Silkkaa sarjakuvaa yläkoululaisille
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Siilinjärven kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kasurilantie 7
71800
Bibliotekets telefonnummer : 
017-401 381
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Siili
FO-nummer : 
0172718-0
Ansvarsperson : 
Maarit Kuusela, Jaana Selesniemi
Telefonnummer : 
017-401 380, 017-401 386
E-post : 
maarit.kuusela@siilinjarvi.fi; jaana.selesniemi@siilinjarvi.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjaston sarjakuvahyllyillä on  paljon muutakin kuin Aku Ankkaa ja mangaa - mutta suurin osa sarjakuvatarjonnasta on nuorille lukijoille tuntematonta. Tämän takia tarjoamme tuhdin sarjakuvapaketin kaikille yläkoulun 8. luokkien oppilaille, ensin sarjakuvavinkkauksen ja myöhemmin tunnettujen sarjakuvataiteilijoiden pitämien työpajojen ja luentojen muodossa. Tavoitteena on tutustuttaa nykynuoret sarjakuvien monipuoliseen maailmaan ja lisätä vähemmän tunnettujen sarjakuvien suosiota.

Alkukeväällä 2014 kutsutaan sarjakuvavinkkaukseen erikoistuneet Matti Karjalainen Tampereen Hervannan kirjastosta ja Markku Kesti Hollolan kirjastosta kolmen päivän vierailulle Ahmon koululle. Kolmen päivän aikana he ennättävät käydä vinkkaamassa kaikissa yhdeksässä rinnakkaisluokassa (oppilaita noin 190).  

Vinkkareiden päiväpalkkio on noin 250 euroa, jonka lisäksi budjetissa on huomioitu "freelancereiden"  22 %:n suuruiset palkkojen sivukulut.

Myöhemmin keväällä on sarjakuvatyöpajojen vuoro. Milla Paloniemi ja Anni Nykänen Helsingistä pyydetään kolmen päivän vierailulle, joka sisältää työpajoja ja sarjakuvaluennon kaikille yläkoulun oppilaille (noin 600 oppilasta). Tunnetut sarjakuvataiteilijat Paloniemi ja Nykänen ovat tottuneet vetämään työpajoja yhdessä, siksi kutsumme heidät molemmat.

Sarjakuvavinkkauksen tavoitteena on tehdä sarjakuvaa laajasti tunnetuksi nuorten keskuudessa ja saada nuoret lukemaan sarjakuvaa nykyistä enemmän. Työpajoissa nuoret pääsevät toteuttamaan luovuuttaan ja kokeilemaan sarjakuvapiirtämistä. Paloniemi pitää rentoja työpajoja, joiden tarkoitus on enemmänkin inspiroida piirtämiseen kuin opettaa, miten piirretään. Sarjakuvatyöpajojen uskotaan tavoittavan myös sellaisïa oppilaita, joita perinteiset kirjailijavierailut eivät kiinnosta.

Kunnan oma rahoitus muodostuu henkilöstökuluista ja matkakustannuksista (vierailijoiden kuljetukset koululle). Kunta tarjoaa tilat sekä vinkkaukseen että työpajojen järjestämiseen.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Yläkoulun äidinkielen ja kuvataiteen opettajat

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke sisälsi sarjakuvavinkkausta, sarjakuvatyöpajoja ja sarjakuvaluentoja yläkoululaisille- sarjakuvien maailmaan päästiin siis tutustumaan monipuolisesti!

Hankkeen ideointivaiheessa meillä oli ollut suunnitelmissa saada vieraaksi kaksi sarjakuvavinkkaria keväällä 2014. Suunnitelma toteutui osittain, koska vain Markku Kesti Kotkan kirjastosta pääsi tulemaan kolmen päivän vierailulle ja urakoi yhteensä 12 vinkkausta 8. luokkalaisille. Myöhemmin keväällä Anni Nykänen ja Milla Paloniemi vierailivat yläkouluilla ja vetivät työpajoja sekä sarjakuvaluentoja. Työpajat osoittautuivat erittäin suosituiksi ja luennoista tuli äidinkielen opettajilta hyvää palautetta. Positiivisen palautteen kannustamina pyysimme Anni Nykästä ja Milla Paloniemeä vielä uudelle vierailulle, joka toteutui marraskuussa 2014. Syksyn sarjakuvaluennot suunnattiin Ahmon koulun 7. luokkalaisille ja Suininlahden koulun 8. luokkalaisille.

Opettajat olivat tyytyväisiä sekä vinkkauksiin että sarjakuvaluentoihin, oppilaat puolestaan ottivat kaiken irti työpajoista. Vierailujen myötä myös Anni Nykänen tuli nuorille tutuksi, Milla Paloniemihän tunnetaan Kiroilevasta siilistä.

Sarjakuvavinkkausten seurauksena myös vähän harvinaisemmat sarjakuvat tulivat tutuiksi ja niitä myös lainattiin kirjastosta. Tämä oli yksi keskeinen tavoitteemme hankkeessa. 

 

 

 

Projektet börjar : 
01/01/2014
Projektet avslutas : 
30/04/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 450
Egen finansiering: 
€400
Budget sammanlagt: 
€6 850
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 339
Egen finansiering: 
€339

Statistik:
Antalet evenemang: 
20kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
890henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013