerjoki Porin kaupunginkirjastosta.

Toimituskunta kokoontui vuoden 2013 aikana yhteensä 8 kertaa eli 16.1., 28.2., 26.3., 13.5., 16.8., 1.10., 28.10. ja 4.12. Toimituskunnan kokoonpanossa on yritetty huomioida maakunnallinen kattavuus. Maakunnan eri puolilla toimivat jäsenet tuovat omat henkilökohtaiset kirjastokontaktinsa ja muut verkostonsa kaikkien käyttöön, lehden hyödyksi. ”Tavoitteena on, että kirjastojen henkilökuntaa koulutetaan ja perehdytetään lehtiartikkeleiden kirjoittamiseen ja pienimuotoiseen toimitustyöhön.” Tämä tavoite on otettu huomioon aiheiden valinnassa ja kirjoittaminen on sujunut kirjaston henkilökunnalta hyvin. Kaikki halukkaat kirjoittajat eivät luonnollisesti ole lehden kolmen numeron aikana päässeet esille, mutta toivottavasti tulevaisuudessa tämänkaltainen luovan kirjoittamisen mahdollistava toiminta edelleen jatkuisi. Kirjaston henkilökunnalla on asiantuntemusta sekä ilmeisen paljon kirjoittajakykyjä. Toimituskunnan työskentely oli keskustelevaa, ideointi sujuvaa ja työtehtäviä pyrittiin vuoden aikana jakamaan tasapuolisesti toimituskunnan kaikille jäsenille.

Satakirjastot-lehden taitto, paino ja jakelu

Lehden nimeksi valittiin Satakirjastot – tietoa-taitoa-tarinoita. Otsikon väriksi valikoitui oranssi Satakirjastojen oman tunnusvärin mukaan. Kannesta pyrittiin saamaan selkeä, informatiivinen ja samalla kiinnostusta herättävä. Kansikuva koettiin tärkeäksi ja tunnettu henkilö lehden kannessa on tutkitusti mielenkiintoa lisäävä tekijä.

Hankesuunnitelman mukaisesti Satakirjastot-lehden  oli tarkoitus ilmestyä neljästi vuoden 2013 aikana. Maakunnallisen tavoitettavuuden saaminen osoittautui arvioitua kalliimmaksi. Jakelu- ja painokustannukset ylittivät hankkeen budjetin. Yksimielisesti päätimme vähentää lehden ilmestymiskertoja yhdellä numerolla. Taitto ostettiin Samk:in medianomiopiskelijoilta Aliisa Jussilalta, Mira Metsälältä ja Marika Tossavaiselta, joiden työtä ohjasi lehtori Kirsi Nurmi-Rantanen. Paino tapahtui Hämeen Kirjapainossa Forssassa ja jakelu annettiin Satakunnan Viikon kattavan torstaijakelun tehtäväksi kaikkialle maakuntaan. Ensimmäinen numero tavoitti kaikki mainokset sallivat kotitaloudet. Mainospostin mukana jaettava lehti ei näin ollen tavoittanut mainoskieltotalouksia. Lehteä oli tämän lisäksi saatavilla Satakirjastoista. Ensimmäinen lehti jäi melko vähäiselle huomiolle, jos mittarina käytetään kilpailuvastausten määrää. Kirjastot eivät kovin innokkaasti tilanneet lehteä enää lisää, vaan sitä jäi jonkin verran yli Porin kaupunginkirjastoon.

Lehden ensimmäinen numero oli tabloid-kokoinen, 12 –sivuinen ja se ilmestyi 25.4.2013.Painettujen lehtien yhteismäärä oli 110.000 kappaletta, ja tästä määrästä 2000 kappaletta jätettiin saataville Satakirjastojen toimipisteissä. Lehti lähetettiin kaikille satakuntalaisille kansanedustajille sekä kotiosoitteella Porin johtaville luottamushenkilöille.

Ensimmäisen Satakirjastot-lehden haastateltavana oli jääkiekosta tunnettu kulttuuripersoona Alpo Suhonen. Kansanedustajakierroksen aloittivat ministeri Krista Kiuru sekä kansanedustaja Timo Kalli vastaamalla kirja-aiheisiin kysymyksiin.  Eri puolueiden kansanedustajat saisivat jatkossa vuoron vastata samoihin kysymyksiin.   

Lehden sisältö on suunniteltu niin, että kaikki Satakirjastot pääsevät esittelemään toimintaansa. Vakioaineistoa ovat lehden pääkirjoitus, alakerta sekä lukijakilpailu. Ensimmäisen lehden lukijakilpailu oli Tunnetko klassikoita? 30 euron kirjalahjakortit lähetettiin kolmelle oikein vastanneelle lukijalle. 

Satakirjastot-lehden toinen numero - parannettu versio

Satakirjastot-lehden ensimmäinen numero sai palautetta liian pitkistä artikkeleista, vähäisestä kuvituksesta sekä hivenen sekavasta taitosta. Syksyn ensimmäinen numero laadittiin palautteiden pohjalta uudella tavalla.  Juttujen kokonaismerkkimäärä rajattiin, sivumäärää lisättiin neljällä ja kuvitusta lisättiin. Vierailut sekä Luvian että Ulvilan kirjastoissa osoittautuivat antoisiksi. Aiheiden monipuolisuus ja maakunnallinen tasapuolisuus toteutuu siten, että päätoimittaja lähestyy kirjoituspyynnöillä eri kirjastoja ja siellä toimivaa henkilökuntaa.

Ensimmäinen lehti ei nähtävästi tavoittanut aivan kaikkia maakunnan lukijoita, joten toinen lehti jaettiin Julkisena tiedotteena kaikkiin kotitalouksiin 127.000 kappaleen painosmäärällä. Tämän lisäksi otettiin ylimääräinen 500 kappaleen painos kirjaston omaan käyttöön. Lokakuun alussa jokaiseen yksityistalouteen jaetun lehden kanteen ja haastateltavaksi tuli Porin toinen kulttuurilähettiläs Mari Rantasila. Jo perinteeksi muodostunut kansanedustajien haastattelusarja jatkui. Toimituskunta antoi ennen painoon menoa taittajalle korjausohjeet sivu kerrallaan. Pahaksi onneksi taittotyön opettaja sairastui ja painoon vienti lykkääntyi vuorokaudella. Tämä viivästytti jakelua hieman ja jakelu suoritettiin viikon sisällä maakunnan eri osiin.

Painatusta viivästytti rotaation jo alettua tekniset ongelmat, jotka ilmenivät vasta painotalossa. Samk:in ja painotalon ohjelmien yhteensopivuus, kuvankäsittelyn riittämättömyys sekä painatuksen ja jakelun aikataulun kiireellisyys aiheuttivat paitsi jakelun viivästymisen myös yhden kustannuksia synnyttäneen kuljetusmatkan.

Satakirjastot 1/2014

Viimeistä Satakirjastot-lehteä haluttiin tietoisesti viivästyttää joulupyhien yli. Lokakuussa ilmestynyt lehti oli vielä tuoreessa muistissa ja osin sitä oli vielä jakamatta kirjastoissa, joten viivästys katsottiin aiheelliseksi tästäkin syystä. Satakunnan Viikko ehdotti lehden taittamista heidän toimestaan. Satakirjastot 1/2014-lehden taitosta vastasi Minna Alenius Mainostoimisto Jabadabaduusta.

Satakirjastot 1/2014-numeron anti koostui Arena-verkkokirjaston esittelystä sekä useista henkilöhaastatteluista.  Perinteinen kansanedustajakierros päättyi kansanedustajien Sauli Ahvenjärvi ja Jari Myllykoski haastatteluun. Lehden teon aikana ehti muodostua kansanedustajien puheenvuoron lisäksi muitakin perinteitä, kuten asiakaskilpailu, lukuvinkit sekä kysy kirjastonhoitajalta-palsta.

Vuoden viimeinen lehti painettiin ja ilmestyi kirjastossa jaettavaksi 13.1.2014, tällä kertaa 12.000 kappaleen painoksena. Lehteä jaettiin osoitteellisena sekä haastateltaville että kuntapäättäjille.  Omat kappaleensa saivat sekä satakuntalaiset kansanedustajat että opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet.  

 Oppimisprosessi

Lehden teko osoittautui kiinnostavaksi projektiksi. Toimituskunnan jäsenillä oli vain vähäinen aiempi kokemus painettuun lehteen liittyvistä seikoista.  Painatuksen ja jakelun kalleus yllätti, samoin painopaperin laatu, joka vaikuttaa ratkaisevasti hintaan. Jakelun laajuus koko Satakirjastojen alueelle on merkittävä kustannus. Satakirjastot-lehti 2/2013 oli jakelultaan suurin, ja se sai myös eniten näkyvyyttä. Se on kerännyt laajalti kiitosta, myös maakunnan rajojen ulkopuolella.

Satakirjastot-lehden toimituskunnan anti aiheiden valinnassa on ollut merkittävä. Aiheita on ollut helppo löytää, niistä on vallinnut jopa runsaudenpula. Kolmen numeron aikana on käynyt ilmeiseksi, että kirjaston vaikuttavuus on laajempi kuin moni sivullinen on ehkä ajatellut. Lehden sisältö on pyrkinyt tavoittamaan keskeisiä teemoja. Suurelle yleisölle on kirjaston toiminta monipuolinen toiminta ollut yllättävän laajaa. Kirja- ja tietoala on jatkuvassa muutoksessa. Satakirjastot-lehti on poiminut muutoksen tuulia asiakkaidensa luettavaksi. Satakirjastot on kerännyt vuonna 2013 alalla näkyviä linjauksia lehtensä sivuille. Ajankohtaiset kasvot ovat saaneet puheenvuoron kirjaan, kirjallisuuteen tai kirjastoon liittyen.

Jatkuvasta muutoksesta johtuen olisi kirjastoon liittyviä aiheita tarjolla vähintään kolmen numeron verran vuodessa. Toisenlaisessa, ehkä verkkoformaattina ilmestyvä Satakirjastot-lehti olisi nopeammin ja edullisemmin päivittyvänä kiinnostava ajatus.  Formaatin vaihtuminen painetusta lehdestä verkkoversioksi  ei vähennä sisällön tuottamisen tarvetta. Ihmiset tuottavat edelleen tekstit ja kuvat. Tätä kirjoitettaessa emme vielä tiedä, paljonko tulevaisuuden ihmiset lukevat painettuja lehtiä. Sähköinen aineisto valtaa alaa nuoremman sukupolven keskuudessa. Kirjaston verkossa ilmestyvä, nopeammin päivittyvä lehti voisi hyvinkin olla tulevaisuuden viestintäkanava.

Jatkotoimenpiteet: 

Lehden jatkosta keskustellaan Satakirjastojen johtoryhmässä. Vähimmäistavoitteena on, että lehti ilmestyy jatkossa verkossa.

 

Lisätietoa: 

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksillä VARELY/1966/04.00.04.02/2011 ja VARELY/1971/04.00.04.02/2011 hankkeelle on siirretty lisärahoitusta yhteensä 20 000 €.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/03/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€58 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€66 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€75 122
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 122


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000
 
okm
avi