Satu saavuttaa juhlavuonna
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Asikkalan kirjasto
Asikkalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asikkalantie 21
17200
Kirjaston puhelin : 
044 778 0741
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@asikkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Asiku
Y-tunnus : 
0145208-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Tanja Kairimo
Puhelin : 
044 778 0661
Sähköposti : 
tanja.kairimo@asikkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjasto tarjoaa kaikille kunnan alle kouluikäisille 4-6-vuotiaille tasavertainen mahdollisuuden osallistua yhdelle kirjaston teemalliselle satutunnille. Kirjasto tulee tutuksi lapsille, jotka eivät välimatkan vuoksi ole päässeet kirjastoon aiemmin. Satuja ja tarinoita halutaan lainata myös kotiin ja kirjasto saa uusia asiakkaita. Samalla yhteistyö varhaiskasvatuspalveluiden kanssa tiivistyy.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
  • Satutuntien kävijämäärä
  • Uusia lapsiperheitä asiakkaiksi
  • Tavoitetaan kauempanakin sijaitsevat päiväkodit ja perhepäivähoitajat ja sovitaan, miten yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen
Kuvaus : 

Mitä?

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa vuoden aikana kunnan kaikille alle kouluikäisille 4-6-vuotiaille lapsille pääsy kirjastoon. Kirjastossa pidetään tuolloin satutunti, jota elävöitetään hankittavalla nukketeatterivälineistöllä. Nukketeatteriesityksestä vastaa kirjaston henkilökunta. Satutunti linkittyy Suomi 100 vuotta –teemaan. Kansansatuun pohjautuvan nukketeatterin lisäksi noin 45 minuutin satutuokioon sisältyy perinnelauluja ja -leikkejä, joita säestää ulkopuolinen esiintyjä.

Miksi?

Asikkalan kirjaston saavutettavuus on Päijät-Hämeen heikoin. Vain 36 prosentilla kuntalaisista on kirjasto kolmen kilometrin säteellä kodista. Kirjasto on maksanut bussikuljetuksia kouluille, mutta monet alle kouluikäiset ovat kirjaston ulottumattomissa.

Satutunnit

Kirjastossa on järjestetty satutunteja kahden viikon välein. Satutunneilla käy sekä kotihoidossa olevia lapsia että samassa rakennuksessa sijaitsevien päiväkotien lapsia, mutta kauempana sijaitsevista hoitopaikoista lapset eivät pääse kirjastoon. Hanke mahdollistaa kaikille 4-6 -vuotiaille pääsyn yhdelle satutunnille. Nukketeatterilla ja musiikilla elävöitetty satutunti houkuttelee paikalle uutta yleisöä myös kotihoidossa olevista lapsista. Samalla kirjastossa päästään juhlistamaan itsenäisyyden juhlavuotta.

Nukketeatteri

Hankittua nukketeatterivälineistöä voi hyödyntää jatkossakin satutunneilla. Sitä voi lainata päiväkodeille ja kirjaston henkilökunta voisi myös välillä jalkauttaa satujen ja tarinoiden maailmaan innostavaa nukketeatteria kirjaston seinien ulkopuolelle, esimerkiksi vierailemalla kauempana kirjastosta sijaitsevissa päiväkodeissa.

Miten?

Kunnallisen varhaiskasvatuksen parissa on Asikkalassa noin 170 4-6–vuotiasta lasta. Yksityisessä päiväkodissa on lisäksi noin 15 4-6-vuotiasta.  Perhepäivähoitajat tuovat luonnollisesti ryhmänsä mukana myös nuorempia lapsia paikalle. Hankkeen puitteissa järjestettävät satutunnit ovat kaikille avoimia ja niitä mainostetaan myös kotihoidossa oleville lapsille ja esimerkiksi paikallisen vastaanottokeskuksen lapsille. Samansisältöisiä satutunteja pidetään syksyllä 2017 kahden viikon aikana 5-6.

Suurin osa kustannuksista koostuu kuljetuksista: kirjasto maksaa bussikuljetukset 3 päiväkodin lapsille. Lisäksi kuljetukset maksetaan muille kauempana sijaitseville ryhmille. Kustannuksia tulee myös nukketeatterivälineistön hankinnasta, ulkopuolisen esiintyjän palkkiosta, mainoksista sekä muun muassa järjestelyihin ja esityksiin kuluvasta työajasta.

  • Kuljetukset hoitopaikoista kirjastoon 1000 e
  • Esiintyjän palkkio 600 e
  • Mainokset 200 e (materiaalit ja lehtimainos)
  • Nukketeatterivälineistö 500 e

Omarahoitusosuus: Henkilökunnan työaika (35h) 550 e (tapahtuman suunnittelu yhteistyössä varhaiskasvatuspalvelujen kanssa, kuljetusten järjestäminen, esityksen valmistaminen, mainonta, esitykset ja järjestelyt tapahtumapäivinä)

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Asikkalan varhaiskasvatuspalvelut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Mitä?

Kirjasto tarjosi kaikille kunnan alle kouluikäisille 4-6-vuotiaille mahdollisuuden osallistua yhdelle kirjaston teemalliselle satutunnille. Kaikki varhaiskasvatusyksiköt lähtivät mukaan yhteistyöhön ja palaute oli erinomaista. Tarkoitus oli hankkia satutuntia varten myös nukketeatterivälineistöä, mutta saatu avustus ei riittänyt siihen. Satutunnit saatiin kuitenkin järjestettyä toivotusti.  Satutunti linkittyi Suomi 100 vuotta –teemaan. Noin 45 minuutin satutuokioon sisältyi perinnelauluja ja -leikkejä, joita palkattiin säestämään ulkopuolinen esiintyjä. Satutunneilla kirjastovirkailija luki kansansatua, jota musiikkileikkikoulunopettaja elävöitti musiikilla ja laululla. Lisäksi lavalla oli erilaista leikkiin innostavaa rekvisiittaa. 

Miksi?

Asikkalan kirjaston saavutettavuus on Päijät-Hämeen heikoin. Vain 36 prosentilla kuntalaisista on kirjasto kolmen kilometrin säteellä kodista. Kirjasto on maksanut bussikuljetuksia kouluille, mutta monet alle kouluikäiset ovat kirjaston ulottumattomissa. Nyt saimme tarjottua kaikille kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille kuljetukset kirjastoon. Lisäksi paikalle tuli lapsia yksityisestä päiväkodista sekä myös kotihoidossa olevia lapsia.

Miten?

Kunnallisen varhaiskasvatuksen parissa oli vuonna 2017 Asikkalassa noin 170 4-6–vuotiasta lasta, yksityisessä päiväkodissa lisäksi noin 15 4-6-vuotiasta. Perhepäivähoitajat toivat luonnollisesti ryhmänsä mukana myös nuorempia lapsia paikalle, samoin pienempiä tuli joistakin päiväkodeista, mikäli se oli hoitojärjestelyjen vuoksi tarpeen. Hankkeen puitteissa järjestetyt satutunnit olivat kaikille avoimia ja erityisesti yhtä niistä mainostettiin myös kotihoidossa oleville lapsille. Tarkoitus oli mainostaa satutunteja myös paikallisen vastaanottokeskuksen lapsille, mutta vastaanottokeskus lakkautettiin ennen kuin hanke pääsi kunnolla vauhtiin. Samansisältöisiä satutunteja pidettiinsyksyllä 2017 kahden viikon aikana 6. Osallistujia oli lopulta yli 200.

Suurin osa kustannuksista koostui kuljetuksista: kirjasto maksoi bussikuljetukset 3 päiväkodin lapsille. Lisäksi kuljetukset maksettiin perhepäivähoidossa oleville lapsille. Kustannuksia tuli myös ulkopuolisen esiintyjän palkkiosta, mainoksista sekä muun muassa järjestelyihin ja esityksiin kuluvasta työajasta.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lapsia saatiin paikalle yhteensä viidestä eri päiväkodista ja myös perhepäivähoidossa oleville lapsille järjestettiin kuljetus kirjastoon. Lisäksi yhtä satutuntia mainostettiin lehdessä, jotta saatiin paikalle myös kotihoidossa olevia lapsia. Yhteistyö lisääntyi varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa ja paikalle saatiin myös sellaisia lapsia, jotka eivät ole aiemmin päässeet kirjaston järjestämiin tapahtumiin - tai ylipäänsä kirjastoon. Kirjasto sai hyvin näkyvyyttä, sillä hanke pääsi mukaan viralliseen Suomi 100 -ohjelmaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Asikkalan kirjaston ja varhaiskasvatuksen kirjattu yhteistyösuunnitelma valmistui hankkeen aikana. Kaikki osallistujat kiittelivät satutunnista ja se oli hyvä potku tiiviimpään yhteistyöhön myös kauempana sijaitsevien päiväkotien kanssa. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/01/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€550
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 850
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 814
Oma rahoitus yhteensä: 
€314
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
205henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.