Se hengittää! Kirjaston runofestari vuoden ympäri
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
09-29492580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Paavonheimo
Puhelin : 
040-3182095
Sähköposti : 
jari.paavonheimo@kerava.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on etsiä arkisia toimintatapoja, joilla runouden harrastusta kirjastoissa voitaisiin elvyttää.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tilaisuudet ja osallistujamäärät.

Kuvaus : 

Tavoite

Ilmestyvä runous on moni-ilmeistä ja usein ihmisiä suoraan puhuttelevaa. Silti runoutta lainataan kirjastoissa keskimäärin vähän. Lainaamisen vähäisyys saattaa ajan myötä johtaa kokoelmien yksipuolistumiseen. Hankkeen tavoitteena on etsiä arkisia toimintatapoja, joilla runouden harrastusta kirjastoissa voitaisiin elvyttää.

Hankkeessa opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan runoja. Tavoitteena on kytkeä runous myös muihin ilmaisumuotoihin, kuten musiikkiin, sekä hyödyntää verkkoa ja sosiaalista mediaa. Hankkeen ideat ja kokemukset ovat eri kirjastojen hyödynnettävissä.

Toimintasuunnitelma

Hankkeessa tuodaan esille runoutta monissa ilmenemismuodoissaan. Runous liikkuu klassisesta runoudesta arjen käyttölyriikkaan, joka reagoi ajan ilmiöihin nopeasti. Siten runous mahdollistaa kulttuurin ja yhteiskunnan kiinnostavan tarkastelun.

Projektin toimintavoissa huomioidaan matalan kynnyksen osallistuminen ja runon harrastajien oma tuottaminen. Runojen lukeminen ja kirjoittaminen voivat olla myös selviytymistekijä arjessa. Runot sopivat hyvin myös niille, joiden on ehkä vaikeampi syventyä pitkiin teksteihin.

Hankkeen toimintapoja voivat olla esimerkiksi runopajat, lainaa runoilija -palvelu, eri runoudenlajien esittelyt ja näyttelyt, kirjailijavierailut, lausunta- ja laulelmaillat, kirjoituskilpailut, runojulkaisun tuottaminen ja runouden linkittäminen muihin ilmaisumuotoihin, kuten sarjakuvaan, valokuvaan, videoon ja musiikkiin.

Hanke toteutetaan vuoden ympäri useina runouteen keskittyvinä toimintaviikkoina eri teemoin. Siten on mahdollista tuoda riittävästi esiin runoilmaisun erilaisia muotoja. Kesäaikana on mahdollista hyödyntää myös kirjaston lähiympäristöä esimerkiksi runoteltan muodossa.

Kirjasto huolehtii runouden monipuolisesta hankinnasta. Projektia seurataan kyselyin ja tilastoseurannalla. Projekti kohdistuu eri ikäryhmiin, erityisesti lapsiin ja nuoriin. Yhteistyötahoina ovat koulut ja  sanataiteen parissa toimivat yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Projektin kustannukset

Projektin kuntannukset muodostuvat projektisuunnittelijan palkasta (2 kk), pajojen vetäjien ja esiintyjien palkkioista, materiaalikuluista, kalustovuokrista ja palveluiden ostoista.

 

 

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli etsiä arkisia toimintatapoja, joilla runouden harrastusta kirjastoissa voitaisiin elvyttää. Tavoitteena oli myös kytkeä runous myös muihin ilmaisumuotoihin, kuten musiikkiin.

Runoutta eri muodoissaan esitettiin lukuisissa tilaisuuksissa. Runoutta esiteltiin musiikkina, lausuntana ja pienimuotoisina teatteriesityksenä. Esityksiin liittyi aina kirjaston runonäyttely. Esillä oli muun muassa Eeva-Liisa Mannerin, Pablo Nerudan, Ilpo Tiihosen, Aulikki Oksasen, Lauri Viidan, Fernando Pessoan, Pentti Saarikosken, Tuomari Nurmion ja Eino Leinon runous. Esittäjinä oli ansioituneita tekijöitä kuten Mirjami Heikkinen, Ilkka Heiskanen ja Kaj Chydenius. Kirjastossa järjestettiin myös yläkouluikäisille menestyksellisiä runoilija Anja Erämajan vetämiä runopajoja. Kirjaston runovalikoimaan panostettiin aktiivisesti hankkeen aikana.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa toteutui tavoite tuoda runoutta luontevasti ihmisten ulottuville matalan kynnyksen laadukkaalla tarjonnalla. Osallistujamäärät tilaisuuksissa olivat keskimäärin hyviä. Toisaalta esitellyt runoilijat olivat pääosin asemansa vakiinnuttaneita klassikoita. Hankkeessa opittiin hyvä toimintapa runotilaisuuksien järjestämiseen. Myös verkostot alaan aktivoituvat. Yläkouluikäisten saaminen innokkaasti mukaan runopajoihin oli hankkeen myönteinen yllätys. Se opetti, että runouden tarjonta nuorille voi onnistua, jos menetelmät vain ovat kiinnostavia.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastolla on kaupungin rahoituksella alkanut ehkäisevän työn hanke, jossa pyritään innostamaan yläkouluikäisiä lukemisen pariin. Hankkeen taustalla on osaltaan hyvät kokemukset tästä hankkeesta.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
25kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000