Siltoja monilukutaitoon – lukeminen yhteisöllisenä kokemuksena
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kunnan kokoelmat/ Mirva Vilonen.
Myrskylän kirjasto
Bibliotekets adress : 
Virastotie 5
07600
Bibliotekets telefonnummer : 
0401812020
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@myrskyla.fi
ISIL-kod : 
FI-Myrsy
FO-nummer : 
0203282-3
Ansvarsperson : 
Jan Nyström
Telefonnummer : 
0400320787
E-post : 
jan.nystrom@myrskyla.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on edistää eri ikäryhmien lukuharrastusta ja monilukutaitoa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Pelikerhot, kirjailijavierailut

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on edistää eri ikäryhmien lukuharrastusta ja monilukutaitoa. Samalla mahdollistetaan eri-ikäisten ja eri äidinkieltä puhuvien kohtaaminen kirjaston tarjoamin keinoin. Lukemista, pelaamista ja muista sisällöistä nauttimista sekä niiden tuottamista lähestytään yhteisöllisenä toimintana, jonka luontevana tukikohtana kirjasto toimii. Sisältöjä halutaan tuoda esille pintaa syvemmältä, hyvää kirjallisuutta on uutuushyllyjen takanakin.  Näin edistetään myös kirjaston kokoelmien tehokasta käyttöä ja lukuharrastuksen syvyyttä. Hankkeessa tavoitteena on myös kuroa umpeen digitaalista kuilua tarjoamalla henkilökohtaista neuvontaa ja tutustuttamalla pehmein keinoin digitaalisiin apuvälineisiin kuten tabletteihin.

Toimenpiteet:

-Pelikerho kirjastossa, painopistealueena yhdessä pelaaminen ja pelaamisen yhteys kirjallisiin sisältöihin. Annetaan opastetusti mahdollisuus tutustua myös muihin kuin digitaalisiin peleihin kuten perinteisiin lauta- ja roolipeleihin.

-Nuortenkirjailijan vierailu jonka järjestelyyn nuoret itse saavat osallistua ja josta tulee heidän näköisensä tapahtuma.

-Atk-apteekki avustaa tietotekniikan käytössä ja poimii atk-pudokkaat mukaan digitaaliseen maailmaan. Ostopalveluna hankitaan henkilökohtaista neuvontaa ja pienryhmäopastusta.

-Päiväsaikaan kokoontuvassa lukupiirissä nostetaan esiin vähemmän tuttuja klassikoita ja unohtuneita kirjailijoita. Tutustutaan e-kirjaan ja tabletin käyttöön lukemisessa. Kirjailijavierailulla syvennetään jotakin aihepiiriä ja houkutellaan uusia kasvoja kirjastoon.

-Bokprat på svenska. Kokoonnutaan keskustelemaan ruotsiksi kirjallisuudesta. Vaihtelevat  alustukset kiinnostavista aiheista. Keskustellaan myös yleisesti kirjastosta ja palveluiden kehittämisestä kunnan ruotsinkielisen väestönosan näkökulmasta. Sopii hyvin myös kielitaidon parantamiseen.

-Järjestetään säännöllisiä vinkkaustapahtumia kirjastossa. Aihealueina kauno- ja tietokirjallisuus, sarjakuvat elokuvat ja musiikki. Vinkkaajina voivat toimia kirjaston henkilökunnan lisäksi asianharrastajat kuntalaisten joukosta tai ulkopuolinen asiantuntija

-Alakoululaisten lukudiplomin kirjalistat ja tehtävät uudistetaan painopisteenä kirjallisuuden kentän moninaisuuden painottaminen, erilaisten tekstien tulkinta, oma tuottaminen ja sähköisten sisältöjen hyödyntäminen. Lastenkirjailijan vierailu voi tuoda lisäintoa lukuharrastukseen. Kirjastoseikkailulla tutustaan kirjaston käyttöön ja tiedonhakuun.

-Koko perheen satudiplomilla haastetaan perheet lukemaan yhdessä. Vieraileva satutäti maalaa ja kertoo tarinaa Kylli-tädin tapaan. Järjestetään oman suvun sadut ja tarinat talteen -kilpailu. Koulujen alkaessa järjestetään kirjojen päällystystalkoot.

-Hankitaan 5 tablettia joita voidaan käyttää lukupiirin ja pelikerhon toiminnassa ja alakoululaisten kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksessa. Pukkilan kunnankirjasto hakee avustusta myös viiden laitteen ostoon. Kirjastoilla olisi näin yhdessä 10 laitetta käytettävissä tarpeen mukaan.

 

Kustannukset:

Kirjalistojen laatiminen, kirjavinkkaukset, bokprat  n. 60h * 20 =1200

Pelikerhon vetäjän korvaus 70 * 10 =700

Lukupiirin vetäjän korvaus 70 *10 =700

Atk neuvonta 17 * 47 = n. 800

Kuvataiteilija 3 * 100 =300

Kirjailijavierailut 3 * 300=600

Bokprat, ulkopuolisten alustajien korvaukset 300

Tablettien hankkiminen 5 * 400 =2000

Matkakustannukset 100

Kerhojen materiaalit 200

Markkinointikustannukset 100 €

Suunnittelu,  ja hallinto  30h * 20 =500

 

Yhteensä 7400

Avustus 5900

Omarahoitusosuus 1500

Avustusta haetaan kerhon ja lukupiirin vetäjien korvaukseen, atk-neuvontapalvelujen ostoon, kirjailijavierailuiden kustannuksiin, tablettien hankkimiseen, materiaalikustannuksiin sekä lisätyövoiman palkkaamisen hankkeen töihin. Omarahoitusosuus kostuu kirjaston omasta työpanoksesta ja matkakustannuksista.

 

 

Samarbetspartner/s: 
Pukkilan kunnankirjasto, Myrskylän kunnan vapaa-aikatoimi, Kirkonkylän koulu
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Pukkilan kunnankirjasto: Jan Nyström 0400320787

Myrskylän kunnan vapaa-aikatoimi: Jaana Keisala 040 5969 856

Kirkonkylän koulu: Vesa Karjalainen 0405762853

Webbsidor, publikationer och material: 

Uudet kirjakunnari -listat löytyvät kirjaston kotisivulta.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa päivitimme koululaisten lukukunnarilistan. Keväällä 2016 koko Kirkonkylän koulu kävi vinkattavana kirjastolla. Koulujen alkaessa syksyllä 2015 ja 2016 järjestimme kirjanmuovitusillat, jossa oli myös mahdollisuus hankkia uusille koululaisille kirjastokortti. Kirjastossa järjestettiin keväällä 2016 kouluikäisten pelikerho, joka kokoontui 15 kertaa. Pelikerhossa pelattiin erilaisia lautapelejä ja mobiilipelejä. Kirjastoon hankittiin myös Minecraftin opetuslisenssi. Kirjastossa vieraili sotakirjailija Atso Haapanen 16.3.2016 ja elokuvaohjaaja Jukka-Pekka Valkeapää 6.4.2016, jonka elokuva He ovat paenneet näytettiin kirjastossa. Kirjasto hankki viisi tablettitietokonetta joita on käytetty pelikerhossa ja kirjaston sähköisten palveluiden opastuksessa. Atk-apteekista sai varata ajan henkilökohtaiseen atk-opastukseen kirjastossa. Palvelua käytettiin 26 kertaa hankkeen aikana. Syksyllä 2015 järjestimme  ikä-ihmisille suunnatun  kurssin jossa tutustuttiin sosiaaliseen mediaan. Senior Surf päivänä 4.10.2016 kirjastossa tutustuttiin internetiin ja erilaisiin sovelluksiin sekä kirjaston sähköisiin palveluihin.

Lukupiiri kokoontui hankkeen aikana 12 kertaa. Käsiteltyjen kirjojen painopiste oli kotimaisissa klassikoissa. Tutustuttiin myös e-kirjan lukemiseen. Lukupiirin avoimella kesäretkellä tutustuttiin Tuusulanjärven rantatien kulttuurikohteisiin. Bokprat på svenska toteutettiin kaksi kertaa. Syksyllä 2015 keskusteltiin teemalla Böcker som alla borde läsa ja syksyllä 2016 kirjastossa vieraili kirjailija keth Strömdahl joka kertoi kirjoistaan. Kirjailija Elisabet Aho vieraili Kirkonkylän koululla ja tämän jälkeen lukupiirin vieraana kirjastossa 18.11.2016

Hankkeen tavoitteista digitaalisen kuilun umpeen kurominen onnistui parhaiten. Kirjaston atk-koulutukset tavoittivat hyvin kohderyhmänsä. Muissa tapahtumissa oli valitettavan vähän kävijöitä, markkinointia on vielä kehittävä ja yksi ratkaisu voisi olla kuntalaisten osallisuuden lisääminen tapahtumien järjestämisessä, jota nyt kokeilemme Kirjasto kylässä hankkeessa. Lukupiirin kävijämäärä pysyi tasaisesti noin kymmenessä, mutta miehiä ei onnistuttu houkuttelemaan mukaan muuten kuin kesäretkelle. Tablettien hankkiminen kannatti, niistä on ollut hyötyä ict-taitojen opettelussa ja kirjaston sähköisten palveluiden opastamisessa. Tablettien yhteiskäyttö Pukkilan kunnankirjaston kanssa on sujunut hyvin.

Fortsatta åtgärder: 

Atk apteekki ja lukupiiri jatkuvat kirjastossa. Tabletteja käytetään erilaisiin koulutustarkoituksiin ja ne ovat myös asiakkaiden lainattavissa kirjastossa käytetttäviksi. hankkeella on kirjanpidossamme vahingossa ollut kaksi projektinumeroa, joista laitan liitteksi molemmista raportit.

Ytterligare information: 

Omarahoitusosuuteen kuuluva kirjaston työpanos 15 tuntia perustuu kirjastonhoitajan pitämään työpäiväkirjaan  ja on laskettu tuntipalkan 23,52 euroa ( sis . sosiaalikulut) mukaan.

Projektet börjar : 
15/03/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 900
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€7 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 165
Egen finansiering: 
€1 165
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
31kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
175henkilö/person
Antalet evenemang: 
35kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
407henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000