SATAKIRJASTOT-TUOTEMERKIN KEHITTÄMINEN BRÄNDIKSI
År 2013 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Bibliotekets telefonnummer : 
(02) 621 5800
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-kod : 
FI Pm
FO-nummer : 
0137323-9
Ansvarsperson : 
Asko Hursti
Telefonnummer : 
044 701 5829
E-post : 
asko.hursti@pori.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on luoda Satakirjastot-yhteisjärjestelmästä Helmet-kirjastojen veroinen brändi, tunnettu tuote, joka samalla uudistaa kuntalaisten kuvan ja käsityksen kirjastoista.

Tämänkaltainen näkyvä, suureellinen mainoskampanja on tällä hetkellä tarpeen, sillä satakuntalaiset yleiset kirjastot ovat juuri nyt ankarassa taloudellisessa tilanteessa, kuten 1990-luvulla, ja kunnissa käydään kiivasta torjunta- ja eloonjäämistaistelua kirjastojen, sekä yleensä kulttuuritoimen, osalta.

Mielikuvan nykyaikaistaminen kirjastosta, merkityksen vahvistaminen, oman hännän nostaminen, ja aina tarpeellinen palveluista tiedottaminen ovat hankkeen keskiössä.

Tavoitteisiin pyritään alueellisesti näkyvällä mainonnalla, tv, radio, lehdistö, internet- ja ulkomainonta. MTV3 on alueellinen media, samoin löytyy kaupallisia radiokanavia, joiden kuuluvuus on alueellinen, maakunnalliset sanomalehdet Satakunnan Kansa ja Länsi-Suomi kattavat alueen hyvin.

Mainoskampanja täydentää mainiosti kirjastojen alueellisen tiedotuslehden, Satakirjastot-asiakaslehden (hankkeelle myönnettiin rahoitusta v. 2012) jatkamaa profiilinkohotustavoitetta.

Samalla mainoskampanja luonnollisesti tukee ja edistää lukemisharrastusta sekä vahvistaa alueella asuvien sivystyspohjaa.

 Kustannukset

 Kampanjan suunnittelu mainostoimiston kanssa, 10 000 €

Radiomainonta,10 000 €

 Tv-mainonta, 10 000 €

Sanomalehtimainonta, 10 000 €

Internet- ja/tai ulkomainonta 10 000 €

 Alku- ja loppukyselytutkimus vaikuttavuudesta1 000 € (Webropol, satunnaisotanta)              

 Yht. 51 000 €

 Omarahoitusosuus

 Hankkeen ohjausryhmän kokous- ja matkakustannukset

Ohjausryhmän ja muiden hankkeessa mukana olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilöstökulut / hankkeeseen käytetty aika / h (suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää kaikista kirjastoista henkilöstöresurssointia  ohjausryhmän jäsenten lisäksi)

Toimistotarvikkeet

Alku-ja loppukyselyjen laadinta sekä toteuttaminen, vastaanottajien poiminta Väestörekisteristä, postittaminen sekä verkkototeutus

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Satakunnan muut kirjastot

Tidigare projekt: 

Satakirjastot-asiakaslehti

Projektet börjar : 
01/09/2013
Projektet avslutas : 
31/08/2014
 

Landskap

InfluensområdeFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€51 000
Egen finansiering: 
€19 800
Budget sammanlagt: 
€70 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 19.3.2013 käsitellyt hakemuksen ja päättänyt olla myöntämättä valtionavustusta ko. hankkeeseen käytettävissä olevien määrärahojen rajoittamana.