SATAKIRJASTOT-TUOTEMERKIN KEHITTÄMINEN BRÄNDIKSI
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
(02) 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
FI Pm
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on luoda Satakirjastot-yhteisjärjestelmästä Helmet-kirjastojen veroinen brändi, tunnettu tuote, joka samalla uudistaa kuntalaisten kuvan ja käsityksen kirjastoista.

Tämänkaltainen näkyvä, suureellinen mainoskampanja on tällä hetkellä tarpeen, sillä satakuntalaiset yleiset kirjastot ovat juuri nyt ankarassa taloudellisessa tilanteessa, kuten 1990-luvulla, ja kunnissa käydään kiivasta torjunta- ja eloonjäämistaistelua kirjastojen, sekä yleensä kulttuuritoimen, osalta.

Mielikuvan nykyaikaistaminen kirjastosta, merkityksen vahvistaminen, oman hännän nostaminen, ja aina tarpeellinen palveluista tiedottaminen ovat hankkeen keskiössä.

Tavoitteisiin pyritään alueellisesti näkyvällä mainonnalla, tv, radio, lehdistö, internet- ja ulkomainonta. MTV3 on alueellinen media, samoin löytyy kaupallisia radiokanavia, joiden kuuluvuus on alueellinen, maakunnalliset sanomalehdet Satakunnan Kansa ja Länsi-Suomi kattavat alueen hyvin.

Mainoskampanja täydentää mainiosti kirjastojen alueellisen tiedotuslehden, Satakirjastot-asiakaslehden (hankkeelle myönnettiin rahoitusta v. 2012) jatkamaa profiilinkohotustavoitetta.

Samalla mainoskampanja luonnollisesti tukee ja edistää lukemisharrastusta sekä vahvistaa alueella asuvien sivystyspohjaa.

 Kustannukset

 Kampanjan suunnittelu mainostoimiston kanssa, 10 000 €

Radiomainonta,10 000 €

 Tv-mainonta, 10 000 €

Sanomalehtimainonta, 10 000 €

Internet- ja/tai ulkomainonta 10 000 €

 Alku- ja loppukyselytutkimus vaikuttavuudesta1 000 € (Webropol, satunnaisotanta)              

 Yht. 51 000 €

 Omarahoitusosuus

 Hankkeen ohjausryhmän kokous- ja matkakustannukset

Ohjausryhmän ja muiden hankkeessa mukana olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstökulut / hankkeeseen käytetty aika / h (suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää kaikista kirjastoista henkilöstöresurssointia  ohjausryhmän jäsenten lisäksi)

Toimistotarvikkeet

Alku-ja loppukyselyjen laadinta sekä toteuttaminen, vastaanottajien poiminta Väestörekisteristä, postittaminen sekä verkkototeutus

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Satakunnan muut kirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Satakirjastot-asiakaslehti

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2014
 

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€51 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€70 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 19.3.2013 käsitellyt hakemuksen ja päättänyt olla myöntämättä valtionavustusta ko. hankkeeseen käytettävissä olevien määrärahojen rajoittamana.  

 
okm
avi