Sauvon kunnankirjaston asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sauvon kunnankirjaston asiakaspalvelutoimintojen kehittäminen
Kirjaston osoite : 
Vintterintie 6
21570
Kirjaston puhelin : 
02-4744131
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sauvo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sauvo
Y-tunnus : 
9038213-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Inkinen
Puhelin : 
050-5948914
Sähköposti : 
paivi.inkinen@sauvo.fi
Hankkeen tavoite: 

.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

.

Kuvaus : 

SAUVON KUNNANKIRJASTON KEHITTÄMISAVUSTUS/SUUNNITELMA

Sauvon kunnankirjaston henkilötyövuodet ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana 0,6 htv  ja ovat nyt 1,4 htv . Kirjastossa työskentelee osa-aikainen, päätoiminen kirjastovirkailija (0,69 %) ja kirjastonjohtaja. Kirjastonjohtajan tehtäviin kuuluvat myös liikunta-, kulttuuri- ja museotoimet sekä nuorisotyön hallinto.

Sauvon kunnankirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin. Sauvossa ei ole lainaus- tai palautusautomaatteja.

Henkilötyövuosien vähennyttyä kirjaston toimintoja tulisi kehittää siten, että työpanos voitaisiin suunnata toiminnan kehittämiseen. Sauvon kunnankirjastolla on hyvä maine kunnan kulttuuritoiminnan keskuksena ja kirjastotilaa käytetään monipuolisesti erilaisiin kulttuuri- ja taidetilaisuuksiin. Kirjastotalossa sijaitsevat myös kunnan ainoat nuorisotilat. Koulukeskus sijaitsee kirjaston välittömässä tuntumassa ja koulu käyttää kirjastoa aktiivisesti.

Sauvon kirjastossa on 25 400 nimekettä lainattavaa aineistoa.

 

AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS

RFID-tunnisteet: 26 000 kpl x 0,13 =  3 380,00

RFID-tunnisteiden konvertointilaite 1 500,00

TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 24 työviikkoa (36,25 h/vko) 14 500,00

ITSEPALVELUAUTOMAATTI 2 900,00

HÄLYTYSPORTTI 5 000,00

Kustannukset yhteensä 27 280,00

 Kunnan omarahoitusosuudeksi on varattu 10 000,00

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Sauvon kunnankirjastoon on hankittu lainausautomaatti ja sen käyttöön liittyvät oheiskalustot, mm. hälytysportti. Hanke on vielä käyttöönottovaiheessa ja aineiston varustaminen RFID-tarroilla on kesken.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sauvon kunnankirjaston lainausautomaatti mahdollistaa omatoimisen kirjastonkäytön sovituin ehdoin, esimerkiksi koululaisille. Aineiston varustaminen RFID-tarroilla mahdollistaa Sauvon kunnankirjaston aineiston helpomman käytön muissa Vaski-kirjastoissa. Lainausautomaatti helpottaa asiakaspalvelus myös palvelupisteen ruuhkautuessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€27 280
Haettu muu avustus: 
€17 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 920

Hakemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Kirjaston toiminnallisuuden kehittäminen. Laitehankinnat.