Senioreiden tapahtumapaketit - sisältöpalvelut kotikirjastopalveluiden valtavirraksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto / kotikirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1
02070
Kirjaston puhelin : 
046 8772986
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.kotipalvelu@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050 3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on löytää Espoon kotikirjastolle uusia tapoja palvella pitkäaikaishoitopaikoissa ja kuntoutuksessa olevia senioreita. Tällä tavoin parannetaan kirjastopalveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta ja ikääntyneiden elämänlaatua.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Toimintatuokioiden määrä

2. Vähemmistöryhmien tavoittaminen

3. Toimivien tapahtumapakettien määrä ja niistä saatava palaute

Kuvaus : 

Espoon kaupunginkirjaston kotikirjasto Taika on tarkoitettu niille espoolaisille, jotka eivät iän, sairauden, liikuntaesteen tai vamman takia voi itse asioida kirjastossa.

Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia tapoja palvella pitkäaikaishoitopaikoissa ja kuntoutuksessa olevia senioreita. Tällä hetkellä kotikirjasto palvelee yhteensä 23 laitosta mutta pitkäaikaishoitopaikkoja (hoivakoteja, palvelutaloja jne.) on Espoossa noin 50. Puolarmetsän sairaalan potilaskirjaston lakkauttaminen joulukuussa 2016 luo myös osaltaan lisää painetta löytää uusia keinoja pitkäaikaishoitopaikkojen asiakkaina olevien kuntalaisten palvelemiseen.

Kirjaston tarjoamat palvelut ovat 2010-luvulla paljon muutakin kuin pelkkä mahdollisuus lainata aineistoa. Aineiston lainaamisen lisäksi tahtotilana on tarjota enemmän elämyksellisiä kulttuurisisältöjä myös yhteisöasiakkaille: hoivakodeille, palvelutaloille, kuntoutussairaalalle ja kehitysvammaisten asumisyksiköille. Tarkoituksena on myös tarjota näitä tuokioita erilaisille, herkästi senioreiden joukossa näkymättömiin jääville vähemmistöryhmille: seniorimaahanmuuttajille, ruotsinkielisille senioreille ja sateenkaarisenioreille.

Hankkeen myötä elämyksellinen kirjasto saavuttaa ne asumispalveluiden piirissa asuvat asiakkaat, jotka eivät enää pääse käyttämään kirjastopalveluja itse.  Erilaisten tapahtumien, kirjaesittelyjen ja –muisteluiden, musiikin ja elokuvien, toiminnallisten teematuokioiden ja muunlaisten kulttuuristen kohtaamisten kautta kotikirjasto tavoittaa juuri heidät, joille perinteiset kirjastopalvelut eivät enää ole saavutettavissa. Kirjallisuus on tässä avainasemassa, mutta rinnalla kulkevat myös muut kulttuurin muodot, joista syntyy uusia tarinoita, dialogissa asiakkaiden kanssa.

Samalla paitsi parannetaan ikääntyeniden elämänlaatua ja lisätään kirjastopalveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta myös edistetään vanhuspalveluiden asiakkaana olevien senioreiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Toteutus:

- Toteutetaan tapahtumatuokioita eri ryhmille palvelutaloilla ja päiväkeskuksissa. Tuokioissa osallistujien kanssa tehdään kirjallisia matkoja runoilla, tarinoilla ja muistoilla käyttäen välineinä sekä perinteistä kirjallisuutta että nykyteknologiaa.

- Vähemmistöryhmien tapahtumapaketteja luodaan yhdessä eri kulttuurien ja sidosryhmien edustajien kanssa (esim. maahanmuuttajakirjailijoiden kanssa). Esimerkki: arabian- ja suomenkielinen tapahtuma, jossa yhdistyy kirjallisuus, musiikki (esim. laulu), yhdessä tekeminen ja keskustelu sekä liikunta

-  Tuokioiden järjestämisestä saatujen kokemusten pohjalta luodaan konsepteja, ns. tapahtumapaketteja senioreille. Tapahtumat ovat myös oppimistilaisuuksia kirjaston,  palvelutalojen ja päiväkeskuksien  henkilökunnalle.

-Syntyneet  toimintamallit ja teematuokiot ja -paketit jäävät hankkeen jälkeenkin käyttöön kotikirjastoon osana sen normaalia palvelutarjontaa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Espoon kaupunginkirjaston senioriverkosto, kaupungin vanhuspalvelut/palvelutalot, hoivakodit, elä ja asu-seniorikeskukset (päivätoimintaryhmät), maahanmuuttajaorganisaatiot, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavat järjestöt

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.

 
okm
avi