satupuun siimeksessä
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pyhäjärven kirjasto
Pyhäjärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tunturitie 1
86800
Kirjaston puhelin : 
044-4456 198
Kirjaston sähköposti : 
pyhajarven.kirjasto@haapajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-HAPJA
Y-tunnus : 
0209756-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456 206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@haapajarvi.fi
Kuvaus : 

Pyhäjärven kirjaston asema Kaupungin kulttuurisena keskuksena ja ihmisten kohtaamispaikkana on ollut jo useamman vuoden kirjaston ja kulttuuripalveluiden pitkällinen tavoite. Taidenäyttelyt ja erilaiset tapahtumat ovat saaneet aikuisväestön löytämään kirjaston myös muissa kun kirjasto asioissa.

Nyt olisi aika paneutua myös lapsiin ja nuoriin ja saada heidät kirjastoon. Pyhäjärven kirjasto on rakennettu 70-luvulla ja lasten ja nuorten osasto on sen aikaisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan tehty. Kirjastoon ollaan tekemässä pientä pintaremonttia, ja samalla tarkoitus on laajentaa lasten ja nuorten osastoa niin, että entinen käsikirjasto otetaan käyttöön ja saadaan näin olleen lisää tilaa sinne missä sitä tarvitaan.

Haluamme luoda lapsille ja nuorille nykyaikaisen palvelukonseptin tarkoituksena mahdollistaa osallistavan kulttuuritoiminnan kirjaston tiloissa sekä luoda helposti muunneltavat ja viihtyisät puitteet lapsille ja nuorille. On myös aika ottaa nettielämä haltuun. Lapset ja nuoret tulevat tarvitsemaan oppimiaan mediataitoja aikuisena, sillä ne ovat tulevaisuuden kansalaistaitoja.

Hankkeen tarkoituksena on tehdä yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa lasten ja nuorten osastosta kulttuurinen kohtaamispaikka. Hankkeeseen osallistetaan kuvaamataitoryhmä tai vastaava maalaamaan seinälle satupuu, jonka siimeksessä on hyvä pitää satutunteja, tiedonhaun opetusta, kirjavinkkausta, mediapajoja, kulttuuripajoja ja muita teema-aiheisia lapsille ja nuorille osoitettuja tapahtumia.

Luomalla toimivat tilat sekä saattamalla nuoret ja lapset uusien kirjaston aineistojen kanssa tutuiksi opetamme uusia käyttäjäsukupolvia kirjaston asiakkaiksi myös uusien palveluiden avulla. Hankkeen tavoitteena onkin tukea lasten ja nuorten monilukutaitoisuutta myös vapaa-ajalla. Kirjaston asiakkaat saavat myös mahdollisuuden tutustua uuteen tekniikkaan, jota voi käyttää esimerkiksi e-kirjojen lukulaitteena.

Hankkeen toteutus tapahtuu lastenosaston värimaailmaa rikastuttamalla ja sisustuksellisin ratkaisuin, kuten seinäpintoja maalaamalla. Luku- ja medianurkkaan hankitaan istumatyynyjä ryhmiä varten. Hankkeen puitteissa kirjastoon hankitaan kaksi tablettia, joita voidaan käyttää mediapajoissa, e-kirjalukulaitteina, satutunneissa, e-aineiston lukemiseen tai verkkokirjaston opetus- ja käyttötilanteissa. Lisäksi hankkeen avulla palkataan kirjastoon kahdeksi viikoksi sijainen, jotta kirjaston työntekijä voi suunnitella ja toteuttaa lasten- ja nuorten osaston tuunauksen.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Eila Rajala
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pyhäjärven kulttuuripalvelut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Satupuun siimeksessä hanke toteutettiin suunnitellun aikataulun mukaan syksyllä 2015. Lasten ja nuorten osaston raikastaminen ja uudelleen järjestely linkitettiin kirjastossa tehtyyn pieneen remonttiin, jossa poistettiin yksi väliseinä entisen käsikirjaston ja nuorten osaston välistä, sekä lisättiin pistokepaikkoja. Näin saatiin lisää tilaa sekä nuorten osastolle, että lapsille. Pystyimme myös järjestämään toiminnat lastenosastolla uudelleen ja teettämään kauan puhutun satupuun ja sen alle tilaa satutunneille sekä muille kulttuuritapahtumille.

Remontin yhteydessä maalattiin pitkä lasten ja nuorten osastolla ollut seinä valkoiseksi, mikä mahdollisti näyttelytilan järjestämisen nuorten osastolle. Lasten osastolle oli pitkään suunniteltu satupuuta, jonka alle olisi hyvä kerätä kirjastossa käyvät luokat milloin kuuntelemaan satuja, milloin opettelemaan kirjaston käyttöä tai käyttää muuten vain maamerkkinä.

Teimme hankkeen kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyössä, ja kulttuuripalvelut hoitivat yhteistyön koululle päin liittyen satupuuhun. Satupuun toteutti Ikosen koulun 7 luokkalaiset kuvaamataito- ja käsityötunneillaan. Puun valmistuttua pidimme satupuun julkistustilaisuuden, sekä juhlistimme lastenpäivän muodossa uudelleen järjesteltyä lastenosastoa. Lastenpäivään kutsuttiin päiväkotiryhmiä.

Hankkeen puitteissa hankittiin kirjastolle kaksi tablettia asiakaskäyttöön. Tabletteja voi lainata tiskiltä kirjastokortilla kirjastossa käytettäväksi. Näiden avulla vastaamme kysyntään myös e-aineiston opettamisessa. On helpompaa näyttää asiakkaalle miten palvelut toimivat kuin vain kertoa. Järjestimme hankkeen puitteissa tablettipajan, jossa kansalaisopiston opettaja neuvoi ja auttoi tablettien kanssa ja kertoi niiden käytöstä.

Hankkeesta saaduilla rahoilla palkkaisimme kirjastovirkailijan sijaisen kahdeksi viikoksi, jotta kirjastohenkilökunta pystyi keskittymään muutostyöhön. Omarahoitusosuus koostui työajasta, jota kirjastovirkailija käytti hankkeeseen. Lisäksi kirjastotoimenjohtajan työaikaa laskettiin hankkeelle 10,5 tuntia. Yhteistyökumppanin, kulttuuritoimen työaikaa käytettiin myös 10,5 tuntia. Lastenosastolle ostettiin hyllyjä ja muita sisustuselementtejä, mutta ne hankittiin kirjaston omasta käyttötaloudesta. Kulttuuritoimi hankki käyttötalousbudjetista näyttelykiskon ja kiinnikkeet nuorten osastolle.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkotoimenpiteinä kehitämme satutuokioita sekä muita kirjastossa tapahtuvia lastentapahtumia uudessa lastenosastossa satupuun katveessa ja sitä hyödyntäen. Lisäksi pyrimme suunnittelemaan muiden toimijoiden kanssa erilaisia tablettipajoja tms.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 533
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 294
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€209

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
7henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
60henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Avustusta ei saa käyttää kalustehankintoihin eikä remontti- ja sisustustöihin. Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 

 
okm
avi