Senioreiden someloikka
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 15
07560
Kirjaston puhelin : 
0400 376 276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Pukki
Y-tunnus : 
0130729-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400 320 787
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Kokeilla uusia tapoja tutustuttaa senioreja tieto- ja viestintätekniikkaan ja internetin maailmaan, ja saada heille sitä kautta kosketus sosiaaliseen verkostoon ja antaa mahdollisuus myös itse tuottaa sisältöjä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koneen saaneet kirjaavat päivittäin/ viikoittain koneella viettämänsä ajan, ja arvioivat muutamalla sanalla mitä löytyi/ miten meni.

Puolen vuoden päästä tehdään kysely (sähköinen?) jonka avulla arvioidaan, mitä vaikutuksia sosiaalinen media/ netti on tuonut seniorin arkipäivään.

Kuvaus : 

Pukkilassa ja Myrskylässä, kuten muuallakin Suomessa on senioreja, jotka eivät pääse kotoaan enää liikenteeseen, mutta olisivat innokkaita osallistumaan yhteisön elämään, erilaisiin tapahtumiin sekä keskusteluhetkiin. Nykyaikainen tekniikka ja sosiaalinen media on monelle vieras, eikä moni ole halukas sijoittamaan rahoja tekniikkaan, koska mielessä on epävarmuus sen käyttämisestä. Toisaalta sosiaalinen media voisi tuoda senioreille lisää sosiaalisia suhteita, mahdollisuuden seurata yhteisön elämää ja tuottaa myös itse aktiivisesti sisältöjä vaikkapa blogia pitämällä. Tämä voisi tuoda merkityksellisyyttä senioreiden elämään – sosiaalinen media voisi olla keino tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kirjastojen digitoitu kotiseutuaineisto, jota Pukkilassa on tallennettu Digi.fi palveluun ja Myrskylässä  muistitikuille, tarjoaisi kiinnostavan lähtökohdan uusien välineiden ja palveluiden käytön opetteluun. Tarinat ja kuvat tutuista paikoista ja tapahtumista innostaisivat keskusteluun ja tiedon jakamiseen myös ympäröivän yhteisön kanssa, sosiaalisen median työkaluja hyödyntäen.

Hankkeessa haettaisiin avoimen haun kautta 4-6 senioria, jotka olisivat halukkaita opettelemaan uuden tekniikan käyttöä. Heille hankittaisiin tabletti tai kannettava tietokone, jonka käyttöön he saisivat opastusta kotonaan. Hankkeeseen osallistuville esiteltäisiin kirjaston kotiseutuaineiston käyttö internetin kautta ja he voisivat keskustella kokoelman valokuvista keskenään tarkoitusta varten muodostetulla keskustelufoorumilla, joka voisi toimia esimerkiksi kirjaston blogin yhteydessä. Keskustelua voitaisiin laajentaa myös muille sosiaalisen median alustoille. Samalla tutustuttaisiin kirjaston muiden kotoa saavutettavien palveluiden, kuten e-kirjojen ja lehtien, sekä Celia-kirjaston palveluiden käyttöön. Kirjastossa työskentelevä virkailija on pitänyt senioreille tablettikerhoa vuoden ajan. Tablettikerhossa ovat kirjastoon tulemiseen kykenevät asiakkaat voineet tutustua omassa tahdissaan mm. internetiin ja sosiaaliseen mediaan. Tablettikerho on ollut hyvin pidetty ja nyt haluaisimme saada myös kotona olevat mukaan. Sama virkailija on myös työskennellyt kotipalvelun parissa ja on hyvin perehtynyt mm. Celia-kirjaston palveluihin ja kirjaston sähköisiin palveluihin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pukkilan seurakunnan ja Pukkilan kunnan senioripalveluiden kanssa. Kirjaston osuus hankkeesta liittyy kotona annettavan opastuksen tarjoamiseen siltä osin kuin se liittyy laitteiston- ja kirjaston palveluiden käytön opastamiseen. Kirjasto myös siirtää Myrskylän valokuva-aineistoa verkkomuotoon ja lisää aineistoa Pukkilan Digi.fi kokoelmaan. Avustusta haetaan tuntityöntekijän palkkaamiseen asiakaspalvelutöihin kirjastovirkailijan hankkeen töissä olon ajaksi. Omarahoitusosuus koostuu matkakustannuksista, kirjaston henkilökunnan työn osuudesta ja materiaalikustannuksista

Hanke käynnistyy halukkaiden senioreiden haulla keväällä 2017, jonka jälkeen heille toimitetaan yhteistyökumppaneiden hankkimat laitteet syksyllä 2017. Kirjaston työntekijä aloittaa kotikäynnit ja laitteisiin tutustuttamisen kotiseutuaineiston ja kirjaston sähköisten palveluiden kautta. Hankkeeseen osallistuvat seniorit vuorovaikuttavat keskenään lähtökohtana digitoitu aineisto ja ovat mukana kirjaston henkilökunnan kotiseutuaineiston kuvailussa mm. muistelemalla kuvien esittämiä paikkoja. Toiminta voidaan jatkaa vuoden 2018 loppuun jolloin suoritetaan toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja hyväksi havaitut työtavat ottamaan osaksi kirjaston vakituista kotipalvelutoimintaa.

Kustannuslaskelma:

Haettava avustus:

Palkkakustannukset 14€ x 10 tuntia viikko x 10 kk = 5600€

Palkan sivukulut 1736€

Yhteensä: 7336€

Omarahoitusosuus:

Kirjaston henkilökunnan työpanos 18€ x 10 tuntia kuukaudessa X 10 kk = 1800€

Edellisen sivukulut (31%) = 558€

Matkakustannukset senioreiden koteihin n 10 km viikko = 400km x 0,43 = 172€

Materiaalikustannukset: mainokset ja opasteet 200€

Kannettava tietokone kouluttajan käyttöön 400€

 Yhteensä: 3130€

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Myrskylän kirjasto, Pukkilan kunnan senioripalvelut, Pukkilan seurakunta
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Jan Nyström, 0400 320 787, Myrskylän kirjasto

Maiju Suominen, 040 770 7054, Pukkilan kunnan senioripalvelut

Hanne Matikainen, 040 849 1209, Pukkilan seurakunta

Aiemmat hankkeet: 

Ikäihmiset osaksi verkkoyhteiskuntaa. Ähtärin kaupunginkirjasto

Tietotekniikkaa senioreille. Heinolan kaupunginkirjasto

Muistot talteen - Kotiseutu tutuksi kaikille. Pukkilan kunnankirjasto

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Senioreiden someloikka
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)

 

 

 

 

 

Pukkilan kunnankirjasto

 

Kirjaston osoite : 

 

Keskustie 15

 

07560

 

 

Kirjaston puhelin : 

 

0400 376 276

 

Kirjaston sähköposti : 

 

kirjasto@pukkila.fi

 

ISIL-tunnus : 

 

Fi-Pukki

 

Y-tunnus : 

 

0130729-0

 

Yhteyshenkilön nimi : 

 

Jan Nyström

 

Puhelin : 

 

0400 320 787

 

Sähköposti : 

 

jan.nystrom@pukkila.fi

 

Hankkeen tavoite: 

 

Kokeilla uusia tapoja tutustuttaa senioreja tieto- ja viestintätekniikkaan ja internetin maailmaan, ja saada heille sitä kautta kosketus sosiaaliseen verkostoon ja antaa mahdollisuus myös itse tuottaa sisältöjä.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

 

Koneen saaneet kirjaavat päivittäin/ viikoittain koneella viettämänsä ajan, ja arvioivat muutamalla sanalla mitä löytyi/ miten meni.

 

Puolen vuoden päästä tehdään kysely (sähköinen?) jonka avulla arvioidaan, mitä vaikutuksia sosiaalinen media/ netti on tuonut seniorin arkipäivään.

 

Kuvaus : 

 

Pukkilassa ja Myrskylässä, kuten muuallakin Suomessa on senioreja, jotka eivät pääse kotoaan enää liikenteeseen, mutta olisivat innokkaita osallistumaan yhteisön elämään, erilaisiin tapahtumiin sekä keskusteluhetkiin. Nykyaikainen tekniikka ja sosiaalinen media on monelle vieras, eikä moni ole halukas sijoittamaan rahoja tekniikkaan, koska mielessä on epävarmuus sen käyttämisestä. Toisaalta sosiaalinen media voisi tuoda senioreille lisää sosiaalisia suhteita, mahdollisuuden seurata yhteisön elämää ja tuottaa myös itse aktiivisesti sisältöjä vaikkapa blogia pitämällä. Tämä voisi tuoda merkityksellisyyttä senioreiden elämään – sosiaalinen media voisi olla keino tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kirjastojen digitoitu kotiseutuaineisto, jota Pukkilassa on tallennettu Digi.fi palveluun ja Myrskylässä  muistitikuille, tarjoaisi kiinnostavan lähtökohdan uusien välineiden ja palveluiden käytön opetteluun. Tarinat ja kuvat tutuista paikoista ja tapahtumista innostaisivat keskusteluun ja tiedon jakamiseen myös ympäröivän yhteisön kanssa, sosiaalisen median työkaluja hyödyntäen.

 

Hankkeessa haettaisiin avoimen haun kautta 4-6 senioria, jotka olisivat halukkaita opettelemaan uuden tekniikan käyttöä. Heille hankittaisiin tabletti tai kannettava tietokone, jonka käyttöön he saisivat opastusta kotonaan. Hankkeeseen osallistuville esiteltäisiin kirjaston kotiseutuaineiston käyttö internetin kautta ja he voisivat keskustella kokoelman valokuvista keskenään tarkoitusta varten muodostetulla keskustelufoorumilla, joka voisi toimia esimerkiksi kirjaston blogin yhteydessä. Keskustelua voitaisiin laajentaa myös muille sosiaalisen median alustoille. Samalla tutustuttaisiin kirjaston muiden kotoa saavutettavien palveluiden, kuten e-kirjojen ja lehtien, sekä Celia-kirjaston palveluiden käyttöön. Kirjastossa työskentelevä virkailija on pitänyt senioreille tablettikerhoa vuoden ajan. Tablettikerhossa ovat kirjastoon tulemiseen kykenevät asiakkaat voineet tutustua omassa tahdissaan mm. internetiin ja sosiaaliseen mediaan. Tablettikerho on ollut hyvin pidetty ja nyt haluaisimme saada myös kotona olevat mukaan. Sama virkailija on myös työskennellyt kotipalvelun parissa ja on hyvin perehtynyt mm. Celia-kirjaston palveluihin ja kirjaston sähköisiin palveluihin.

 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pukkilan seurakunnan ja Pukkilan kunnan senioripalveluiden kanssa. Kirjaston osuus hankkeesta liittyy kotona annettavan opastuksen tarjoamiseen siltä osin kuin se liittyy laitteiston- ja kirjaston palveluiden käytön opastamiseen. Kirjasto myös siirtää Myrskylän valokuva-aineistoa verkkomuotoon ja lisää aineistoa Pukkilan Digi.fi kokoelmaan. Avustusta haetaan tuntityöntekijän palkkaamiseen asiakaspalvelutöihin kirjastovirkailijan hankkeen töissä olon ajaksi. Omarahoitusosuus koostuu matkakustannuksista, kirjaston henkilökunnan työn osuudesta ja materiaalikustannuksista

 

Hanke käynnistyy halukkaiden senioreiden haulla keväällä 2017, jonka jälkeen heille toimitetaan yhteistyökumppaneiden hankkimat laitteet syksyllä 2017. Kirjaston työntekijä aloittaa kotikäynnit ja laitteisiin tutustuttamisen kotiseutuaineiston ja kirjaston sähköisten palveluiden kautta. Hankkeeseen osallistuvat seniorit vuorovaikuttavat keskenään lähtökohtana digitoitu aineisto ja ovat mukana kirjaston henkilökunnan kotiseutuaineiston kuvailussa mm. muistelemalla kuvien esittämiä paikkoja. Toiminta voidaan jatkaa vuoden 2018 loppuun jolloin suoritetaan toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja hyväksi havaitut työtavat ottamaan osaksi kirjaston vakituista kotipalvelutoimintaa.

 

Kustannuslaskelma:

 

Haettava avustus:

 

Palkkakustannukset 14€ x 10 tuntia viikko x 10 kk = 5600€

 

Palkan sivukulut 1736€

 

Yhteensä: 7336€

 

Omarahoitusosuus:

 

Kirjaston henkilökunnan työpanos 18€ x 10 tuntia kuukaudessa X 10 kk = 1800€

 

Edellisen sivukulut (31%) = 558€

 

Matkakustannukset senioreiden koteihin n 10 km viikko = 400km x 0,43 = 172€

 

Materiaalikustannukset: mainokset ja opasteet 200€

 

Kannettava tietokone kouluttajan käyttöön 400€

 

 Yhteensä: 3130€

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 

 

Myrskylän kirjasto, Pukkilan kunnan senioripalvelut, Pukkilan seurakunta

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 

Jan Nyström, 0400 320 787, Myrskylän kirjasto

 

Maiju Suominen, 040 770 7054, Pukkilan kunnan senioripalvelut

 

Hanne Matikainen, 040 849 1209, Pukkilan seurakunta

 

Aiemmat hankkeet: 

 

Ikäihmiset osaksi verkkoyhteiskuntaa. Ähtärin kaupunginkirjasto

 

Tietotekniikkaa senioreille. Heinolan kaupunginkirjasto

 

Muistot talteen - Kotiseutu tutuksi kaikille. Pukkilan kunnankirjasto

 

Aloituspäivämäärä : 

 

01/04/2017

 

Lopetuspäivämäärä : 

 

31/12/2018

 

 

 

 

 

PÄÄTÖSTEKSTIT:

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Hankkeen tavoitteena oli löytää joukko senioreita, jotka ovat valmiita osallistumaan kotonaan digiopastukseen ja näitä haettiin ilmoituksilla. Pohdimme laitetarjonnan osuutta ja lähdimme liikkeelle asiakkaiden tarpeista kartoittaen, millä laitteilla toimivat parhaillaan.

 

 

 

Hankkeeseen saatiin aluksi 6 osallistujaa, mutta oppimisen edetessä jotkut kokivat oppineensa kaiken haluamansa ja luovuttivat paikkansa uusille halukkaille. Kaikkiaan opastusta annettiin 12 asiakkaalle, joista suurin osa oli kuntonsa tai tilanteensa vuoksi sidottuna kotiinsa (esim. omaishoitajat). Käyntikertoja tuli koko hankkeen aikana 67. Kaikilla tuntui olevan haasteita omien laitteidensa käytössä ja hankkeen aikana moni hankki kokonaan uuden mobiililaitteen; älypuhelimen tai tabletin. Seurakunta lahjoitti myös kannettavan tietokoneen ja kirjastolla oli käytössä lainaan annettava kannettava tietokone. Pukkilan seurakunta ja kunnan senioripalvelut olivat aktiivisesti mukana ikä-ihmisten hankkeessa ja kävivät myös kotikäynneillä näyttämässä ajankohtaisia asioita mobiililaitteilla. Myrskylän kirjaston kalustemuutokset ja järjestelmän vaihto sitoi resurssit siellä niin tarkoin, että valokuvien käsittely oli siirrettävä myöhemmäksi. Digiopastusta annettiin myös siellä työn ohella kirjastossa ja tarjottiin tarvitseville paikallisen IT-palvelun työtä koteihin.

 

 

 

Someloikan digiopastus tapahtui asiakkaiden toiveiden ehdoilla ja parasta siinä oli aikaisempiin ryhmäkokemuksiin verraten, että keskityttiin pääsääntöisesti yhteen asiakkaaseen kerrallaan. Aikaa yhdellä käynnillä käytettiin korkeintaan kaksi tuntia. Toistokertoja ehti asiakasta kohden kertyä useita ja vasta se takasi, että pysyvää oppimista ehti tapahtua. Asiakkailla oli hyvin vaihtelevia laitteita, mutta pääosassa olivat kuitenkin mobiililaitteet. Tyypillisimmin asiakas hankki uuden tabletin tai älypuhelimen ja tähän tuli sitten laittaa käyttäjän tason mukaiset aloitussivut, asetukset, tarvittavat sovellukset, sähköposti, selain ym. ja antaa käytön opastusta kaikkeen tarvittavaan laitteen avaamisesta lähtien. Toiset olivat nopeampia oppimaan ja tarvitsivat monimutkaisempia neuvoja ja toisilla taas kesti yksinkertaisimpien toimintojen sisäistäminen kuukausia. Silloin kerrattiin pelkästään viestien laittoa, poistamista ja avoinna olevien sivujen sulkemista lähes jokaisella käyntikerralla. Keskitason osaajia oli myös, joilta onnistui radion kuuntelu kuulokkeilla, Areenan käyttö ja pasianssin peluu sekä käsityöohjeiden haku ja sosiaalinen viestintä muutaman kokeilukerran jälkeen. Kirjastovirkailija kulki pääosin asiakkaiden kotona, mutta joitakin tavattiin myös kirjaston tiloissa. Virkailijalla oli omat laitteet ja tarvittaessa puhelimesta jaettava nettiyhteys mukanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Asiakkaat hyötyivät hankkeesta todella paljon, sillä kaikki oppivat tulemaan toimeen jopa täysin uusien mobiililaitteidensa kanssa ja saivat tietokoneensa toimivimmiksi. Ikäihmisille merkityksellisintä olivat toistuvat kohtaamiset, kahdenkeskinen opastus tutussa ja rauhallisessa ympäristössä ja ennen muuta riittävä toisto, jolloin opitut asiat ehtivät muodostua käytännön rutiineiksi. Elämään tuli lisää sisältöä käyntien ansiosta, mutta myös laitteista ammennettiin ajanvietettä ja hyötykäyttöä vuosiksi eteenpäin. Asiakkaat olivat eri tasoilla käyttötavoissaan ja oppimisessaan, mutta kaikki saivat uutta sisältöä elämäänsä. Täysin uusina tapoina monille tuli laskujen maksu, uutisten seuranta, pelien pelaaminen, tv-ohjelmien katselu, radion kuuntelu ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen kuntien kotisivuilta mobiililaiteilla. Heikoinkin oppija tutustui valokuvien ottamiseen, niiden muokkaukseen, digikuvien katseluun Finnasta, Pinterestin kuvien selaukseen ja saivat laitteisiinsa aloitussivulle mielenkiintonsa mukaiset pikakuvakkeet sekä asennukset haluamiinsa sovelluksiin. Näppärimmät perehtyivät kotisivujen pitoon, sosiaalisen median hienouksiin, navigaattorin sekä esimerkiksi maksupäätteen käyttöön puhelimen yhteydessä.

 

 

 

Virkailija asioi asiakkaiden apuna pankkiin (pankkitunnistautuminen), yhteyksien toimittajiin (virusturva, laitehankinnat, laskut), sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä Invalidien keskusliittoon (Daisy-laiteen lainaus), senioripalveluihin, seurakuntaan, kirjastoihin (hankeyhteistyö ja käytännöt muualla) ja laite- sekä ohjelmistohuoltoon (paikalliset laite/ohjelmistotukiyritykset, laitetoimittajat). Virkailija vei myös asiakkaiden vanhoja valokuvia digi.kirjastot.fi-kantaan.

 

 

 

Aktivoitumisen myötä syntyi oheistoimintaa kuten Ite-näyttelytöitä, vitriininäyttelyitä, lehtikirjoituksia ja tilaisuuksien mainoksia. Hankeen hedelmistä sai lisääntyneen laitekäytön lisäksi nauttia koko yhteisö. Käsityökerhot, Suomi100-yhteistyö sekä koristeaskartelu kirjastossa olivat yhteydessä Someloikka-hankkeeseen ja siinä mukana olleisiin ihmisiin. Kannustavia kokemuksia tuli paljon ja myös opastaja oppi paljon uutta.

 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Kysyntää digiopastukselle on seniori-ikäisten keskuudessa edelleen ja hankkeen aikana sitä käytiin hakemassa myös kirjastosta suoraan asiakaspalvelun ohessa. Tätä apua on luvattu tarjota myös jatkossa ja hankerahaa on luvattu anoa, että saataisi aikaa myös rauhalliseen kahdenkeskiseen opastukseen lisää. Mäntsälän kansalaisopisto suunnitteli Someloikka-hankkeen kaltaista kurssia, mutta sellaista ei vielä ole saatu toteutettua.

 

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan työtunneista (50 tuntia, yhteensä 900€), niiden sivukuluista ja matkakustannuksista.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 336
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 130
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 466
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 290
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 290
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
112kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
141henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
5henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.