Sauvon paikallisen teatteritaiteen tallentaminen monitaiteellisen ja -käyttöisen videoteoksen avulla Sauvon kirjaston kokoelmiin
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Sauvon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vintterintie 6
21570
Kirjaston puhelin : 
024744131
Kirjaston sähköposti : 
paivi.inkinen@sauvo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sauvo
Y-tunnus : 
9038213-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Inkinen
Puhelin : 
050-5948914
Sähköposti : 
paivi.inkinen@sauvo.fi
Kuvaus : 

Sauvolaisen teatteritoiminnan historian taltiointi monitaiteellisen ja -käyttöisen videoteoksen avulla

Työn tavoitteena on koostaa 30 minuutin videoteos Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry:n teatterituotannoista 30 vuoden ajalta. Teos saa ensi-iltansa yleisötapahtumassa lokakuussa 2016, jonka jälkeen video on nähtävillä Sauvon kirjastossa. Yleisötapahtumissa teos saa rinnalleen live-esiintyjiä videoteoksessa nähtävistä esityksistä.Työ koostuu kolmesta vaiheesta.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on kerätä video- ja valokuvamateriaali paikallisilta ihmisiltä, jotka ovat olleet mukana yhdistyksen toiminnassa tekijänä tai katsojana. SELKU:N esityksistä on tiettävästi olemassa videomateriaalia mutta videot ovat hajallaan eri ihmisillä ja eri formaateissa. Keräyksen informointikanavina käytetään yhdistyksen jäsenrekisteriä, sosiaalista mediaa sekä paikallislehteä. Kyseessä on Selku ry:n ja Sauvon kirjaston yhteistyöhanke.

Työn toisessa vaiheessa materiaali muokataan yhteneväiseen digitaaliseen muotoon. Valokuvat skannataan ja  tallennetaan erikseen hankittavalle kiintolevylle sekä dvd-levylle. Videomateriaaleista koostetaan dvd-levyjä ja varmuuskopioidaan niin ikään kiintolevylle. Sauvon kirjasto arkistoi materiaalin tulevaa käyttöä varten ja osallistuu osittain materiaalikustannuksiin. Teoksen arvokkaana sivutuotteena tulee kerättyä ja tallennettua laaja-alaisesti yhden merkittävän sauvolaisen kulttuuritoimijan esitysten taltioinnit digitaaliseen muotoon.

Kolmas vaihe on itse videoteoksen koostaminen. Videoteos tekee nopeatempoisen läpileikkauksen yhdistyksen historiaan, esityskielen ja ihmisten muuttumiseen. Teos osoittaa miten merkittävä toimija Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry on sauvolaisen kulttuurin saralla ollut ja miten moni ihminen on jollain tavalla ollut tekemisissä yhdistyksessä - vähintäänkin katsojana. Videoteos sisältää tekijäluettelon kustakin esityksestä.

Teoksessa korostuu ihmisten suhde menneisiin esityksiin ja kokemuksiin teatterissa. Videoteos on nähtävillä Sauvon kirjaston tiloissa.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry
Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
02/10/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 566
Haettu muu avustus: 
€7 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hanke ei täytä avustuksen hakuehtoja. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi