Satusalkut kirjastossa
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-4513 635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Piia Isoaho
Puhelin : 
06-4513 639
Sähköposti : 
piia.isoaho@kurikka.fi
Kuvaus : 

Kurikan kaupunginkirjasto ja Kurikan kaupungin varhaiskasvatus ovat aloittaneet syksyllä 2012 kehitellä yhteistyötoimintaa. Kurikan kaupunki on saanut oman Satumummansa, joka vierailee päiväkodeissa, perhepäivähoitajien luona, tapahtumissa ja teemapäivissä. Kirjaston kanssa tapahtuva yhteistyö tarkoittaa mm. yhteisiä satutuokioita, näytelmiä ja yleensäkin kirjastonhoitajan ja satumumman yhteisvierailuja Kurikan ja Jurvan päiväkodeissa ja perhepäivähoitajien luona.

Yhteistyökuviota laajennettaisiin kehittämällä Satusalkkuja, joissa teemat olisivat esimerkiksi tiettyihin (satu)hahmoihin perustuen, kuten "Prinsessat ja prinssit" ja "Dinosaurukset". Aiheita kehitetään toiveiden ja kysynnän mukaan. Sisältö koostuisi esimerkiksi (käsi)nukeista ja aiheeseen liittyvistä esineistä, jotka tukevat teemaan liittyvää kirjallisuutta. Lapset saisivat konkreettisesti tutustua aiheeseen kokeilemalla, ei vain kuuntelun kautta. Satusalkut sijaitsisivat kirjastossa, josta asiakkaat, päiväkodit, perhepäivähoitajat ja muut tahot voisivat lainata niitä tarpeen mukaan. Samalla teemme Satumummaa tunnetuksi ja yhteistyötä hänen ja kirjaston kesken. Satusalkkuja esiteltäisiin satumumman ja kirjaston toimesta eri yhteistyökumppaneille Kurikan ja Jurvan varhaiskasvatuspisteissä.

Haemme avustusta materiaali- ja matkakustannuksiin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kurikan kaupunki, varhaiskasvatus

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Satusalkkuja on kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteiseen käyttöön tulossa kolme kappaletta, joissa teemat ovat Kuninkaalliset/Prinsessat ja prinssit, Dinot ja Nallet. Näihin salkkuihin on koottu aiheisiin sopivia pelejä, hahmoja, roolipukuja sekä luonnollisesti kirjallisuutta. Ideana on saada salkut perhepäivähoitajien käyttöön, myös päiväkodeilla on mahdollisuus salkkujen lainaamiseen, yksityishenkilöt mukaan lukien. Toimintavuoden aikana varhaiskasvatusyksiköt ovat etusijalla. Teemasalkut sopivat vaikkapa kirjaston Nallepäivän oheistoimintanumeroksi (lokakuulla) tai salkkuja voi käyttää kuten ohjaaja itse parhaaksi näkee.

Lisäksi Kurikan ja Jurvan kirjastoihin on hankittu uudistetut teemapakettikassit lastenkirjoista, joihin kootaan aiheittain täsmäkirjallisuutta. Aiheina ovat esimerkiksi Perhe (sisältää kirjallisuutta perhekäsityksen uusista muodoista lapsen kannalta), Isovanhemmat (näkökulmana esim. hyvinvointi, sairaudet, vanhuus) ja Numerot, värit ja muodot. Teemapaketteja on yhteensä 30 kpl:tta.

Jatkotoimenpiteet: 

Satusalkuille toivotaan aktiivista käyttöä, ja toivottavasti teemapaketit saavat myös uutta käyttäjäkuntaa uuditettuine ja ajanmukaistettuine sisältöineen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 636
Oma rahoitus yhteensä: 
€550


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013