Siltoja monilukutaitoon Pukkilassa
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Jan Nyström / Kirjaston kokoelmat
Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 15
07560
Kirjaston puhelin : 
0400376276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Pukki
Y-tunnus : 
0130729-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400320787
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää eri ikäryhmien lukuharrastusta ja monilukutaitoa. Samalla mahdollistetaan eri ikäryhmien kohtaaminen kirjaston tarjoamin keinoin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pelikerhot, kirjailijavierailut ja luku- ja satudiplomit

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on edistää eri ikäryhmien lukuharrastusta ja monilukutaitoa. Samalla mahdollistetaan eri ikäryhmien kohtaaminen kirjaston tarjoamin keinoin. Lukemista, pelaamista ja muista sisällöistä nauttimista sekä niiden tuottamista lähestytään yhteisöllisenä toimintana jonka luontevana tukikohtana kirjasto toimii. Sisältöjä halutaan tuoda esille pintaa syvemmältä, kirjallisuutta on uutuushyllyjen takanakin, pelata voi muutakin kuin viimeisimpiä hittipelejä.  Näin edistetään myös kirjaston kokoelmien tehokasta käyttöä ja lukuharrastuksen syvyyttä. Hankkeessa tavoitteena on myös kuroa umpeen digitaalista kuilua tutustuttamalla pehmein keinoin digitaalisiin apuvälineisiin, kuten tabletteihin.

Toimenpiteet:

-Pelikerho kirjastossa, painopistealueena yhdessä pelaaminen ja pelaamisen yhteys kirjallisiin sisältöihin. Annetaan opastetusti mahdollisuus tutustua myös muihin kuin digitaalisiin peleihin kuten perinteisiin lauta- ja roolipeleihin.

-Nuortenkirjailijan vierailu jonka järjestelyyn nuoret itse saavat osallistua ja josta tulee heidän näköisensä tapahtuma.

-Alakoululaisten lukudiplomin kirjalistat ja tehtävät uudistetaan painopisteenä kirjallisuuden kentän moninaisuuden painottaminen ja sähköisten sisältöjen hyödyntäminen. Lastenkirjailijan vierailu tuo lisäintoa lukuharrastukseen. Kirjastoseikkailulla tutustaan kirjaston käyttöön ja tiedonhakuun.

-Pukkilan kunnankirjastossa toimii vapaaehtoisvoimin kirjallisuuspiiri. Kirjallisuuspiirin kanssa yhteistyössä järjestetään kirjailijavierailu  joka tuo uusia ihmisiä kirjastoon.

-Järjestetään säännöllisiä vinkkaustapahtumia kirjastossa. Aihealueina kauno- ja tietokirjallisuus, sarjakuvat elokuvat ja musiikki. Vinkkaajina voivat toimi kirjaston henkilökunnan lisäksi asianharrastajat kuntalaisten joukosta tai ulkopuolinen asiantuntija

-Koko perheen satudiplomilla haastetaan perheet lukemaan yhdessä. Järjestetään oman suvun sadut ja tarinat talteen kilpailu yhteistyössä Myrskylän kunnankirjaston kanssa

-Hankitaan 5 tablettia joita voidaan käyttää lukupiirin ja pelikerhon toiminnassa ja alakoululaisten kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksessa. Myrskylän kunnankirjasto hakee avustusta myös viiden laitteen ostoon. Kirjastoilla olisi näin yhdessä 10 laitetta käytettävissä tarpeen mukaan.

 

Kustannukset:

Pelikerhon vetäjän korvaus 70 * 10 =700

Kirjailijavierailut 3 * 300=900

Tablettien hankkiminen 5 * 400 =2000

Matkakustannukset 100

Markkinointikustannukset 100 €

Suunnittelu ja hallinto  20h * 10 =200

Vinkkauksien ja kirjalistojen valmistelu 40* 20 =800

 

Yhteensä 4800

Avustus 3800

Omarahoitusosuus 1000

Avustusta haetaan pelikerhon ohjaajan palkkaan,kirjailijavierailuiden kustannuksiin ja tablettien hankkimiseen ja sekä lisätyövoiman palkkaamiseen hankeen tehtäviä varten varten. Omarahoitusosuus koostuu kirjaston omasta työpanoksesta, matkakustannuksista ja materiaalikustannuksista

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Myrskylän kirjasto, Pukkilan alakoulut, Pukkilan nuoriso- ja liikuntapalvelut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Myrskylän kirjasto: Jan Nyström 0400320787

Pukkilan alakoulut: Merja Jyrkilä 040 554 7414

Pukkilan nuoriso- ja liikuntapalvelut: Piritta Ahl 040 580 4231

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Pukkilan kunnakirjaston sivulla on julkaistu päivitetyt Koukuta- kirja kirjalistat ja tehtävät. Tablettikerhon vinkkikortit.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toteuttaminen aloitettiin Koukuta kirja -lukukampanjan kirjalistojen uudistamisella. Listoille merkittiin kirjastosta saatavilla olevia e-kirjoja, kirjoja jaoteltiin genreittäin ja uusia kirjoja otettin mukaan. Loppukesästä Pukkilan kunnankirjastoon hankittiin viisi tablettitietokonetta joista kolme Android ja kaksi iOs käyttöjärjestelmällä. Syksyllä käytiin kouluissa esittelemässä uudet Koukuta kirja -kirjalistat ja vinkattiin niiltä löytyviä kirjoja. Pelikerhon vetäjää alettiin rekrytoida ja kun sopivaa ei löytynyt päädyttiin yhteistyöhön paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa, jolta ohjaus hankittiin ostopalveluna. Pelikerho aloitettiin syksyllä 2015. Pelikerhon osanottajista vanhimmat olivat viidesluokkalaisia, satunnaisesti kävi kuudesluokkalaisia, sitä vanhempaa nuorisoa ei tavoitettu. Pelikerhon ensimmäinen tunti oli omistettu lautapeleille ja toisella tunnilla sai pelata tableteilla. Pelikerholaisten suosikkipelejä olivat Battle Sheep, Blitz, Carcassonne, Hotelli, Pekingin mysteeri, Spyfall ja Blitz. Kirjastossa aloitettiin myös tablettikerho, joka oli suunnattu ikäihmisille.Tablettikerhossa käytiin läpi erilaisia appeja ja muun muassa kirjaston sähköisten palveluiden käyttöä. Yhteistyössä Pukkilan kirjallisuuspiirin kanssa järjestettiin Minna Lindgrenin kirjailijavierailu.

Tablettien hankkiminen oli kannattavaa, niillä saatiin lisättyä kouluikäisten innostusta kirjaston palveluihin ja niitä on voitu käyttää hyväksi kun ikäihmisiä on tutustutettu digimaailmaan. Niitä on voitu myös hyödyntää, kun asiakkaille ja erilaisille ryhmille on kerrottu kirjaston palveluista. Koululaisten kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksessa tablettien mahdollisuudet ovat meillä vielä suurelta osin hyödyttämättä. Pelikerhon ansiot pelilukutaidon edistäjänä ei ehkä ollut valtaisa. Kerho olisi ehkä hyötynyt siitä jos ohjaajaksi olisi löytynyt syvällisemmin aiheeseen perehtynyt henkilö Pelikerhon tärkein saavutus oli, että lapset saatiin viihtymään kirjastossa ja mieltämään se positiiviseksi paikaksi, jossa voi tehdä monenlaista kirjojen lainaamisen lisäksi.

Jatkotoimenpiteet: 

Pelikerhosta ja tablettikerhosta on tullut pysyvä osa kirjaston palvelutarjontaa, tai ainakaan niitä ei ole pystytty lopettamaan koska kuntalaisten kiinnostus on ollut niin suurta. Tabletteja on nyt ollut myös kotipalvelun mukana ja kirjastoon pääsemättömillekin on annettu mahdollisuus tutustua digitaalisiin palveluihin.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuuteen kuuluva kirjaston työpanos 44 tuntia perustuu kirjastosihteerin pitämään työpäiväkirjaan  ja on laskettu tuntipalkan 23,52 euroa (sis. sosiaalikulut) mukaan

Aloituspäivämäärä : 
15/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 936
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 436
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
22kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
248henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
31kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
324henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500
 
okm
avi