Senioritoimintaa kirjastossa
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kurikan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Seurapuistikko 2
61300
Kirjaston puhelin : 
06-451 3635
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kurikka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurka
Y-tunnus : 
0209046-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Rönni
Puhelin : 
06-451 3637
Sähköposti : 
paula.ronni@kurikka.fi
Kuvaus : 

Kurikan kaupunginkirjaston seniorityöryhmä on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Ryhmään kuuluu kirjaston henkilökuntaa sekä edustajia vanhus- ja hoivapalveluista. Työryhmän ja kirjaston nykyisen seniorihankkeen puitteissa on järjestetty useita senioreille suunnattuja tapahtumia, jotka ovat saaneet yleisöä hienosti liikkeelle.

Tapahtumat ovat tehneet kirjastoa tunnetuksi ja kirjaston kynnystä matalemmaksi niillekin, jotka eivät ole aikaisemmin juuri käyttäneet kirjastoa.  Tapahtumien puitteissa myös erilaiset paikalliset toimijat ovat tutustuneet toisiinsa ja kirjaston tarjoamiin palveluihin. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi mainita vapaaehtoistoiminnan messut, jotka paitsi toivat senioreille esiin paikallista toimintaa, samalla tutustuttivat kirjastopalveluihin ja toivat vapaaehtoistoimijoita yhteen ideoimaan.

Kurikan pääkirjastossa ja Jurvan kirjastossa järjestetyistä tapahtumista on tullut monille senioreille jo odotettuja, innostavia virkistyksen lähteitä. Tätä lupaavaa kehityskulkua jatkaaksemme haluamme järjestää tapahtumia jatkossakin. Samalla pystymme tehokkaasti markkinoimaan kirjaston tarjoamia palveluita ja aineistoa senioreille.

Tarkoituksenamme on järjestää vuosien 2013 ja 2014 aikana kolme tai neljä isompaa tapahtumaa, ”seniorilauantaita”, jotka laaditaan tietyn teeman ympärille. Esimerkiksi matkailulauantaihin otamme aiheeseen liittyvän, riittävästi yleisöä kiinnostavan esiintyjän ja samalla esittelemme kirjaston matkailuaineistoa yms. Muita teemoja voisivat olla esim. ”miesten lauantai” (terveys, yleinen hyvinvointi ja harrasteet), ”luontolauantai” sekä ”selviytymistarinoiden lauantai” (vieraana esim. vaikeasta sairaudesta selviytynyt, aiheesta kirjoittanut henkilö).  Tapahtumat järjestetään positiivisessa, ns. voimavarakeskeisessä hengessä: ei ongelmia korostaen, vaan selviytymistä, elämäniloa ja yksinäisyydestä poispääsyn mahdollisuuksia esille tuoden.

Lisäksi järjestämme muutamia pienempiä tapahtumia tai kokoontumisiltoja, joissa alustaa ja keskustelua johtaa paikallinen vierailija. Mikäli senioreiden parissa ilmenee kiinnostusta ja löydämme aiheesta innostuneen vetäjän, voidaan myös muodostaa säännöllisesti (esim. kuukausittain) kirjaston tiloissa kokoontuva senioreiden keskustelupiiri.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kurikan kirjastosta: Paula Rönni, Riitta-Liisa Ketola, Jarmo Hautamäki, Jouko Suokas

Ensio-projekti: avopalveluohjaaja Reetta Kananoja, fysioterapeutti Minna Ojala

JIK-kuntayhtymästä työryhmässä on mukana lisäksi hoivapalveluiden johtaja Tarja Palomäki sekä muita, esim. eri tapahtumien suunnittelun yhteydessä mukaan kutsuttavia jäseniä

Aiemmat hankkeet: 

Senioritapahtumien järjestäminen Kurikan kirjastoissa

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston blogissa NettiNyssen vierailusta http://kurikankirjasto.blogspot.fi/2013/06/tampereelta-naas.html

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen puitteissa on järjestetty yhteensä 19 tapahtumaa, joiden sisällöllinen kirjo on ollut laaja. Osa tapahtumista on järjestetty suunnilleen samansisältöisinä sekä Kurikan pääkirjastossa että Jurvan kirjastossa, osa vain jommassa kummassa toimipisteeessä. Hankkeeseen ovat kuuluneet seuraavat tapahtumat ja koulutukset:

28.5.2013 Netti-Nyssen/Terveysnyssen vierailu (yhteistyössä Jik-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa), Kurikan kirjasto
4.6.2013 Muistakkos-tapahtuma: muistelua ja muistitietoutta (Kurikan ja Jurvan kirjastoissa)
8.10.2013 SeniorSurf: Tekniikkaparkki, tutustumista tabletteihin ja älypuhelimiin (Kurikan ja Jurvan kirjastoissa)
9.10.2013 SeniorSurf: Senioreiden some-päivä (Kurikan ja Jurvan kirjastoissa)
25.10.2013 Yhteislaulua (vanhoja koululauluja) sekä kotiseutuelokuva (Kurikan ja Jurvan kirjastoissa)
26.11.2013 Turvallisuuspäivä - kodin turvallisuus, kaatumisen ehkäisy (Kurikan ja Jurvan kirjastoissa)

12.4.2014 Rakkautta ikä kaikki - Tuula Pukkalan luento ja keväisiä yhteislauluja (Kurikan kirjasto)
21.4.2014 Pistä paperi kiertämään -työpaja - Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys (Jurvan kirjasto)
23.4.2014 Pistä paperi kiertämään -työpaja  - Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys (Kurikan kirjasto)
12.6.2014 Matkabrunssi (Kurikan kirjasto)
7.10.2014 SeniorSurf: uuden laitteen hankintavinkkejä (Kurikan kirjasto)
8.10.2014 Simo Rallin arvoitukselliset aivoitukset ja musiikkia (Jurvan kirjasto)
6.11.2014 Dekkarikirjailija Heleena Lönnrothin vierailu (Jurvan kirjasto)
22.11.2014 Pirkko Arstilan vierailu (Jurvan kirjasto)

Senioritapahtumat ovat odotettuja ja toivottuja kohtaamisia kirjastoissamme. Rento kokoontuminen jonkin aiheen ympärille edistää paikallista sosiaalista vuorovaikutusta ja yleistä hyvinvointia. Toisaalta myös informaatio houkuttaa osallistumaan silloin kun sille on tilausta; esimerkiksi atk-aiheiset opastukset ovat olleet erityisen suosittuja. Myös yhteislaulu ja paikallishistoria saavat liikkeelle paljon osallistujia.

Yhteistyö erilaisten tahojen kanssa antaa myös kirjastolle uusia näkökulmia toimijana. Tapahtumat on suunniteltu kirjaston seniorityöryhmän kesken. Työryhmässä on neljän kirjastolaisen lisäksi ollut mukana myös JIK-peruspalveluliikelaitokuntayhtymän vanhuspalvelutyöntekijöitä, fysioterapeutti sekä muita asiantuntijavieraita. Näin olemme saaneet arvokasta tietoa siitä, miten palveluita voidaan kehittää ikäihmisen näkökulmasta ja miten esteettömyyteen voi kiinnittää huomiota. Tapahtumien järjestämisessä on ollut mukana mm. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen, pelastusalan sekä terveydenhuollon työntekijöitä. Näitä asiantuntijoita on ollut helppo saada esiintyjiksi, koska informaation jakaminen on kaikkien yhteinen etu. Hankkeen puitteissa kutsuttiin myös Tampereen kaupungin internet-bussina toiminut Netti-Nysse / Terveysnysse vierailulle. Vierailu järjestettiin yhteistyössä JIK:n kanssa ja sen yhtenä tarkoituksena oli pohtia moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksia ikäihmisten palveluiden järjestämisessä.

Tärkeänä tekijänä olemme kuitenkin pitäneet sitä, että tapahtumista saadaan ennen kaikkea virkistystä ja iloa arkipäivään. Elonkerjuu-yhtyeen kitaristin ja maanviljelijän Simo Rallin vierailu Jurvassa sekä pääkirjastossa järjestetty matkabrunssi, jossa tarjottiin matkailuinfoa kahvin ja croissantin lomassa, ovat olleet esimerkkejä yllättävemmistä tapahtumaideoista, joista on saatu erityisen hyvää palautetta.

Haastavaa kuitenkin on saada kirjaston tapahtumiin yksinäisiä ikäihmisiä tai niitä, joille kirjastossa käyminen on täysin vierasta. Jossain määrin olemme tässä onnistuneet, mutta tapahtumissa kävijöiden enemmistön muodostavat kuitenkin ne, jotka muutoinkin elävät monin tavoin aktiivista elämää. Koetimme madaltaa kynnystä osallistumiseen mm. tarjoamalla ilmaista kyytiä Jurvasta Kurikassa järjestettyyn tapahtumaan tai päinvastoin, mutta kuljetukset eivät juuri saaneet suosiota. Tämä ei välttämättä johdu siitä, ettei kysyntää olisi, vaan esimerkiksi siitä, että maaseutuympäristössä tämäntyyppinen perinne puuttuu.

Saatu avustus on käytetty enimmäkseen tapahtumista tiedottamiseen ja ilmoituksiin sekä esiintyjien palkkioihin ja matkakustannuksiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkamme seniorityöryhmän kokoontumisia vähintään puolivuosittain sekä yhteistyötä Jik:n kanssa. Kehitämme kirjastomme esteettömyyttä ja lukemisesteisten palveluja (Kurikka on mukana Celia-kirjaston Kirjasto kaikille -pilotissa). Järjestämme nettivinkkauksia, senioreiden tietoyhteiskuntataitoihin liittyviä tapahtumia ja muita ikäihmisille suunnattuja tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. Tarjoamme kirjastoa paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen tapahtumapaikaksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 563
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 970
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€93

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
79henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
326henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500