Satu kuuluu kaikille!
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Raision kaupunginkirjasto
Raision kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Eeronkuja 2
21200
Kirjaston puhelin : 
02-4343 251
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raiki-PK
Y-tunnus : 
0204428-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Salo
Puhelin : 
040-7580 130
Sähköposti : 
tiina.salo@raisio.fi
Kuvaus : 

Satu kuuluu kaikille! – hankkeessa halutaan tavoittaa

a)  ne perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa olevat lapset, joiden saapuminen kirjaston satutunneille on etäisyyksien takia hankalaa,

b)  kauempana kirjastosta sijaitsevien ala-asteiden lapset, joiden vierailut kirjastossa ovat etäisyyksien takia hankalaa.

Osa satuhetkistä järjestetään kirjastossa, johon lapset kuljetetaan, osa joko päiväkodeissa, kouluissa tai muissa alueella olevissa tiloissa. Lasten satuhetkissä luetaan ja leikitään, kuunnellaan tarinoita ja kerrotaan niitä itsekin. Satuhetkissä voidaan toteuttaa myös lasten ja aikuisten yhteisinä tarinapiirejä tai suomea toisena kielenä puhuvat ja suomenkieliset lapset yhteen kokoavina kielikylpyryhmiä.  Hankkeella halutaan tuoda lukemisen ja tarinoiden perinne kaikkien lasten ulottuville.

Hanke toteutetaan yhdessä Turun Kirjan talon kanssa.

Kustannusarvio:

 Palvelujen ostot (satutunnit 30 x 100 €, Kirjan talo)   3000 €

 Matkakulut                                                                    500€

Haettava summa yhteensä                                         3500 €

Omarahoitus

Henkilöstökulut                                                             300 €

Aineet, tarvikkeet, tavarat                                             200 €

Tilavuokrat                                                                    200 €

Omarahoitusosuus yhteensä                                        700 €

Hanke toteutetaan yhdessä Turun Kirjan talon kanssa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirjan talo, Turku

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hakemuksen mukaisesti hankkeen yhteistyökumppanina ja käytännön toteuttajana oli Turun Kirjan talo. Kirjasto tarjosi Kirjan talon tuottamia satu- ja sanataidehetkiä Raision päiväkodeille ja yhteen alakouluun, jossa on paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Päiväkotien osalta innostus oli laimeaa, vain neljä päiväkotia ilmoittautui mukaan. Tämä oli pieni yllätys, mutta on saanut kirjaston muuttamaan toimintatapojaan päiväkodeille tiedotuksen osalta.

 Alakoululla sanataidehetket suunnattiin Valmo-luokkaan (valmistava opetus), jossa on 13 lasta ikäkausilta 7 - 13 vuotta. Suurin osa lapsista on suomen kieltä osaamattomia maahanmuuttajalapsia.

 Kirjasto toimitti Kirjan Talolle päiväkotien ja koulujen yhteystiedot ja lapsimäärät. Kirjan Talo, päiväkodit ja alakoulu sopivat yhdessä esityspäivät. Muutama ryhmä oli niin iso, että tarvittiin kaksi ohjaajaa. Tarkoitus oli ottaa mukaan myös sosiaalitoimen Vanhempien kerho (maahanmuuttaja-vanhempia), mutta kerhon perustaminen viivästyi eikä se ehtinyt mukaan projektiin.

Kaikki osallistuvat päiväkodit ja Valmo-luokka olivat innokkaina mukana ja kiittelivät kovasti sanataidehetkiä, jotka oli räätälöity juuri heidän ryhmiensä mukaisiksi. Päiväkodeissa kukin ryhmä sai yhden sanataidehetken, Valmo-luokka sai yhteensä viisi hetkeä. Valmo-opettaja kiinnitti huomiota siihen, miten hyvin ohjaajat ottivat huomioon ryhmän monikulttuurisuuden ja kehittivät juuri ryhmän tasoon sopivaa toimintaa.

 

Kirjastossa ammattisanataiteilijoiden työskentelyn seuraaminen innostutti kehittämään omaa toimintaa  ja hankkeen tuloksena kirjaston lastenosaston henkilökunta päätti aloittaa kirjastossa teemalliset satuhetket, joita on mahdollista viedä myös päiväkoteihin.  

 Lastenosaston henkilökunta perusti myös pienimuotoisen nukketeatterin satutuokioita ja päiväkotikäyntejä varten. Nukketeatteria varten hankittiin myös perustarpeistoa (Myyrä-nukke, Peppi-nukkeja jne.)

 Kirjaston nukketeatterin ensi-ilta oli 23.4.2015, jolloin esitettiin kirjastonhoitaja Nina Petanderin käsikirjoittama Myyrä-kirjoihin perustuva Myyrä ja auto. Ensiesitys sai suuren suosion, esityksessä kirjaston lastenosastolla oli 50 lasta. Näytelmää esitetään jatkossa päiväkodeille. Syksyllä on tulossa Peppi Pitkätossu-aiheinen nukkenäytelmä osana laajempaa Peppi-tapahtumapäivää.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto alkaa itse pitää teemasatutunteja, 2-4 kertaa vuodessa. Lapset ja henkilökunta pukeutuvat kunkin teeman mukaisesti. Satuhetken lisäksi lapset askartelevat ja leikkivät, lasten töitä laitetaan esille kirjastoon.

Nukketeatteritoimintaa on keväisin ja syksyisin sekä kirjastossa että päiväkodeissa.

Teemasatutunnit ja nukketeatteri viedään myös päiväkoteihin.

Sanataidehetkien ohjauskoulutusta hankitaan henkilökunnalle.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 020
Oma rahoitus yhteensä: 
€520
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
372henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.

 
okm
avi