Seniorien kirjastoklubi
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tuusulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Autoasemankatu 2
04300
Kirjaston puhelin : 
09 8718 3444
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tuusula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tuusu
Y-tunnus : 
Y 0131661-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Riikka Mustajärvi
Puhelin : 
040 314 3445
Sähköposti : 
riikka.mustajarvi@tuusula.fi
Kuvaus : 

Haemme avustusta Tuusulan pääkirjastossa syksyllä 2014 käynnistettävään  säännölliseen, kaksi kertaa kuukaudessa kokoontuvaan senioreille suunnattuun aamupäiväohjelmaan. Eläkeläisille suunnattu ohjelma sopii hyvin aamupäiviin, jolloin kirjaston kokoustiloissa on paremmin vapaata aikaa. Tapahtumiin on vapaa pääsy ja ne toteutetaan mahdollisimman esteettömästi. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita ja kynnys osallistumiseen tehdään mahdollisimman matalaksi. Vaikka ensisijainen kohderyhmä onkin seniorit, on kaikilla kiinnostuneilla mahdollisuus osallistua.

Kokoontumisia järjestetään säännöllisesti joka toinen viikko samaan aikaan. Ohjelmassa keskitytään kirjallisuuteen ja muihin kirjaston sisältöihin. Senioreille tarjotaan mm. kirjastonkäytön opetusta, tiedonhaun opetusta, mediakasvatusta ja kirjavinkkausta. Suurin osa ohjelmasta toteutetaan kirjaston omin voimin mutta välillä kutsutaan esiintyjäksi kirjailijoita, lausujia tai näyttelijöitä. Jatkossa toimintaa kehitetään edelleen osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ohjelma suunnitellaan puoleksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että joustovaraa on myös nopeasti tehtäviä muutoksia varten. Kirjastoklubista tulee pysyvä osa Tuusulan pääkirjaston palvelua ja samanlainen palvelu toteutetaan soveltuvin osin lähikirjastoissa.

Kirjastossa on kaksi kokoushuonetta mutta niiden laitteisto on puutteellinen eikä sovi kirjastonkäytön opetukseen. Siirrettävä ja muunnettava laitteisto toisi lisäksi joustoa ohjelman suunnitteluun, kun ohjelmaa voitaisiin järjestää myös kokoustilojen ulkopuolella. Siirrettäviä laitteita voidaan lainata lähikirjastojen käyttöön vastaavaan toimintaan. Kirjastoon hankitaan siirrettävät valkokangas ja dataprojektori, dokumenttikamera sekä neljä kannettavaa tietokonetta ja tablettitietokonetta.

Hankintalista:

 • 4 kpl kannettavia tietokoneita (n. 700 € /kpl)
 • 4 kpl tablettitietokonetta (n. 500 € /kpl)
 • 1 kpl siirrettävä dataprojektori (n. 400 €)
 • 1 kpl dokumenttikamera (n. 1000 €)
 • 1 kpl siirrettävä valkokangas (n. 200 €)

Kirjasto palkkaa toiminnan käynnistämisvaiheeseen projektityöntekijän kahdeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijä vastaisi ohjelman käynnistämisestä, sen tiedottamisesta ja markkinoinnista. Hän suunnittelee toiminnan konseptin sellaiseksi, jota kirjaston oman henkilökunnan on helppo jatkaa. Jatkossa toiminta sitoo yhden kirjaston työntekijän noin neljänä päivänä kuukaudessa ohjelman suunnitteluun, järjestämiseen ja tiedottamiseen liittyviin tehtäviin. Tiedotuksessa hyödynnetään Tuusulan kunnan senioreille suunnattuja palveluja, kuten Hertta-lehteä. Klubin ohjelmasta tehdään kirjastolla oma tiedotuslehtinen, johon sisällytetään tietoa myös yleisesti kirjaston palveluista senioreille.

Hahmotelma syksyn ja talven 2014 ohjelmasta

 1. Osallistujien toivottaminen tervetulleiksi, uuden toiminnan ja tulevan ohjelmiston esittelyä 
 2. Kirjailijavieras
 3. Kirjaston palveluja lukemisesteisille (äänikirjat, isotekstiset, selkokirjat, Celian palvelut)
 4. Kirjastonkäytön opetus
 5. Mediavinkkaus, Ylen verkkopalvelut, muut netissä toimivat elokuva ja TV-palvelut
 6. Kirjavinkkaus, runovinkkaus
 7. Kirjailijavieras
 8. Tiedonhaun opetus (google:n hienoudet, kotimaiset hakemistot ja portaalit)

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Laitteet

Tuusulan kirjastolla on kaksi kokoushuonetta, joiden varustelu on puutteellinen eikä sovi kirjastonkäytön opetukseen. Kirjastolla ei ole ATK-luokkaa tai opetus- ja opastuskäyttöön tarkoitettuja tietokoneita. Tämä vaikeutti huomattavasti erilaisten opastusten järjestämistä. Klubin käyttöön päätettiin hankkia kannettavia tietokoneita ja tabletteja ja täydentää kokoushuoneiden varustelua dokumenttikameralla ja siirrettävällä dataprojektorilla. Laitteet klubikäyttöön hankittiin jo talvella 2014. Klubille hankituista neljästä kannettavasta tietokoneesta, kahdesta tabletista, dataprojektorista ja dokumenttikamerasta ovat hyötyneet myös muut kirjastonkäyttäjät klubin ulkopuolella. Tabletteja ja läppäreitä on käytetty mm. Senior Surf tapahtumassa sekä yhteistyössä Enter ry:n kanssa käynnistetyissä vertaisopastuksissa, jotka käynnistyivät kirjastossa keväällä 2016.

Toiminta

Säännölliset klubikokoontumiset alkoivat vuoden 2015 alusta ja niitä on järjestetty kahden viikon välein nyt puolentoista vuoden ajan. Yhteensä tapahtumia on ollut 26. Kesäkuukaudet ja joulun välipäivät klubi on tauolla, minkä lisäksi yksi kerta on peruttu kirjaston Tyky-päivän takia. Klubi kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkoina kello 10.00-12.00 kirjaston kokoustiloissa. Tuusulan pääkirjastolla on käytössä kaksi kokoustilaa, joista on aina valittu kuhunkin ohjelmaan parhaiten soveltuva. Kokoontumiset aloitetaan aina kahvitarjoilulla, kirjaston henkilökunta on huolehtinut kahvinkeitosta. Osa esiintyjistä on käyttänyt koko varatun kaksi tuntia, osa selvinnyt lyhyemmässä ajassa. Kirjailijavieraat on tilattu Lukukeskuksen kautta. Täysin kirjaston omin voimin on hoidettu kymmenen klubikertaa. Ulkopuolisia esiintyjiä on pyydetty paikallisista yhdistyksistä ja yrityksistä, myös kunnan sisäisiä toimijoita on hyödynnetty. Osa esiintyjistä on tarjoutunut itse puhujiksi. Tuusulassa ei ole elokuvateatteria, joten elokuvanäytökset ovat olleet varsin suosittuja, olemme yrittäneet tehdä niistä elämyksiä mukavine tuoleineen ja pop corneineen.

Klubin ohjelmaa suunnitellaan puoli vuotta kerrallaan, koko kautta ei ole lyöty lukkoon heti vaan ohjelma on pyritty lyömään lukkoon kuukausi pari etukäteen. Maksulliset esiintyjät on pyritty sijoittamaan sopivan ajan päähän toisistaan, samoin kevyemmät ohjelmat kuten elokuvanäytökset ja ääneenluku. Tiedotus ja markkinointi on hoidettu kirjaston omin voimin. Syyskauden 2015 aluksi laitoimme paikalliseen lehteen maksullisen ilmoituksen, muuten tiedotus on hoitunut ilmaisia kanavia myöten. Klubikerroista on tehty lehdistötiedotteet, jotka ovat saaneet vaihtelevan määrän huomiota paikallislehdissä. Klubista on tiedotettu kirjaston ilmoitustauluilla ja sosiaalisessa mediassa. Myös Tuusulan kunnan eläkeläisille suunnatussa Hertta-lehdessä on kerrottu Klubista. Joka kaudelle on tehty erillinen ohjelmavihko, jota on päivitetty aina seuraavien ohjelmien varmistuessa. Kaikista klubikerroista on tehty myös erillinen juliste, joka on ollut näkyvästi esillä kirjastossa.

Ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut kirjaston aikuistenosaston väki, päävastuullisena osastonjohtaja Riikka Mustajärvi. Osaston kirjastonhoitaja ja virkailijat ovat myös osallistuneet klubin ohjelman ideointiin ja klubikertojen käytännön järjestelyihin.

Hankeaikana Klubi järjestettiin 26 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 339, keskimäärin 12/kerta. Suurin osallistujamäärä saavutettiin klubin ensimmäisellä kerralla, nimekkään kirjailijavieraan ansiosta. Pienimmillään jäätiin kahteen osallistujaan. Suurin osa kävijöistä on ollut suunniteltua kohdeyleisöä, aktiivisia eläkeläisiä. Muutaman kerran kuulijoina on ollut myös nuorempaa väkeä. Osa kävijöistä on paikalla lähes joka kerta, osa taas tulee katsomaan ja kuulemaan vain jotain tiettyä esiintyjää.

Palaute

Osallistujilta on kerätty palautetta koko ajan. Paperiset palautelomakkeet ovat olleet esillä jokaisella klubikerralla. Palautetta on myös mahdollista antaa puhelimitse ja sähköpostitse, lisäksi palautetta saadaan kirjaston normaalien asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Kirjallisen palautteen määrä väheni klubikertojen myötä kun kävijäkunta vakiintui, suullisia kiitoksia vakikävijöiltä tuli jokaisen klubikerran jälkeen. Palautelomaketta muutettiin kevään 2015 jälkeen, sanamuotoja muutettiin ja suullisen palautteen perusteella lisättiin kysymys klubin ajankohdasta.

Saadun palautteen perusteella klubin toiminta on otettu positiivisesti vastaan ja ohjelmaan on oltu pääosin tyytyväisiä. Kehittämiskohteita löytyy kuitenkin. Kirjailijavieraita toivotaan aina lisää, mutta budjetti rajaa maksulliset esiintyjät pariin kolmeen kaudessa. Klubin ajasta tulee kahdenlaista palautetta, toisten mielestä aika on sopiva mutta jotkut valittavat samaan aikaan olevan paljon muutakin menoa. Keskiviikkoaamuun päädyttiin alun perin siksi, että kirjaston aikataulujen kannalta maanantai- ja tiistaiaamut olivat huonoja, perjantai on taas jo viikonlopun alkua, joten sinne ohjelmaa ei haluttu ajoittaa. Keskiviikon ja torstain välillä valinta tehtiin sattumalta. Vaikka klubia siirrettäisiin johonkin muuhun päivään, emme usko sen vaikuttavan kävijämäärään. Normaalissa asiakaspalvelussa on tullut muutaman kerran tilanne, jossa asiakas on luullut klubin olevan vain jäsenille, ei kaikille avointa toimintaa. Klubi nimenä saattaa herättää mielikuvan suljetusta toiminnasta, mutta olemme korostaneet tiedotuksessa sitä, että tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tiedotuksessa käytettävä yhtenäinen nimi selkeyttää viestintää ja tiedon löytymistä.

Jatkotoimenpiteet: 

Klubi jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeenkin samalla tavalla. Ulkopuolisten, maksettujen vierailijoiden määrä pyritään pitämään samana, kahtena tai kolmena kaudessa. Selvitetään mahdollisuuksia saada rahoitusta kirjaston budjetin ulkopuolelta, esimerkiksi kunnan seniorien kulttuuritoimintaan suunnattuja testamenttirahoja. Syksyn 2016 klubipäivät on päätetty ja alustavia suunnitelmia ohjelmasta on tehty. Suunnitelmissa on mm. lisää elokuvanäytöksiä ja ääneenlukua, klubi myös jalkautuu naapurissa olevaan kunnan taidemuseoon. Yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden ja paikallisten yhdistysten kanssa pyritään jatkamaan ja tiivistämään.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 185
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 185

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
26kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
339henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000
 
okm
avi