Satupiiri
År 2011 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Satupiiri työpari
Kolarin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Isopalontie 2
95900
Bibliotekets telefonnummer : 
0404895015
ISIL-kod : 
FI-Kolku
FO-nummer : 
019152-8
Ansvarsperson : 
Kyösti Satokangas
Telefonnummer : 
0404895015
E-post : 
kyosti.satokangas@kolari.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tarkoituksena on lapsen oman luovuuden lisääminen ja vahvistaminen satujen  ja tarinoiden maailmasta käsin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Satupiirit ja niihin osallistuminen

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on lapsen oman luovuuden lisääminen ja vahvistaminen satujen  ja tarinoiden maailmasta käsin. Lapsia kannustetaan luomaan satuja ja tarinoita ohjaajan johdolla. Satuja luetaan, sepitetään, kirjoitetaan, näytellään ja kerrotaan yhdessä lasten kanssa. Lapset kertovat omia satuja ja tarinoita, joista yhdessä tehdään näytelmä. Tavoitteena on saada kirjat osaksi lapsen jokapäiväistä elämää.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kolarin päivähoito, Nukketeatteri Kompiainen

Tidigare projekt: 

Satuprojekti - sadut ja sadutus päivähoidossa (Jyväskylä)

Webbsidor, publikationer och material: 

Luoteis-Lappi 31.5.2012: Lasten saduista syntyi nukketeatteria.

Lapin kansa 31.5.2012: Kuinka näkki palasi

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Toukokuussa 2012 nukentekijä Lea Kaulanen sekä teatteri-ilmaisun ohjaaja Anna-Leena Nordberg toteuttivat Kolarin kirjastolla kirkonkylän esikoululaisille kolmen päivän mittaisen työpajan. Lea ja Anna-Leena käsikirjoittivat ja Lea teki nuket nukketeatteriesitykseen jonka lapset näkivät. Tarinassa seikkaili muutama klassinen hahmi kuten Näkki ja Jörö Jukka. Tavoitteena oli tehdä nukketeatteria tutuksi lapsille sekä saada lapset kiinnostumaan kirjoista. Esikoululaiset oli jaettu kahteen ryhmään. Molempien ryhmien kanssa tehtiin niin, että ensimmäisenä päivänä ryhmä katsoi nukketeatteriesityksen, jonka jälkeen he saivat tutustua nukkeihin sekä kirjoihin. Lapset myös kertoivat jokainen oman tarinansa sadutusmenetelmää käyttäen. Toisena päivänä lapset tekivät jonkun omassa tarinassa esittämänsä hahmon konkreettiseksi "nukeksi". Molempien ryhmien kaikista tarinoista poimittiin jokin elementti tai hahmo, jonka pohjalta ohjaajat kirjoittivat näytelmän. Prosessin viimeisenä päivänä molemmat ryhmät harjoittelivat ja esittivät tämän tarinan kirjastolla. Lasten tekemät hahmot ja tarinat jäivät esille kirjastoon pariksi viikoksi. Toukokuussa 2013 näytelmä esitettiin vuoden 2013 esikoululaisille. Projektin aikana koulun, taiteilijoiden ja kirjaston yhteistyö toimi hyvin. Lapset ehtivät tutustua ohjaajiin ja kirjaston henkilökuntaan ja uskalsivat ilmaista vapaasti itseään. Toiveena on että projekti osaltaan auttaa lapsia pysymään tarinoiden maailmassa.  

Fortsatta åtgärder: 

Projektissa syntynyt näytelmä on tilattavissa esityksen ohjaajilta. Yhteystiedot saatavissa Kolarin kirjastosta. Projektissa syntyneet hahmot tulevat näytteille kirjastoon.

Esikoulun ja kirjaston yhteistyö jatkuu syksyllä 2013 pidettävällä projektiin osallistuneen kirjastohenkilöstön ja esikoulun opettajien välisessä arviointi- ja suunnittelupalaverissa. Arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta mukana olleisiin lapsiin ja pohditaan millä tavalla projektin kautta saatua kokemusta voidaan hyödyntää jatkossa. 

Projektet börjar : 
31/08/2011
Projektet avslutas : 
31/05/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 400
Budget sammanlagt: 
€6 900

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 761
Egen finansiering: 
€750

Statistik:
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
105henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000