Siikalatvan kirjastojen uudet palvelumuodot kuntalaisille
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Siikalatvan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kunnantie 1
92500
Ansvarsperson : 
Riita Tranberg
Telefonnummer : 
044 5118 675
E-post : 
riitta.tranberg@siikalatva.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmiä, kehittää kirjaston tiloja yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina. Tarkoituksena on myös edistää kuntalaisten digitaalisia taitoja ja näin parantaa digitaalista tasa-arvoa. Hanke liittyy seuraaviin teemoihin : monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia, sananvapaus, elinikäinen oppiminen ja laatu ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjastossa järjestettävien tapahtuminen lisääntyminen liittyen kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin vs nykytila
Kirjastoissa tarjottavien ei-perinteisten palvelujen määrän lisääntyminen vs nykytila
Yhteistyön lisääntyminen yhdistysten, järjestöjen ja kunnan eri toimijoiden kanssa vs nykytila

Projektbeskrivning : 

Hanketyöntekijän palkkaaminen neljäksi kuukaudeksi: Hanketyöntekijän tehtävät:
1:Kartoittaa tulevat yhteispalvelupisteen palvelut ja myös muut palvelut mitä kirjastossa voidaan kohtuudella tarjota.
2.Olla yhteydessä kuntalaisiin, järjestöihin, yhdistyksiin ja muihin kunnan toimijoihin (esim.neuvola, nuorisotoimi) ja kartoittaa mitä toivomuksia ideoita heillä on liittyen esim. osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksen edistämiseen kirjastoissa. 3. Kouluttaa kuntalaisia ja kirjaston työntekijöitä uusien palvelujen käyttöön ja kirjastotyöntekijöitä uusien palvelujen neuvontaan.4. Tiedottaa uusista palveluista.
Tarkoituksena on myös järjestää kirjastonhenkilökunnalle mahdollisuus tutustua vastaavalaisen kunnan kirjaston yhteydessä olevaan yhteispalvelupisteeseen tai toimintaan ja hankkia tarvittaessa myös lisäkoulutusta.

Samarbetspartner/s: 
Siikalatvan kuntalaiset, yhdistykset, järjestöt ja muut kunnan toimijat
Projektet börjar : 
01/03/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 000
Egen finansiering: 
€6 000
Budget sammanlagt: 
€17 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000