Seniorit täppää ja läppää nuorten kanssa - vertaisoppimistakirjastossa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto - Kirjasto Omena
Kirjaston osoite : 
Kauppakeskus Iso Omena, Piispansilta
02230
Kirjaston puhelin : 
09 8165 7723
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.omena@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sunniva Drake
Puhelin : 
09 8165 7651
Sähköposti : 
Sunniva.Drake@espoo.fi
Kuvaus : 

SENIORIT TÄPPÄÄ JA LÄPPÄÄ NUORTEN KANSSA

-       VERTAISOPPIMISTA KIRJASTOSSA

 SISÄLLYS:               

 1       Taustaa

 Kirjastot kuuluvat kaikenikäisille. Kukapa sitä ei tietäisi. Tutkimukset todistavat, ettei nuorisomme lue läheskään siihen malliin kuin nykyiset seniorimme nuorina. Kirjan tilan ovat vallanneet erilaiset uudet mobiililaitteet, joista vanhempi sukupolvi ei uskaltanut uneksiakaan nuoruudessaan. Nyt eläkkeelle jäävät ja jääneet ihmiset eivät enää tarvitse hiiri-kursseja tai tietokoneen alkeiskursseja, mutta he haluavat pysyä kehityksessä mukana ja oppia tuntemaan kosketusnäyttöisen älyteknologian antamia mahdollisuuksia. Parhaita opettajia ovat nuoret, joille nämä laitteet ovat niin kovin tuttuja.

Yleisten kirjastojen neuvoston strategiassa vuosille 2010-2015 mainitaan ihmisten ja ideoiden kohtamisesta, että netti tarvitaan kaikkien ulottuville ja tarvitaan tiedonhankintakäytänteiden opastusta.

Kirjasto on paikka, jossa voimme yhdistää molempien sukupolvien taidot ja tiedot ja luoda yhteisymmärryksessä jotain ainutlaatuista.

 2       Mitä tehdään

Kirjastoon palkataan nuoria neuvomaan ja opastamaan kannettavien tietokoneiden/läppärien ja tablettien/täppäreiden käytössä. Nuorilla on tieto-taitoa ja vankkaa osaamista ja äly- ja mobiilialitteet kuuluvat luontevana osana heidän arkeensa.

 3       Miten tehdään

Perustetaan kirjastoihin työpajoja. Kutsuttakoon pajoja vaikka matalakynnyksisesti LäTäköiksi. Lätäköt ovat auki seniori-ikäisille sopivina aikoina. Ei liian pimeällä eikä silloin kun alueella on muuta toimintaa sen ikäisille.

 Nuoret saavat opastusta varten erimerkkisiä ja erilaisia kannettavia tietokoneita ja tabletteja. Nuoret opastavat kädestä pitäen senioreita käyttämään läppäriä ja täppäämään ja käyttämään kirjaston erilaisia palveluja. Näitä palveluja ovat mm. taskukirjasto, ebooking-, ebib- , ellibs- ja overdrive-palvelut, jotka helpottavat kirjaston käyttöä ja säästävät askeleita.

 4       Millä aikataululla

 Keväällä 2013 alkaen, painopiste on kesässä. Syksyllä 2013 tarkastellaan kokeilusta saatuja tuloksia kohdentamalla Lätäkössä käyneille senioreille netin kautta esim. asiakaskysely.

 5       Kuka vastaa

Projektista vastaa Aluekirjastonjohtaja Sunniva Drake

 6       Mitä maksaa

Läppärit :4 kpl : 4000

Täppärit : 4 kpl : 2000

Nuorten palkat : 4 nuorta á 30€/h/nuori : 3000

Kalustus (läppäripöytiä) : 4 kpl : 1080           

Markkinointi : 300           

Mainoskulut : 300

Kahvit (startti) :  4 krt : 200

TOTAL:  10 880 €

 Ilman kirjastoammatillisen henkilökunnan henkilöstökuluja, joista vastaa kirjasto.

 7       miten seurataan

Espoon kaupunginkirjaston johtoryhmä saa säännöllisesti raportin projektin tuloksista ja kokemuksista. Näin voidaan tarkastella mahdollisuutta aloittaa samanlainen toiminta muillakin alueilla. Seurannalla voidaan myös jatkossa välttää virheiden toistaminen. Hankkeen rahoittajalle toimitetaan asianmukainen loppuraportti vaaditussa ajassa.

 8       MITÄ tarvitaan

Hankkeen kokonaiskustannukset nousevat henkilöstökulujen kera yli 10 000 euroon. Projektin käynnistämiseen tarvittava vähimmäissumma on laskelmiemme mukaan 8700 euroa.

 Haemme lukemisharrastusta edistävään ja alueellisesti merkittävään

kehittämishankkeeseemme 5000 euroa.

 

 

 

 

 

 

 

                

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Seniorijärjestöt, kaupunginosayhdistykset, killat jne.

Aiemmat hankkeet: 

ei aiempia tämän kaltaisia hankkeita

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen puitteissa senioreille tarjottavan tablet-laitteiden käytön vertaisopastamiseen rekrytoitiin yhteensä kahdeksan lukioikäistä nuorta. Kiinnostusta sukupolvien välisen digikuilun kaventamiseen oli nuorten parissa runsaasti sillä yli 20 nuorta ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään. Nuorille järjestettiin tehtävään kolmen tunnin valmennus, jonka aikana keskusteltiin opastajan roolista ja opastustoiminnan hyvistä käytännöistä.

Kahden tunnin mittaisia opastustilaisuuksia järjestettiin syksyn 2013 aikana yhteensä kahdeksan. Niitä varten hankittiin yhteensä kymmenen tablet-laitetta. Opastustilaisuuksista tiedotettiin senioreille yhteistyössä lähialueen palvelutalojen kanssa.

Kukin osallistunut seniori sai oman nimetyn nuoren opastajan, jonka kanssa hänen oli mahdollista käydä läpi itselleen olennaisia asioita. Nuorten vertaisopastajien ohella tilaisuuksissa oli heidän tukenaan ja apunaan kaksi kirjaston työntekijää.

Opastustilaisuuksuuksissa henkilökohtaista opastusta sai yhteensä 63 senioria. Osa senioreista osallistui kahteen opastukseen, koska kokivat ettei yhden opastuksen kestoaika ei riittänyt kaiken tarpeelliseen oppimiseen.

Opastuksista kerätyn palautteen perusteella kaikki osallistuneet seniorit olivat joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa palveluun. Avovastauksissa seniorit kehuivat opastuksen henkilökohtaisuutta ja matalakynnyksisyyttä sekä opastajien asiantuntemusta.

Kaikki osallistuneet nuoret ilmoittivat olleensa niin tyytyväisiä hankkeen toimintaan että olisivat valmiita suosittelemaan vastaavaa toimintaa myös ystävilleen.  Lähes kaikki kokivat oppineensa prosessin aikana jotakin uutta: tyypillisimmin liittyen opettamiseen tai vuorovaikutustaitoihin.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin lupaavista tuloksista johtuen tahtotilaa vertaisopastustilaisuuksien järjestämiseen on ollut Kirjasto Omenassa. Tässä tarkoituksessa on tehty tunnusteluja yhteistyöstä lähialueen oppilaitosten kanssa on tehty. Projektissa hankitut tabletit ovat olleet hankkeen päätyttyä aktiivisessa käytössä erilaisissa kirjaston järjestämissä asiakasopastustilaisuuksissa.

Projektin tulokset on esitelty Espoon kaupunginkirjaston johtoryhmälle ja nuortenkirjastotyön verkostolle, ja kiinnostusta vastaavan toiminnan käynnistämiseen on ilmennyt myös muilla alueilla.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
01/03/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 880
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 880
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 334
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 334
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
8henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
129henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi