Sinun aikataulusi kirjasto!
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaustisen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappelintie 13, PL 10
69601
Yhteyshenkilön nimi : 
Henry Paananen, Maria Nikula
Puhelin : 
0504436877, 0442644251
Sähköposti : 
henry.paananen@kaustinen.fi, maria.nikula@kaustinen.fi
Hankkeen tavoite: 

Kaustisen kunnankirjastoon otetaan käyttöön omatoimikirjastopalvelu. Muutoksen tavoitteena on saavuttaa entistä laajempi asiakaskunta sekä tarjota paremmat ja kaikille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää kirjastotilaa, tietovarantoja ja kirjastoaineistoja. Tavoitteen saavuttamiseksi kirjastotilasta on tehtävä helppokäyttöinen ja saavutettava. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ohjausryhmä seuraa toimintaa. Tehdään yhteistyötä Anders -kirjastoverkon toimijoiden kanssa (erityisesti Halsuan kunta on kiinnostunut tekemään yhteistyötä).
Seurannan mittareina vuositilastot (aukiolotunnit, laina- ja kävijämäärät)
Tietyn ajan kuluttua voidaan selvittää asiakaskyselyllä omatoimipalvelumalliin siirtymisen vaikutukset ja käyttäjien mielipiteet.

Kuvaus : 

Alustava toimintasuunnitelma, joka muuttuu mahdollisesti muuttuvien tilanteiden mukaan.
Asiakasilta omatoimikirjaston teemalla.
Lainaus- ja palautusautomaatin hankinta, kirjastotilojen muuttaminen omatoimikirjaston tarpeita vastaaviksi.
Laitteistohankinnat ja kilpailutus. Aineiston ja tilajaon miettiminen.
Aineiston RFID-tagitus
Kirjaston hyllyjen ja kalusteiden siirrot. Porttien ja kameroiden asennukset sekä muut sähkötyöt. Hyödynnetään kolmen viikon kesäsulkuaika.
Testiaika, opasteiden asennus ja käyttöohjeiden teko. Lainaus-ja/tai -palautus -automaatti käyttöön heti, kun mahdollista.
Omatoimikirjaston avaaminen
Seuranta- ja parannustoimenpiteitä tarpeen mukaan. Tarkennetaan suunnitelmaa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alueen oppilaitokset ja nuorisopalvelut, SOITE (senioripalvelut)
Aloituspäivämäärä : 
01/02/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€59 498
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 874
Budjetti euroissa yhteensä: 
€74 372
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi