Sisältö elämään - 150 vuotta kirjastotoimintaa Karkkilassa
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Juhlavuoden logo
Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50, Valtatie 26
03600
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3668
Kirjaston sähköposti : 
eeva.nikander@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Nikander
Puhelin : 
09 4258 3668
Sähköposti : 
eeva.nikander@karkkila.fi
Kuvaus : 

Avustuksen käyttötarkoitus
Avustus käytetään kirjaston juhlavuoden toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun sekä markkinointi- ja järjestelykuluihin, kuten luennoitsijoiden ja kirjailijavieraiden palkkioihin, tapahtuma- ja näyttelytarvikkeisiin sekä painatus- ja kopiokuluihin.

Hankkeen taustat ja toteutus
Vuosi 2012 on Karkkilan kaupunginkirjastolle sekä 150- että 20-vuotisjuhlavuosi, sillä alueen ensimmäinen kirjasto avattiin lainaajille joulun alla 1862 ja nykyisiin toimitiloihinsa kirjasto muutti keväällä 1992.

Juhlavuoden aikana kirjaston kokoelmia avataan ja palveluja markkinoidaan näyttelyiden ja tapahtumien avulla. Asiakkaiden tyytyväisyyttä ja toiveita kartoitetaan kokoamalla asiakasraateja eri asiakasryhmien edustajista – nuorten kirjastoraadin toiminta on jo vireillä. Samalla luodaan käytäntöjä jatkuvalle ulospäin suuntautuvalle ja myöskin ei-käyttäjiä lähestyvälle markkinoinnille niin paikallislehdissä, sähköisessä mediassa kuin kaupunkikuvassa.

Juhlavuoden punainen lanka on lähes koko vuoden kestävä kirjasto- ja lukumuistojen keruu/kirjoituskilpailu. Kilpailulla on tarkoitus paitsi palkita aktiivisia kirjastonkäyttäjiä myös houkutella takaisin kirjaston piiriin niitä, joiden elämässä kirjaston käyttö on syystä tai toisesta jäänyt taka-alalle.

Syksylle 2012 valmistellaan yhdessä Karkkilan työväenopiston kanssa tietopainotteinen luentosarja, jonka yhteydessä esitellään etenkin miehiä kiinnostavia kirjastoaineistoja. Lisäksi ympäri vuoden ideoidaan ja järjestetään myös pienempiä teematapahtumia, näyttelyitä ja tempauksia; suunnitteilla ovat mm. opastetut kirjastokierrokset, sarjakuvailta ja novellilukupiiri. Hankkeen myötä herätellään myös paikallisia yhdistyksiä ja kirjaston käyttäjiä aktiivisiksi tapahtumien ja näyttelyiden järjestäjiksi kirjaston tiloissa.

Loppuvuodesta järjestettävät tapahtumat keskittyvät kirjaston 150-vuotiseen historiaan. Kirjastogalleriaan rakennetaan toiminnallinen historianäyttely yhteistyössä Karkkilan museotoimen kanssa, ja näyttelyn aineistosta kootaan historiikki myös kirjaston internetsivuille. Joulun alla järjestetään kaikille avoin 150-vuotisjuhla, jossa on perinteisten juhlallisuuksien sijasta tarjolla toimintaa ja ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisille.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Karkkilan ruukkimuseo Senkka
Karkkilan työväenopisto
Paikalliset yhdistykset ja vapaaehtoiset yksityishenkilöt

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Vuoden 2012 tiedotteet ja verkossa julkaistut lehtijutut löytyvät kirjaston kotisivujen media-arkistosta:
http://www.karkkila.fi/default.asp?sivu=29&alasivu=360&kieli=246

Kirjaston kotisivuille koottiin 150-vuotisjuhlanäyttelyn pohjalta historiikki:
http://www.karkkila.fi/default.asp?sivu=29&alasivu=377&kieli=246

Kuvia kirjaston 150-vuotisjuhlasta:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.484172384967461.112583.2846775...

Kirjaston 150-vuotisnäyttelyprojektin esittely koulutustilaisuudessa Porvoossa 15.3.2013:
http://www.karkkila.fi/Liitetiedostot/Kirjasto/Porvoo%2014-03-2013%20Kar...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastossa järjestettiin juhlavuoden 2012 aikana tapahtumia ja toimintaa eri asiakasryhmille. Tavallista vilkkaampi tapahtumavuosi tarjosi hyvän tilaisuuden kehittää markkinoinnin ja tiedotuksen käytänteitä ja tutkia eri tiedotusvälineiden vaikuttavuutta.

Markkinointikanavina käytettiin paikallislehtien, julisteiden ja flyereiden lisäksi kaupungin verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja sähköpostia (mm. paikalliset yhdistykset, koulut ja päiväkodit). Kirjasto esitteli juhlavuoden toimintaansa myös suuremmissa yleisötapahtumissa (Karkkilan harrastemessuilla ja kotiseutumarkkinoilla). Paikallislehdet ja Yle Läntinen -paikallisradio tekivät juttuja kirjaston tapahtumista. Hankkeen keskeistä antia tulevaisuutta ajatellen olikin positiivisen ja aktiivisen kirjastokuvan luominen myös niille, jotka eivät kirjastoa ole käyttäneet.

Kaikkia vuoden aikana kirjastossa järjestettyjä tapahtumia ja tempauksia markkinoitiin osana juhlavuoden toimintaa. Tämän hankkeen tapahtumiin on kuitenkin listattu vain kirjaston aloitteesta vuoden aikana järjestetyt tapahtumat (luonnollisesti poislukien ne, jotka järjestettiin muiden ELY-hankkeiden puitteissa). Kaikki markkinoinnissa käytetyt materiaalit, mm. juhlavuoden logo ja erilaiset julisteet ja esitteet, toteutettiin omana työnä.

Juhlavuoden tapahtumissa suurin rooli oli kirjailijavierailuilla, joita Karkkilan kirjastossa ei pitkään aikaan ollut aktiivisesti järjestetty. Keväällä esittelyssä oli Camino de Santiagon matkapäiväkirja ”Tätinä taipaleella” (25 kävijää), ja syksylle järjestettiin yhteistyössä Karkkilan työväenopiston kanssa kolme tietokirjailijavierailua aiheista, joiden toivottiin houkuttelevan kirjastoon erityisesti miehiä: Matti Rämön polkupyörävaellukset (20 kävijää, joista miehiä 3), Janne Viitalan esitys Tex Willer -sarjakuvan vaiheista (27 kävijää, miehiä 20) ja Markus Hotakaisen esitelmä Suomen säähistoriasta (14 kävijää, miehiä 10). Lapsille järjestettiin suosituksi osoittautunut nukketeatteriesitys (56 kävijää). Kirjailijavierailuiden yhteyteen koottiin myös esiteltyihin aiheisiin liittyvät aineistonäyttelyt. Lisäksi järjestettiin muita kirjaston arkea elävöittäviä pikkutapahtumia, mm. ääneenlukuilta Lainan päivänä, poistokirjatempaus Kirjan ja ruusun päivänä ja Lucia-kulkue joulukuussa.

Juhlavuosi huipentui lauantaina 24.11. järjestettyyn koko päivän rentoon synttärijuhlaan, josta tehtiin tarkoituksella mahdollisimman epävirallinen. Juhlapuheita ei pidetty, vaan pääteemana oli kirjalliset naamiaiset: kirjaston työntekijät ja yleisö saivat pukeutua kirjojen ja elokuvien hahmoiksi. Lapsille järjestettiin satutuokioita, ja tarjolla oli lisäksi pullakahvit, musiikkiesityksiä ja opastuksia Kirjastogalleriaan marras-joulukuun ajaksi koottuun 150-vuotisjuhlanäyttelyyn. Tilaisuudessa palkittiin myös kirjaston henkilökunnan suosikki juhlavuoden punaisena lankana toimineeseen kirjastomuistokeräykseen saaduista kirjoituksista. Kävijöitä juhlapäivänä oli 452.

Juhlanäyttelyn kokoaminen oli työläs mutta mieluisa urakka, jolla täydennettiin ja jatkettiin kirjaston 100-vuotisjuhliin vuonna 1962 laadittua historiikkia. Työssä tuli esille se seikka, että kirjaston toiminnasta ja kirjastotyöstä on etenkin parin viime vuosikymmenen ajalta jäänyt varsin vähän konkreettista materiaalia tai edes valokuvia, joten näiden tallentamiseen tarvitaan hieman tietoista pyrkimystä. Karkkilan ruukkimuseo avusti näyttelyaineiston kokoamisessa ja valmistelussa. Juhlanäyttelyyn tutustui syksyn aikana arviolta 670 kirjastokävijää. Kahdeksalle yläkoululuokalle (141 oppilasta) järjestettiin lisäksi näyttelyopastukset. Näyttelystä saatiin paljon positiivista palautetta, ja kävijät kertoivat myös lisätietoja kirjaston historiasta. Näyttelytyön pohjalta kirjoitettiin artikkeli Karkkilan kotiseutuyhdistyksen julkaisuun sekä historiikki kirjaston kotisivuille. Näyttelyprojektista pidettiin myös esitys Uudenmaan maakuntakirjaston Piilossa vai paraatipaikalla -koulutuspäivässä Porvoossa maaliskuussa 2013.

Asiakkaiden tyytyväisyyttä ja toiveita kartoitettiin juhlavuoden lopulla alkujaan Turun kaupunginkirjaston ideoimalla ”Ala laputtaa” -kampanjalla, joka aloitettiin 24.11.2012. Parin viikon aikana tarralappuja erilaisine kommentteineen kertyi eri puolille kirjastoa n. 160. Laputuskampanjan päätyttyä perustettiin pysyvä palautenurkkaus kirjaston ilmoitustaululle, jossa asiakkaat voivat antaa palautetta ja kysyä kirjaston toiminnasta kampanjasta tutuilla värikkäillä tarralapuilla. Etenkin lapset ovat olleet aktiivisia palautetaulun käyttäjiä, ja se pysäyttää monet muutkin lukemaan kysymyksiä ja vastauksia.

Juhlavuoden lopulla alettiin koota aikuisten kirjastoraatia. Lasten kirjastoraati oli aloittanut toimintansa jo vuonna 2011, ja se osallistuikin aktiivisesti myös 150-vuotisjuhlapäivän 24.11. järjestelyihin naamiaisasukisan palkintoraatina. Aikuisten kirjastoraati, johon ilmoittautui muutamia henkilöitä, saatiin koolle ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2013. Kokouksessa kirjasto sai paljon käytännöllistä palautetta mm. siitä, miten kirjaston opasteita hyödynnetään kirjastoa käytettäessä. Aikuistenraadin toiminta on jäänyt kuitenkin syrjään, koska yhteisten tapaamisaikojen järjestäminen osin ulkopaikkakuntalaisillekin jäsenille osoittautui haastavaksi. Asiakaspalautetta kertyy muutenkin melko paljon, kun helposti käytettäviä palautekanavia on luotu niin paikan päälle kirjastoon kuin verkkoonkin.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana saatiin paljon käytännön kokemusta ja ideoita tapahtumien järjestämiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin ja asiakaspalautteen keruuseen. Keväällä 2013 järjestetyssä kansallisessa käyttäjäkyselyssä asiakkaat kiittelivät kirjaston aktiivista tapahtumatoimintaa juhlavuoden aikana. Pyrkimys onkin jatkaa erilaisten tapahtumien järjestämistä resurssien puitteissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 974
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 974
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
141henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
746henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta ei myönnetä markkinointilehtien ja -esitteiden tekemiseen.