Senioriviikko kirjastossa
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuhmon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 16
88901
Kirjaston puhelin : 
08-61555380
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kuhmo.fi
ISIL-tunnus : 
kuhmo
Y-tunnus : 
0186204-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Hyvönen
Puhelin : 
08-61555380
Sähköposti : 
taina.hyvonen@kuhmo.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää seniorit kirjaston tarjoamiin monipuolisiin palveluihin ja tehdä kirjastosta osa seniorien jokapäiväistä arkea. Kuhmossa on paljon aktiivisia yhdistyksiä, joihin kuuluu paljon ikäihmisiä. Lähestymme senioreita myös yhdistysten kautta, jotta kirjasto tulee myös yhdistysten kautta tutummaksi.

Senioriviikon ohjelmassa on kirjailijavierailu, luento kirjallisuus- tai lukuterapiasta, sosiaaliset mediat tutuksi - luento sekä ikäihmisten hyvinvointiin (esim. ravinto ja terveys) liittyvä luento. Tämän lisäksi viikkoon liittyy erilaisia ikäihmisille suunnattuja aineistonäyttelyitä ja suosituslistoja. Kirjasto tarjoaa myös tilan yhdistysten kokousten pitopaikaksi.

Hankkeella saavutetaan vireyttä sekä aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymistä seniorien keskuudessa. Sosiaalisten medioiden tuntemus auttaa ikäihmisiä pysymään paremmin kiinni "ajassa". Kirjaston tarjoamat täsmä pavelut senioreille (esim. kotipavelu, äänikirjat jne.) tulevat tutuiksi.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kuhmolaiset yhdistykset

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastossa järjestettiin 7. - 11.10.2013 virikkeitä elämään -viikko. Viikon teemana oli ikäihmisten terveys, hyvinvointi ja virkistys. Viikon ohjelmassa oli Teemu Keskisarjan kirjailijatapaaminen, Tarja Kerttulan luento kirjallisuusterapiasta ja Merja Leskisen luento terveellisestä ravinnosta. Lisäksi järjestettiin terveysiltapäivä, jossa kuhmolaiset terveys- ja hyvinvointilalan toimijat esittelivät palveluitaan. Toisena iltapäivänä järjestettiin virkistyksen ja toiminnan iltapäivä, jossa yhdistykset, seurat ja kaupunki esittelivät virikkeitä vapaa-aikaan. Tapahtumissa kävi kaikkiaan 626 ihmistä. Kirjaston palvelut (mm. kotipalvelu, äänikirjat, kielikurssit ja isotekstiset kirjat) tulivat usealle asiakkaalle tutummiksi. Yhteistyö seuakunnan, yhdistysten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa lisääntyi ja em. toimijat tulivat kirjaston henkilökunnalle myös tutuiksi.

Kirjasto vietti 16.- 20.12.2013 juhlaviikkoa, jolloin pävittäin klo 10, 14 ja 18 esitelttiin kirjaston palveluja ja Kainet tietokantaa. Viikolla oli myös Iiris Aroniemen kirjailijatapaaminen.  Asiakkaat saivat näin tietoa myös kirjaston harvinaisemmista palveluista mm. kirjojen kierrätyspiste, kokoustilat, skannaus mahdollisuus, kirjavarasto, mikrofilmit yms.

Tiedotusta olisi voinut olla enemmänkin esim. kirjaston asiakkaille jaettavan materiaalin muodossa ja sosiaalisessa mediassa. Kirjaston henkilökunnalta meni paljon työaikaa em. toimintojen järjestämiseen toki paljon uusia asioita järjestämisen tiimoilta myös opittiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Vuonna 2014 voidaan järjestää toiminnallinen viikko yhteistyössä yhdistysten, seurakunnan ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa kirjastossa. Viikko voidaan suunnata esim. lapsille ja nuorille.

Aloituspäivämäärä : 
25/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 232
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 232
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
79henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
577henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000