Sisällöt jakoon !
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06-325 3533
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
06-325 3521
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Sisällöt jakoon! -hankkeen tavoitteena on, että Vaasan maakuntakirjastoalueen kirjastohenkilöstölle voidaan tarjota mahdollisuus päivittää verkkosisältöjen tuotanto-osaamistaan ja heitä rohkaistaan oman asiantuntijuuden esille tuomiseen ja edelleen kasvattamiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Sisällöt

Kuvaus : 

TAUSTA

Kirjastojen vahvuutena on sisältöjen asiantuntemus. Kirjastoissa toteutetaan valtava määrä mielenkiintoisia näyttelyjä, vinkkaamista ja tapahtumia, jotka jäävät kertaluonteisiksi eikä niitä voida hyödyntää missään myöhemmin. Kertyneeseen osaamiseen liittyvä hiljainen tieto katoaa kiihtyvän henkilökunnan eläköitymisen myötä. Kaiken kertyneen tiedon siirtäminen verkkoteksteiksi vinkkeinä ja teemapaketteina rikastuttaa kirjastonkäyttäjän kokemusta kirjastoista.

Vaasan kaupunginkirjasto on ottamassa käyttöön uutta verkkopalveluohjelmistoa, joka voimistaa verkkopalvelujen roolia ja verkkosisältöjen merkitystä. Verkkopalveluohjelmisto muttaa kirjastokokemusta tiedonhakupalvelusta virikkeelliseksi tieto- ja viihtymiskeskukseksi, joka asettaa kirjaston henkilökunnalle uudenlaisia osaamisen päivitystarpeita.

TAVOITE

Sisällöt jakoon! -hankkeen tavoitteena on, että Vaasan maakuntakirjastoalueen kirjastohenkilöstölle voidaan tarjota mahdollisuus päivittää verkkosisältöjen tuotanto-osaamistaan ja heitä rohkaistaan oman asiantuntijuuden esille tuomiseen ja edelleen kasvattamiseen.

Lisäksi hankkeessa pyritään rakentamaan järkeviä sisällönavauskokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää sekä virtuaalisesti että perinteisen vinkkauksen/näyttelytoiminnan kautta. Tarkoitus on avata verkkosisällöt maakunnallisille toimijoille avoimeksi sekä rakentaa yhteys valtakunnallisiin palveluihin, jolloin yhteisöllinen osaaminen hyödyttää mahdollisimman monia.

   

TOIMIJAT

Vaasan maakuntakirjastoalueen kirjastohenkilöstö.

 

SISÄLTÖ

Kirjastohenkilöstö kokoaa aineistokokonaisuuksia esimerkiksi maantieteellisen tai historiallisen aiheen ympärille ja näihin voidaan yhdistää musiikkia, elokuvia ja kaunokirjallisuutta. Aiheet voivat olla paikallisia tai maailmanlaajuisia. Maakunnallisesti kiinnostavissa aiheissa voidaan hyödyntää myös maakuntakokoelmaa ja yhteistyötä maakunta-alueen kirjastojen kanssa. Aineistokokonaisuuksia toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi, mahdollisesti myös englanniksi ja käytännössä sekä elävinä esityksinä että verkkoversiona. Työhön osallistuville järjestetään sijaisia hoitamaan kirjaston osastojen arkityötä. Hankkeessa kohdistetaan kustannuksia myös asiantuntijoiden käyttöön, erityisesti henkilökunnan osaamisen päivityksen osalta. Hyödynnettävästä aineistosta riippuen kyseeseen voivat tulla myös esimerkiksi tekijänoikeuskorvaukset.

  

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Sisällöt jakoon hankkeessa kirjaston vakinaista henkilökuntaa on vapautettu tuottamaan verkkokirjaston sisältöjä. Sijaistyövoimaa käytettiin yhteensä noin kolmen kuukauden ajan pääkirjaston eri aihepiireissä sekä muutamissa lähikirjastoissa. Tuloksena syntyi aikamoinen määrä aineistovinkkejä ja laajempia artikkeleita, joista osa on jo julkaisu kirjaston verkkopalvelussa ja osa odottaa sopivaa julkaisuajankohtaa. Hakemuksessa haaveiltua yhteistyötä verkkosisältötuotannossa on toteutettu ainoastaan Pietarsaaren kanssa, ei laajemmin maakunnassa. Henkilökunnasta löytyy taitavia ja innostuneita kirjoittajia, joiden työn tuloksena syntyi seuraavat vinkit ja artikkelit.

Yksittäiset vinkit :

”Österbottniska seder och olater"

”Det finns inga britter”

”Oss håller inga bojor”

”Ellen Llewellyn"

 Samartin: Nora & Alicia

Poznanski: Vii5i

Theorin: Hämärän hetki

Lähteenmäki: Iskelmiä

Oliver: Delirium - rakkaus on harhaa

Russell: Nolo elämäni (osa 1)

Tegenfalk: Vihan aika

 Jazz & the city

Goulding: Halcyon

Cullum: Catching tales

Lakatos: In gypsy style

Evoria: Miss Perfumado

Lasten helppolukuisiin liittyvät vinkit:

Jokainen osaa jotakin

Makkara pulassa

Perjantaiyllätys

Piraatti-pete ja takaa-ajo merellä

Hirmuinen lumimies

Liian siisti panttivanki

Nalle nappisen jännittävä ilta

Nallekarhu kuntoilee

Simppa uskaltaa

Tomppa vie voiton

Vaarin villit lemmikit

Vallaton vesseli

Kipinäisen uusi koti

Laajemat artikkelit tai teemapaketit:

Viljelyn iloa ja makoisaa satoa

Matoja ja muhevaa multaa

Käsityökirjoja vasta-alkajille ja muille tumpeloille

Tietoa ja tukea päihderiippuvaisen läheiselle

Maapalloa pelastamaan! - Ympäristökirjoja lapsille ja nuorille

Nolot vanhemmat

Tukea itsemurhan tehneiden läheisille

Jouluruokaa tarjoo kunnon väki (fin + swe) 

Sarjakuvamatkustaminen

Maailman parhaimpana isänä oleminen

Lottien sota

Eläkeläiselle

Eräjorman kalatarinat

Kun läheinen kuolee

Retrokirjastoon liittyvät artikkelit:

-Kundernas biblioteksminnen från 50-talet / Asiakkaiden kirjastomuistoja 50-luvulta

-aloitettu 1920-30 –luvun esittely

Tre finlandssvenska tidskrifter presenteras

Två resetidskrifter presenteras

Kaksi lehteä historiasta kiinnostuneille

”Kotikaupunkimme kuvia ja kertomuksia” – esittelyssä uusia Vaasa-kirjoja (2000-luvulta, 19 kpl); ei ihan valmis ja tarkoitus kääntää soveltuvin osin myös ruotsiksi

Teemapaketit:

Häät

Paperiaskartelun viemää

Aikuisille hyvät tavat

Lapsille hyvät tavat

Lastenkutsujen järjestäminen

Helppolukuisia kirjoja lapsille

Kesälukemista koululaisille

Kesätekemistä koululaisille

Kouluun! (2-osainen: julkaistu verkkokirjastossa kuvakirjapaketti, jossa mennään kouluun, olemassa myös koululaisille romskuja, joissa ollaan koulussa)

Pottakirjoja

Pikkutytöille ihanaa -listaus

Joulukalenterikirjat

Lumiukot

Siilit

Palokunta ja poliisi

Dinosaurukset

Pelot – Rädsla

Tunteita lastenkirjoissa

Dystopiakirjat nuorille

Osa hankkeen tuloksista löytyy verkkokirjastosta:

https://kirjasto.vaasa.fi/

 

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Verkkosisällön tuotantoon osallistunut henkilökunta on hankkeessa harjaantunut vinkkien ja artikkelien kirjoittamiseen ja muutamille siitä on tullut luonteva osa tehtäviä. Alkuvaiheessa rima saattoi olla turhan korkealla omien tekstien julkaisuun, mutta kun on huomattu, että samaa tietoa mitä kerrotaan suullisesti asiakkaille, voidaan myös kirjoittaa, asiasta on tullut tavanomaisempaa. Toiset ovat taitavia kirjoittajia, ja jos voi taitoaan hyödyntää työssään, se on pelkästään plussaa. Aineiston suosittelu paitsi asiakaspalvelutilanteissa, myös verkossa on yhä tärkeämpää kun asiakkaat eivät välttämättä lähde selailemaan aineistoja hyllyjen väliin vaan selailevat tarjontaa kotoaan käsin.

Verkkokirjaston artikkeleita, vinkkejä ja uutisia on klikkailtu n. 30 000 kertaa vuoden 2013 aikana Tilastointi ei anna selkeää kuvaa luetaanko tuotettuja sisältöjä vai etsivätkö asiakkaat tietoja aukioloajoista tms. uutisista. Kiinnostavaa olisi myös tutkia, johtavatko vinkit lainaukseen eli onko niillä vaikutusta asiakkaiden käyttäytymiseen.  

Jatkotoimenpiteet: 

Verkkokirjastosisältötyötä jatketaan oman henkilökunnan voimin osana normityötä. Kirjaston tiedotussuunnitelmaa ollaan juuri päivittämässä ja siihen nivotaan ns. tapahtumien vuosikello, johon puolestaan liitetään paitsi tapahtumat myös näyttelyt, aineistovinkit ja kaikesta tästä tiedottaminen ja markkinointi. Henkilökunnasta koostuva tapahtumatiimi toimii työrukkasena ideoimassa ja organisoimassa kirjaston aineistoihin liittyvää tapahtumatoimintaa ja sen markkinointia eri tavoilla.

Maakunnallista tai jopa valtakunnallista yhteistyötä toki kaivataan edelleen vinkkien kirjoittamisessa, nyt kukin kirjasto tuottaa omia sisältöjään eikä vaihtoa juuri tapahdu.

Aloituspäivämäärä : 
30/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi