Siikalatvan kirjastojen uudet palvelumuodot kuntalaisille
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siikalatvan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kunnantie 1
92500
Yhteyshenkilön nimi : 
Riita Tranberg
Puhelin : 
044 5118 675
Sähköposti : 
riitta.tranberg@siikalatva.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmiä, kehittää kirjaston tiloja yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina. Tarkoituksena on myös edistää kuntalaisten digitaalisia taitoja ja näin parantaa digitaalista tasa-arvoa. Hanke liittyy seuraaviin teemoihin : monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia, sananvapaus, elinikäinen oppiminen ja laatu ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastossa järjestettävien tapahtuminen lisääntyminen liittyen kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin vs nykytila
Kirjastoissa tarjottavien ei-perinteisten palvelujen määrän lisääntyminen vs nykytila
Yhteistyön lisääntyminen yhdistysten, järjestöjen ja kunnan eri toimijoiden kanssa vs nykytila

Kuvaus : 

Hanketyöntekijän palkkaaminen neljäksi kuukaudeksi: Hanketyöntekijän tehtävät:
1:Kartoittaa tulevat yhteispalvelupisteen palvelut ja myös muut palvelut mitä kirjastossa voidaan kohtuudella tarjota.
2.Olla yhteydessä kuntalaisiin, järjestöihin, yhdistyksiin ja muihin kunnan toimijoihin (esim.neuvola, nuorisotoimi) ja kartoittaa mitä toivomuksia ideoita heillä on liittyen esim. osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksen edistämiseen kirjastoissa. 3. Kouluttaa kuntalaisia ja kirjaston työntekijöitä uusien palvelujen käyttöön ja kirjastotyöntekijöitä uusien palvelujen neuvontaan.4. Tiedottaa uusista palveluista.
Tarkoituksena on myös järjestää kirjastonhenkilökunnalle mahdollisuus tutustua vastaavalaisen kunnan kirjaston yhteydessä olevaan yhteispalvelupisteeseen tai toimintaan ja hankkia tarvittaessa myös lisäkoulutusta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Siikalatvan kuntalaiset, yhdistykset, järjestöt ja muut kunnan toimijat
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi