Satusalkut
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma tuotanto
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
(02) 2620 624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
0505907691
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Ajantasaisen, monipuolisen ohjaus- ja oheismateriaalin hankkiminen kirjastojen satutunteja varten siten, että monipuoliset satutuokiot ovat toteutettavissa kaikissa maakunnan kirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
  • salkun käyttömäärä (lainauskerrat)
  • salkun käyttömäärä/kirjasto
Kuvaus : 

 Varsinais-Suomen maakunnassa on paljon kirjastoja, jotka järjestävät ja pitävät satutunnit itse. Yksin työskentelevillä kirjastonhoitajilla ei välttämättä ole aikaa satutuntien kehittämiseen tai elävöittämiseen. Asiasta on moneen otteeseen keskusteltu jo vuosien ajan ja viime aikoina asiaan on palattu Varsiston kokouksissa.

 Maakunnan kirjastoissa kaivataan materiaaleja, joiden avulla oman kirjaston satutunteja voi uudistaa innostavalla ja osallistavalla tavalla. Kun suomea toisena kielenä puhuvien osuus kirjaston asiakkaista lisääntyy, satua elävöittävät konkreettiset esineet ja leikit auttavat tarinan ymmärtämistä. Tässä käytämme hyväksemme syrjinnän ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimintatapoja joita on kehitetty Uumajan kunnan kirjastojen ”Brytiga böcker” –hankkeessa, jossa mm. kuvakirjojen avulla edistettiin normikriittistä ajattelua.

 Moniaistiset satua elävöittävät materiaalit sopivat myös erityislasten satutuntien pitämiseen, sillä moniaistinen satutunti pitää sisällään muutakin kuin luetun tekstin ymmärtämistä.

 Tavoitteet

Satusalkku-hankkeessa on tarkoitus valmistaa yhdeksän (9) moniaistisen satutunnin kokonaisuutta, ns. ”satusalkkua”.

 Satusalkun sisältö voisi olla seuraavanlainen:

-          kirjavinkkejä suomeksi ja ruotsiksi (mahdollisesti myös muilla kielillä)

-          sadun aihepiiriä elävöittävää materiaalia (esineitä, käsinukkeja, kankaita, yms.)

-          keskustelun aloitusaiheita

-          leikki- ja askarteluvinkkejä

 Satusalkkujen käyttö

 Satusalkut kiertävät maakunnassa käytössä olevien pelisalkkujen (http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tietoa-el%C3%A4myksi%C3%A4-ja-taitoa-pelaamalla) mallin mukaan, jolloin kirjastot voivat varata materiaalit netissä olevan varausjärjestelmän kautta. Materiaalia käyttävä kirjasto myös varastoi salkun, kunnes se on lähetettävä seuraavalle varaajalle. Satusalkuilla ei ole omaa kotikirjastoa vaan ne ”kelluvat” maakunta-alueen kirjastoissa. Tarvittaessa satusalkkuja voidaan kaukolainata myös muille kirjastoille.

 

Mitä hankkeessa tehdään:

Hankkeeseen palkataan projektisuunnittelija, joka vastaa projektin toteutuksesta. Suunnittelijalla toivotaan olevan kokemusta satutuntien pitämisestä. Suunnittelija organisoi hankkeeseen osallistuvien artesaanien ja kirjastojen välisen yhteistyön. Salkkujen sisällön valmistuttua suunnittelija pitää esimerkki-satutunteja, jotka videoidaan ja julkaistaan netissä. Näitä videolinkkejä satutunteja pitävät kirjastot voivat käyttää hyväkseen satutuntia suunniteltaessa.

 Hankkeessa eri artesaanit/artesaaniopiskelijat valmistavat materiaalit yhdeksään satusalkkuun. Salkkujen sisältö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä ohjausryhmän kanssa.

 Hankkeessa osallistutaan Porvoon kaupunginkirjaston vuotuisen satutapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen siten, että varsinaissuomalaisia kirjaston työntekijöitä pitää Porvoon satupäivänä uusia salkkuja käyttäen satutunteja. Samalla varsinaissuomalaiset kirjastoammattilaiset saavat Porvoon tapahtumaa seuraamalla lisäkoulutusta satujen pitämiseen. Porvoon kaupunginkirjastossa on käytössä päiväkodeille lainattavat satukassit, ja tutustumme niiden käyttöön. 

Aikataulu:

Hankkeen aikataulu 1.9.2017- 28.2.2018

Budjetti:

 

 Haettava avustus

Projektisuunnittelija (½ vuotta)

16 900

Artesaanien palkkiot

  2 500

Materiaalikulut

   1 000

Matkakulut

      500

Yhteensä

20 900

 

 

Omarahoitusosuus

 

Oma työpanos 6 kk (4 x 0,1 htv)

Porvoon työntekijöiden työaika (1 x 3 pv)

 5 520

    460

Työasemat, tilat, peruslaitteet ja verkkoyhteydet

    800

Puhelin- ja datasiirtokulut

    600

Matkakulut

    200

Yhteensä

7 120

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Porvoon kaupunginkirjasto yhteyshenkilö Catharina Latvala, Varsinais-Suomen kirjastot
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoitus oli tarjota Varsinais-Suomen maakunnan kirjastoihin materiaaleja ja käytännön vinkkejä, joiden avulla oman kirjaston satutunteja voi uudistaa innostavalla ja osallistavalla tavalla. Hankekaudella yhteistyöalue laajeni alueellisen kehittämiskirjaston myötä, ja sovittiin, että hankkeen tuottamat materiaalit jaetaan Varsinais-Suomen kirjastojen lisäksi myös Satakunnan kirjastojen kanssa.
 
Salkkuja laatimaan saadut artesaanit onnistuivat työssään erinomaisesti, ja salkkujen sisältö jopa ylittää hankkeen odotukset. Satusalkkujen haluttiin käsittelevän eri aiheita, kuten kuninkaallisia tai merirosvoja, ja jokainen salkku sisältää erilaisten esineiden lisäksi leikkivinkkejä, loruja ja vinkkejä aihepiirin kirjoista. Kaikki materiaalit laadittiin suomeksi ja ruotsiksi. Koska rahoitusta saatiin anottua vähemmän, laadittiin yhdeksän salkun sijaan kuusi. 

Satusalkku-hankkeen tavoitteena oli myös ottaa huomioon maahanmuuttajataustaiset lapset ja erityislapset. Moniaistiset satua elävöittävät materiaalit auttavat pääsemään sadun maailmaan ja ymmärtämään tarinan. Hankkeen suunnitteluvaiheessa myös ajateltiin, että hankkeen puitteissa perehdytään syrjinnän ennaltaehkäisyyn tähtääviin toimintatapoihin joita on kehitetty Uumajan kunnan kirjastojen ”Brytiga böcker” –hankkeessa, jossa mm. kuvakirjojen avulla edistettiin normikriittistä ajattelua. Satusalkku-hankkeen lyhyyden vuoksi kaikkiin näihin tavoitteisiin ei voitu keskittyä järjestelmällisesti, eikä hankkeen työpajoihin saatu normikriittiseen sadunkerrontaan tai moniaistisiin satutunteihin perehtynyttä asiantuntijaa. Erityislasten satutunneista satusalkuilla saatiin tosin hyviä kokemuksia. Maahanmuuttajataustaisten lasten huomioiminen alueen satutunneilla on pitkäjänteinen aihe, jonka työstämistä jatketaan VarSat-verkoston piirissä hankkeen päättymisen jälkeen. 

Satusalkut kiertävät maakunnassa käytössä olevien pelisalkkujen mallin mukaan, jolloin kirjastot voivat varata materiaalit netissä olevan varausjärjestelmän kautta. Materiaalia käyttävä kirjasto myös varastoi salkun, kunnes se on lähetettävä seuraavalle varaajalle. Satusalkuilla ei ole omaa kotikirjastoa vaan ne ”kelluvat” alueen kirjastoissa. Satusalkut siirtyivät Satakunnan kirjastojen käyttöön kevääksi 2019. 

Hankkeeseen palkattiin projektisuunnittelija ajalle 19.3 - 18.5. Hanke sai anottua vähemmän rahoitusta, joten hanke toteutettiin suunniteltua lyhyemmässä aikataulussa. Suunnittelija organisoi hankkeeseen osallistuvien artesaanien ja kirjastojen välisen yhteistyön. Salkkujen sisällön valmistuttua suunnittelija piti esimerkkisatutunteja, jotka videoitiin. Hankkeen aikana myös muut kirjastot videoivat satutunteja inspiraatioksi muille. Kaikki videot on jaettu alueellisen VarSat-verkoston drive-tilille. 

Tärkeä osa hanketta oli yhteistyömatka Porvoon kaupunginkirjaston satuviikolle. Lounais-Suomen kirjastoammattilaiset saivat Porvoon tapahtumaa seuraamalla lisäkoulutusta satujen pitämiseen. Lisäksi Porvoossa järjestettiin satusalkkujen ympärille työpajoja, joissa kirjastoammattilaiset kehittivät tarinankerrontaansa. Yhteistyömatkan satutyöpajat hyödyttivät kaikkia osapuolia, ja toisilta oppimista tapahtui matkan aikana paljon.

Laadullinen ja määrällinen arviointi: 
Hanke toteutui suunnitellulla tavalla ja sen tuottamien materiaalien suosio alueen kirjastoissa jopa ylitti odotukset. Hankkeen aikana salkut liikkuivat Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen päätyttyä salkut siirtyivät Satakuntaan, jossa niiden avulla järjestetään satutunteja keväällä 2019.

Hankkeen aikana pidettyjen satutuntien määrällinen arviointi on helppoa varauskalenterin avulla. Maakunnassa on 27 kuntaa, ja salkkuja lainattiin niistä 13:a, eli kunnista katettiin 48 %. Lainaava kirjasto piti varattua salkkua keskimäärin 2 viikkoa, jonka aikana tarjottiin useampi aiheeseen sopiva satutunti. Salkun lainanneet kirjastot järjestivät yhteensä keskimäärin 4 satutuntia salkulla. Tapahtumien määrät vaihtelivat kuitenkin kirjastojen välillä. Kunnista eniten satusalkkuja käytti Kemiönsaari, jossa kahdella satusalkulla pidettiin 11 kaksikielistä satutuntia, joilla tavoitettiin yhteensä 135 lasta. Yläneen kirjastossa Pöytyän kunnassa osa lasten satutunneista järjestettiin vanhainkodissa, jolloin satusalkkuhankkeen piiriin saatiin myös 16 senioria. Yhteensä maakunnassa pidettiin hankkeen aikana 55 satutuntia, jotka tavoittivat yhteensä 897 lasta. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Materiaalit on esitelty kirjastojen sisäistä lainaamista varten alueen ekstranetissä.

Satutuntiesimerkkejä on julkaistu VarSat-verkoston suljetussa google drive -kansiossa. Julkaistuja satuja on yhteensä 9, suomeksi ja ruotsiksi.

Satusalkuista julkaistiin artikkeli Bibban-lehden joulukuun 2018 numerossa. 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Satusalkku-hanke vastasi erittäin hyvin alueen kirjastolaisten tarpeeseen uudistaa satutunteja. Satusalkut ovat olleet erittäin suosittuja kirjastolaisten keskuudessa, ja tarve satutuntien elävöittämiseen oli suuri sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa. Satusalkkujen varauskalenteri julkaistiin hankekoordinaattorin työn päättyessä toukokuussa, ja olivat sen jälkeen hyvin varattuja syksystä 2018 alkaen.

Hankkeen aikana alkanut alueellinen yhteistyö Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastojen välillä on lähtenyt hyvin käyntiin. VarSat-verkoston tapaamisissa on jaettu käytännön vinkkejä ja ideoita satutuntien pitämisestä.Useampi kirjasto on myös jakanut videoita esimerkkisatutunneista muiden verkoston jäsenien iloksi ja hyödyksi. Alueen satutuntien laatu nousee ja keskinäisellä ideoiden vaihdolla alueen kirjastolaiset kehittyvät satutuntien pitäjinä. Näin palvellaan asiakkaita entistä paremmin.  

Jatkotoimenpiteet: 

Salkut siirtyivät joulukuussa 2018 Satakuntaan. Siellä salkut kulkevat sisäisissä kuljetuksissa kirjastojen välillä kevätkaudella 2019. Kevään lopulla salkut palaavat Varsinais-Suomeen. Jatkossa käyttö vaihtelee samalla tavoin puolen vuoden jaksoissa Varsinais-Suomen ja Satakunnan välillä. Koska salkut kattavat nyt aiottua laajemman alueen, voi hankkeen päättyessä todeta, että salkkuja tai vastaavia materiaaleja kaivataan alueella lisää. 

Alueen kirjastoissa on tehty kokeiluja kaksikielisten satutuntien pitämisessä, sekä satutuntien yhdistämisessä senioripalveluihin. Nämä toimintatavat ovat herättäneet kiinnostusta VarSat-verkostossa, ja niitä toteutetaan mahdollisuuden mukaan muissakin alueen kirjastoissa.

Alueellisen VarSat-verkoston google drive –tilillä on julkaistu 9 esimerkkivideota satutuntien pitämisestä. Jatkossa alueen kirjastolaiset jatkavat materiaalien lisäämistä yhteiseen kansioon. Sekä videoituja satutunteja että muita satutapahtumien reseptejä on Varsojen kokousten keskusteluissa pidetty hyödyllisinä. Satuhetkien pitämiseen liittyvien vinkkien jakaminen jatkuu myös VarSat-verkoston tapaamisissa. Näin saadaan toteutumaan alueen kirjastolaisten toive kehittyä satutuntien pitäjinä. Lisää tietoa tarvitaan maahanmuuttajataustaisten ja erityislasten huomioimisessa, ja tähän tarpeeseen voidaan reagoida alueellisissa koulutuksissa. 

Satusalkkuhanke ja huomion kiinnittäminen kirjastojen satutuntien laatuun osui sopivasti ajankohtaan, jolloin alkava kansallinen Lukuliike ohjaa kirjastojakin entistä enemmän tukemaan pienten lasten ja lapsiperheiden lukuharrastusta. Satuhetki on johdatus tarinoiden ja lukemisen maailmaan.  

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 580
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 387
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 387
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
24henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
55kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
897henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000