Seniorit tietoyhteiskunnassa
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Keinunurkka odottaa tabletinkäyttäjää
Sysmän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Valittulantie 5
19700
Kirjaston puhelin : 
0447134531
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sysma.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sysku
Y-tunnus : 
016 7352-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Kuisma
Puhelin : 
0447134531
Sähköposti : 
riitta.kuisma@sysma.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on saada verkkopalvelujen ja -laitteiden ohjaus- neuvontatoiminnasta säännöllistä. Toisena tavoitteena on luoda pohjaa nuorempien ikäryhmien kansalaistaitojen virittämiseen jatkossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä Osallistujamäärä

Kuvaus : 

Sysmän kunta on ikärakenteeltaan senioripainotteinen. Olemme kaukana palveluista ja kaupunkikeskuksista, julkinen liikenne on lähes olematonta. Kirjasto on keskellä kylää ja opettelee avaamaan ikkunoita muuhun maailmaan viestintäteknologian avulla. Kirjastopalvelujemme kehittämiskohteena on lisätä sujuvuutta ja vireyttä ikääntyvien arkeen viestintäteknologian keinoilla. TOIMINTA JA KUSTANNUKSET 1) Kirjastoon hankitaan tieto- ja viestintätekniikan ja verkkopalvelujen koulutuskäyttöön sopivia laitteita nykyistä laitekantaa täydentäen. Ostetaan kolme läppäriä lisensseineen ja kaksi tablettia. 2) Henkilöstölle hankitaan perehdytyskoulutusta peruslaitteisiin ja merkityksellisiin verkkopalveluihin: *Osallistutaan maakuntakirjaston koulutuksiin. *Tehdään opintomatka, jossa tutustutaan toisen kirjaston verkkopalveluopastukseen. *Tutustutaan arkea tukeviin verkkopalveluihin, mm. siihen mitä tuo tullessaan KaPA, Kansallinen PalveluArkkitehtuuri. 3) Seniori-ikäisille järjestetään kirjastossa tehostettua perehdytystä verkkopalveluihin, laitekäyttöön ja sähköiseen asiointiin. 4) Erilaisilla tapahtumilla tehdään e-asiointia tunnetuksi, mm. kuntalaisen verkkopalveluista järjestetään kirjastossa esittelypäivä. Tavoitteena on järjestää vähintään neljä teematapahtumaa hankkeen aikana. KUSTANNUKSET Hankkeen kustannukset koostuvat palvelu- ja asiantuntijapalkkioista (800 €), opintomatkakustannuksista (700 €), päivärahoista ja sijaisen palkasta henkilöstön koulutuspäivänä (1000 €), laitetäydennyksestä (3000 €), tiedotuskuluista (400 €) ja tapahtumajärjestelyyn liittyvistä tarvikekuluista (200 €).

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Sysmän kunta on ikärakenteeltaan senioripainotteinen. Olemme kaukana palveluista ja kaupunkikeskuksista, julkinen liikenne on lähes olematonta. Kirjasto on keskellä kylää ja opettelee avaamaan ikkunoita muuhun maailmaan viestintäteknologian avulla. Kirjastopalvelujemme kehittämiskohteena on lisätä sujuvuutta ja vireyttä ikääntyvien arkeen viestintäteknologian keinoilla.

TOIMINTA JA ARVIOINTI

1) Kirjastoon hankitaan tieto- ja viestintätekniikan ja verkkopalvelujen koulutuskäyttöön sopivia laitteita nykyistä laitekantaa täydentäen. Ostetaan kolme läppäriä lisensseineen ja kaksi tablettia.

Toteuma: Hankimme kaksi tablettia kirjastossa lainattavaksi. Järjestämiimme kahdeksaan välinepajaan sai tuoda mukanaan oman laitteen, joten eri laitteet tulivat pajalaisille tutuiksi ja vertailluiksi. Hankimme lisäksi karaokelaitteet, joita saa lainata yhdistysten tilaisuuksiin. Karaokelaulanta sai kirjastoon tulemaan uusia käyttäjiä, jotka havaitsivat että tilat ja laitteet ovat osa kirjastopalvelua.

2) Henkilöstölle hankitaan perehdytyskoulutusta peruslaitteisiin ja merkityksellisiin verkkopalveluihin: *Osallistutaan maakuntakirjaston koulutuksiin. *Tehdään opintomatka, jossa tutustutaan toisen kirjaston verkkopalveluopastukseen. *Tutustutaan arkea tukeviin verkkopalveluihin, mm. siihen mitä tuo tullessaan KaPA, Kansallinen PalveluArkkitehtuuri.

Toteuma: Teimme ideamatkat sekä Heinolaan että Lahteen. Koko henkilöstö pääsi aiheeseemme liittyviin koulutuksiin Lahteen ja Lappeenrantaan. Lisäksi haimme oppia seniorien välinepajoistamme. KaPAsta ei mitään irti lähtenyt, mutta seurasimme kirjastoille suunnatun webinaarin ja päivitin kirjastomme osalta PTV:on tiedot.

3) Seniori-ikäisille järjestetään kirjastossa tehostettua perehdytystä verkkopalveluihin, laitekäyttöön ja sähköiseen asiointiin. JA 4) Erilaisilla tapahtumilla tehdään e-asiointia tunnetuksi, mm. kuntalaisen verkkopalveluista järjestetään kirjastossa esittelypäivä. Tavoitteena on järjestää vähintään neljä teematapahtumaa hankkeen aikana.

Toteuma: Syksyn senioritapahtumaan saimme mukaan paikallisia toimijoita opastamaan ja esittelemään sähköisiä palveluja. Mukana oli pankit, apteekki, SPR, muistiyhdistys ja paikallisia yrittäjiä haitarimusiikin ja karaoken säestämänä. Teimme samalla kyselyn opastustarpeista ja saimme vahvistusta linjauksillemme.

Saimme hyvän paikallisen ohjaajan välinepajoihin, joita järjestettiin talven ja kevään aikana kahdeksan. Samalla otimme itse oppia ja paransimme valmiuksiamme opastaa asiakkaita sähköisten palvelujen käytössä eri laitteilla.

KUSTANNUKSET Hankkeen kustannukset koostuivat (suluissa haettu määrä) palvelu- ja asiantuntijapalkkioista 700 €  (800 €), opintomatkakustannuksista 446 € (700 €), päivärahoista ja sijaisen palkasta henkilöstön koulutuspäivänä 420 € (1000 €), laitetäydennyksestä 1081 € (3000 €), tiedotuskuluista 557 € (400 €) ja tapahtumajärjestelyyn liittyvistä tarvikekuluista 516 € (200 €).

Tiedotuskulujen osuus on iso, sillä hankkeemme kohderyhmää ei tavoita SoMen kautta.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tietoisuus kirjaston tarjoamista välinelaina- ja opastuspalveluista lisääntyi tuntuvasti. Välinepajojen ja koulutusten kautta henkilöstön opastusosaaminen parani. Kirjasto sai uusia välinekäyttäjiä, jotka tulivat esim. karaokeharrastuksen kautta.

Nuorten osallisuus lisääntyi sekä kirjastossa että seudulla: nuoret saivat Sysmä-Hartola Lähilehteen oman palstan.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston henkilöstö osaa nyt opastaa monipuolisesti myös välinepuolta. Lisäksi pajoissa oli mukana vertaisopastuksesta kiinnostuneita henkilöitä, jotka pitävät yllä välinepajatoimintaa jatkossa.

Nuoret kirjoittavat viikottain omista tärkeistä aiheistaan Lähilehteen. Toivon heidän innostuvan karaokelaulannasta jatkossa, kirjasto on siihen oiva paikka.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 720
Oma rahoitus yhteensä: 
€720
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
9kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
60henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
280henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.