Seikkailumielellä
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Oulaisten kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Sahankatu 2
86300
Bibliotekets telefonnummer : 
044-4793 245
Bibliotekets e-postadress : 
oukkkp@oulainen.fi
ISIL-kod : 
FI-Oula
FO-nummer : 
0186852-2
Ansvarsperson : 
Inga Petäjäsoja
Telefonnummer : 
044-4793 214
E-post : 
inga.petajasoja@oulainen.fi
Projektets målsättning: 

Innostetaan erityisesti poikia ja miehiä lukemaan ja käyttämään kirjastopalveluja. Suunnitellaan seikkailullisia sisältöjä tapahtumiin, jotka avartavat yleisön näkemystä maailmasta ja kirjaston käyttömahdollisuuksista.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lukeminen

Projektbeskrivning : 

Innostetaan erityisesti poikia ja miehiä lukemaan ja käyttämään kirjastopalveluja. Suunnitellaan seikkailullisia sisältöjä tapahtumiin, jotka avartavat yleisön näkemystä maailmasta ja kirjaston käyttömahdollisuuksista.

Toimenpiteet: Järjestetään Oulaisten, Merijärven ja Pyhäjoen ylä- ja alakoululaisille kaksi seikkailullisia kirjoja kirjoittanutta kirjailijavierasta. 

Oulaisten kaupunginkirjastossa kehitetään toiminnallista ja visuaalista kirjavinkkausta, joka perustuu seikkailuihin. Kirjat pidetään näkyvästi mukana toiminnassa ja Oulaisten kaupunginkirjastoon hankitaan dokumenttikamera esityksiä varten. Lukemisharrastukseen innostava toiminta suunnitellaan yhdessä koulujen kanssa.

Merijärven, Pyhäjoen ja Oulaisten aikuisille järjestetään seikkailu- ja elämysmatkailusta kirjastoiltoja yhteistyössä oulaistelaisen matkaoppaan kanssa. Matkailua seikkailijan silmin -kirjastoillat sisältävät sivistyksellisten sisältöjen lisäksi hauskoja kokemuksia ja vinkkejä omatoimimatkailijalle monista eri maista. Luentoihin liitetään matkakertomusten vinkkausta. Yksityisiä matkailijoita ja eri tahoja rohkaistaan myös esittelemään matkakokemuksiaan.

Toteutus ja kustannusarvio: Kustannetaan kaksi kirjailijavierasta lapsille ja nuorille sekä aikuisten kirjailijailta. Matkailua seikkailijan silmin -illat sisältävät kolme eri luentoa jokaisessa kirjastossa (18 h). Tarkka kustannusarvio selitteineen liitetään paperiseen hakemukseen (Liite A).

Omakustannusosuus koostuu kirjastojen ja koulujen henkilökunnan työajasta: sisältöjen suunnitteluun käytetystä työajasta, kirjavinkkausten toteutuksesta, tapahtumien järjestelyistä ja niihin osallistumisesta. Seikkailumielellä-hanketta hallinnoi Oulaisten kaupunginkirjasto.

Aikataulu : Oulainen - Merijärvi - Pyhäjoki
syksy 2014 yläkouluille kirjailijavieras + Matkailua seikkailijan silmin 1-2
kevät 2015 alakouluille kirjailijavieras + Matkailua seikkailijan silmin 3

Tulokset: Kirjasto saa aikuiset ja lapset seikkailumielelle ja tavoittaa uusia asiakkaita erityisesti miehistä ja pojista. Oulaisten, Merijärven ja Pyhäjoen kirjastot järjestävät uusia erityisesti poikia ja miehiä kiinnostavia seikkailullisia sisältöjä. Miesten ja poikien käsitystä kuivasta lukemisesta avarretaan, ja he alkavat käyttää kirjastoaineistoja monipuolisesti.  Oulaisten kaupunginkirjaston lukuharrastuksen edistämisen työtavat kehittyvät toiminnalliseen suuntaan ja kirjaesittelyt helpottuvat. Dokumenttikameran hankinta edesauttaa siinä, että fyysistä kirjaa on helppo pitää toiminnassa  näkyvästi esillä. Kirjasto toimii aktiivisesti osana toimintaympäristöään: seikkailuun perustuvia tapahtumasisältöjä järjestetään ja suunnitellaan yhteistyössä alueen koulujen, kirjastojen ja paikallisten ihmisten kanssa.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Merijärven kunnankirjasto, Pyhäjoen kunnankirjasto ja Oulaisten kaupunginkirjasto;

Oulaisten, Merijärven ja Pyhäjoen ylä- ja alakoulut.

Tidigare projekt: 

Oulaisten, Merijärven ja Pyhäjoen kuntien kirjastoilla ja kouluilla on ollut aiemmin useita lukuharrastusta edistäviä yhteistyöhankkeita. Aiemmissa hankkeissa on edistetty pääasiassa lasten lukuharrastusta. Nyt yhteistapahtumia suunnittelu myös aikuisten näkökulmasta ja uudella teemalla.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

KIRJAILIJAVIERAAT
Seikkailumielellä -hankkeessa innostettiin erityisesti poikia ja miehiä lukemaan ja käyttämään kirjastopalveluja. Kirjailijavieraat valittiin poikien ja miesten näkökulmasta. Järjestettiin Oulaisten, Merijärven ja Pyhäjoen ylä- ja alakoululaisille kaksi seikkailullisia kirjoja kirjoittanutta kirjailijavierasta: Jyri Paretskoi ja Tomi Kontio. Aikuisille ja erityisesti miehille valittu kirjailijavieras oli ase- ja eräkirjailija Timo Hyytinen.

DOKUMENTTIKAMERA
Oulaisten kaupungin­kirjastolle ostettiin dokumenttikamera, jonka avulla satuhetkien sisältöön tarjoutui uusia mahdollisuuksia. Nyt myös isojen lapsiryhmien ja päiväkotilasten osallistumisen satuhetkiin on mahdollista. Dokumenttikameran avulla isossa lapsiryhmässä kaikki lapset pääsevät rauhassa nauttimaan kertomuksesta ja osallistumaan yhteiseen keskusteluun. Satuhetken sisältöä voidaan myös monipuolistaa lauluin, leikein, lorutuksin ja teatterin keinoin. Kirjat pidetään näkyvästi mukana. Dokumenttikameran avulla suunnittelu ja valmistautuminen satuhetkiin ja kirjavinkkauksiin on helpottunut. Langattomuuden (wifi) ja pienen kokonsa ansiosta se antaa myös mahdollisuuden kirjaston ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin.

TOUHUILTAPÄIVÄT
Lukemisharrastukseen innostava toiminta suunniteltiin alakoulujen Touhuiltapäiviin keväällä 2015. Kirjasto osallistui Seikkailumielellä yhdessä vapaa-aikatoimen ja seurakunnan kanssa järjestettyyn toimintaan neljällä kyläkouluilla. Lapset jakaantuivat vapaa-aikatoimen vetämään liikuntaryhmään ja kirjaston ja seurakunnan ohjaamaan puuhailuryhmään. Jälkimmäisessä ryhmässä koululaiset saivat ideoida ja toteuttaa aarrekarttaa koulunsa joko satumaiseen tai talviseen ympäristöön. Tehtävään virittäydyttiin kuuntelemalla teemaan liittyviä äänikirjoja. Puuhailuryhmässä askarreltiin myös muun muassa kirjanmerkkejä, joiden malleja koululaiset saivat halutessaan etsiä askartelukirjoista. Liikuntaryhmässä hyödynnettiin koululaisille sopivia pelejä ja leikkejä. Myös kirjaston lautapelit olivat suosittuja. Touhuiltapäivät olivat erittäin suosittuja, sillä lähes kaikki kyläkouluissa opiskelevat koululaiset osallistuivat koulupäivän päätteeksi järjestettyyn toimintaan.

MATKAILULUENNOT
Merijärven, Pyhäjoen ja Oulaisten aikuisille järjestettiin seikkailu- ja elämysmatkailusta kirjastoiltoja yhteistyössä oulaistelaisen matkaoppaan kanssa. Matkailua seikkailijan silmin -iltoina oli kolme eri luentoa jokaisessa kirjastossa aiheena islamilaiset maat, Välimeren piiri ja Kanarian saaret. Matkailua seikkailijan silmin -kirjastoillat sisälsivät sivistyksellisten sisältöjen lisäksi hauskoja kokemuksia ja vinkkejä omatoimimatkailijalle Kanarian saarilta, Turkista, Marokosta, Tunisiasta, Meksikosta, Egyptistä ja Kreikan saarilta. Yleisön näkemystä erilaisista kulttuureista ja omista mahdollisuuksista lähteä seikkailumatkalle avarrettiin. Yleisö rohkaistiin pitämään omia matkakertomusiltoja. Tottuneet matkaajat Merijärveltä ja Oulaisista pitivät Egypti-illan ja Lapin eränkäynti-illan sekä nuori vaihto-oppilas piti Seikkailuni Meksikossa -illan.

UUSIA ASIAKKAITA JA LUKUHALUA
Ennen kirjailijavierailuja Oulaisten kirjastonhoitaja vinkkasi viidesluokkalaisille Tomi Kontion kirjoja ja muita seikkailukirjoja. Tämä oli hyvä, sillä Tomi Kontion vierailu ei ollut tavallinen esittelen tässä kirjojani -vierailu, vaan esiintymisessä oli hieno idea, joka havainnollisti lapsille tarinankerronnan voiman.

Varsinaisesti seikkailuun perustuvia suureellisia tapahtumasisältöjä ei onnistuttu kehittämään, mutta kirjasto toimi aktiivisesti osana toimintaympäristöään aktivoiden paikallisia toimijoita ja tavoittelemalla uusia asiakkaita kirjaston ulkopuolelta. Kirjastojen tavoitteena oli saada aikuiset ja lapset seikkailumielelle ja tavoittaa uusia asiakkaita erityisesti miehistä ja pojista.

Oulaisten kaupunginkirjaston henkilökunta valmisteli miesten kirjallisuudesta vinkkauskokonaisuudet, joka koostuivat muun muassa eräseikkailukirjoista, pahoista pojista kirjallisuudessa, hupaisista jutuista ja sarjakuvista. Oulaisten kirjasto jalkautui Taiteiden yö -tapahtumaan tavoittaakseen mm. miesasiakkaita: kaksi työntekijää oli vinkkausrattaiden kanssa liikkeellä keskustassa. Seuraavana vuonna neljä työntekijää vinkkasi Taiteiden yö -tapahtumassa kirjaston tiloissa mieskirjallisuutta, josta muodos­tettu kirjanäyttely sai suurta suosiota osakseen. Hyvästä kokemuksesta rohkaistuneena kolme työntekijää lähti aamuvarhaisella (kello 7) vinkkaamaan kirjoja paikalliselle huoltoasemalle niin sanottuun ”miesten parlamenttiin”. Yllätyshyökkäys sai hyvän vastaanoton. Hanke antoi ryhtiä kirjaston miesten teemavuotena toiminnalle, josta on kauan vain puhuttu toteutettavaksi.

Miesten ja poikien käsitystä kuivasta lukemisesta avarrettiin. Ylä- ja alakoulun kirjailija­vierailut tekivät vaikutuksen. Alakoulun kirjailijavieras Tomi Kontio otti hienosti haltuunsa suuren joukon 0-6 luokkalaisia kertomalla muun muassa vetävän poikien seikkailu­kertomuksen ja esittämällä lopuksi hyvin olleellisen kysymyksen.

Jyri Paretskoin kirjailijavierailu oli varmasti mieleen jäävä kokemus yläkoululaisille: hän poimi yleisön joukosta näyttelijät esittämään kirjansa erään hauskan kohtauksen. Paretskoi luovi ovelasti esitystä eteenpäin, ja se onnistui hienosti, vaikka kirjastotätejä vähän hirvitti. Kiitokset rohkeille yhdeksäsluokkalaisille pojille. Paretskoin kirja on ollutkin yksi niistä harvoista kirjoista, joita nuoret ovat varanneet (1 €:n kynnys).                                    

Oulaisten kirjasto pyysi paljon lukevilta miesasiakkailtaan listan hyvistä kirjoista lyhyesti perusteltuina. Parhaat kirjat miesmuistiin -listat julkaistiin verkkonäyttelynä asiakas­liittymässä ja kirjanäyttelynä kirjastossa. Vuoden lainaaja 2015 valittiin ”monipuoli­sesti kirjastopalveluja käyttävä miesasiakas” -periaatteella, jonka kirjastokäytön historiaa ja puhujan lahjoja hyödynnettiin kirjastopalvelujen markkinoinnissa erityisesti miehille lehdistön kautta.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjastomme toimii aktiivisesti osana toimintaympäristöään aktivoiden paikallisia toimijoita ja tavoittelemalla uusia asiakkaita kirjaston ulkopuolelta: hakeutuvaa kirjavinkkausta aikuisille tehdään vastakin kirjaston ulkopuolella. Asiakkaiden kirjallisuuden harrastusta hyödynnetään vastakin kokoelmien esilletuonnissa. Tekniikkaa käytetään lukuharrastuksen edistämisen rinnalla yhä luovemmin.

Hyvää alueellista yhteistyötä tavallista laajemmin: Oulaisten kirjasto koordinoi yhteistyössä Merijärven ja Pyhäjoen mutta myös Haapaveden Kirjavat-kirjamessujen, Alavieskan ja Kalajoen kirjastojen kanssa yläkoulun kirjailijavieraan yhteiskiertueen hanketta laajemmalle. Tehdään vastaisuudessakin yhteistyötä kirjailijavierailujen järjestämiseksi Kala- ja Pyhäjokilaakson alueelle Lukukeskuksen laskuttaessa kulut kultakin taholta.

 

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 132
Egen finansiering: 
€1 800
Budget sammanlagt: 
€7 932
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€11 493
Egen finansiering: 
€5 147
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€2 968

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
66kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
2 163henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014