Satujen kautta elämyksiin
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 24, PL 21
61601
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Piirto
Puhelin : 
0447752974
Sähköposti : 
minna.piirto@kurikka.fi
Hankkeen tavoite: 

Nukketeatteritoiminta on ollut kovassa nosteessa Jalasjärven kirjastossa. Se on suosittua ja toivottua, ja siitä on saatu hyvää palautetta. Haluamme jatkaa nukketeatteritoimintaa koko Kurikan alueella tarjoamalla esityksen kolmessa eri kirjastossa, päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Uutena ryhmänä tulisi lisäksi alakoulujen 1-2 luokat. Tavoitteena on, että lapset tutustuisivat kirjastoon ja lukemiseen tiedon ja elämyksien kautta. Haluaisimme antaa myös sellaisille lapsiryhmille mahdollisuuden nukketeatterielämykseen, jotka yleensä ovat sen ulottumattomissa sijaintinsa vuoksi, sillä kuljetuksia kirjastoon ei ole. Nukketeatteriesityksen lisäksi ja tilojen salliessa lapset voivat osallistua liikunnalliseen lapsia osallistavaan tanssituokioon, jonka yksi kirjaston henkilökunnasta ohjaa.
Omarahoitusosuudeksi on suunniteltu nukketeatteriesityksen suunnitteluun käytetty työaika eli käytännössä palkat. Haemme hankerahoitusta nukketeatteriesityksen toteutukseen (mm. mainoskulut, materiaalikustannukset ja nuket) sekä matkakuluihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tarkoituksena on valmistaa kyselylomake, jonka avulla opettajat, päivähoidon henkilöstö sekä kirjaston asiakkaat voivat keskustella esityksestä lapsiryhmän kanssa. Lomakkeet palautettaisiin kirjastoon ja niistä tehdään yhteenveto.

Kuvaus : 

Esityksen valmistelut n. 0,5 vuotta (tekstin muokkaus, materiaalien hankinta ja valmistus [nuket, verhot], esityksen harjoittelu, mainonta)
Esitykset toteutetaan n. 1,5 vuoden aikana.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 840
Oma rahoitus yhteensä: 
€460
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500