"Sitähän se kaikki on" - taiteen ja tiedon ykseyttä kirjastossa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
040-318 2580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Paavonheimo
Puhelin : 
040-3182095
Sähköposti : 
jari.paavonheimo@kerava.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on tuoda esiin kirjaston tarjoamien näkökulmien moninaisuus ajankohtaisesti ja elävästi eri teematapahtumien avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä ja osallistujien määrä.

Kuvaus : 

TAVOITE  

Tavoitteena on tuoda esiin kirjaston tarjoamien näkökulmien moninaisuus ajankohtaisesti ja elävästi eri teematapahtumien avulla. Tavoitteena on tukea asiakkaita löytämään tietoa ja elämyksiä arkielämänsä tilanteisiin sekä edistää kirjaston palvelujen monipuolista käyttöä ja kirjaston näkyvyyttä yhteisössään.

TOIMINTASUUNNITELMA  

Kirjaston kokoelmat tarjoavat monipuolisia näkökulmia elämään ja yhteiskuntaan. Kirjastossa yhdistyvät eri aikatasot, historiasta tulevaisuuteen. Silti näkökulmien kirjo ei tule useinkaan esiin loppukäyttäjälle perinteisessä kirjaston lainaustoiminnassa, luokituksessa tai tietokantahaussa. Kirjaston tulee tulevaisuudessa yhdistää entistä paremmin ja elävämmin kokoelmat, tekijät ja kokijat. Kirjastolla on tärkeä rooli tiedon taustoittajana yhteiskunnassa.

Hankkeessa linkitetään teemojen ympärille erilaisia tiedon tulkintoja nostamalla esiin kirjaston kokoelmien monipuolisuus. Hanke yhdistää paitsi tiedon ja fiktion, myös eri ilmaisumuodot, kuten kirjallisuuden, sarjakuvan, musiikin ja elokuvat.  Keinoja ovat verkkoesittelyt, näyttelyt, taide-esitykset ja luennot. 

Esimerkiksi toteutetaan teemaviikko työnimellä ”Psyyke”, jolloin lähestytään ihmisen mieltä filosofisesta ja psykologisesta näkökulmista yhdistäen tiedollisia ja taiteellisia sisältöjä ja eri ilmaisumuotoja. Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi ”Ystävyys”, ”Tanssi”, ”Utopiat ja dystopiat”,  "Italialaiset päivät",  "Kirjailija maahanmuuttajana" jne.  Projekti sisältää yhdeksän teemaviikkoa ajanjaksolla 1.5.2014-31.12.2015.

Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset kuntalaiset. Tavoitteena on tehdä kirjastoa tunnetuksi erityisesti ei-käyttäjille. Projektissa hyödynnetään aktiivisesti sosiaalista mediaa. Projektin kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kirjastoissa.

PROJEKTIN KUSTANNUKSET

Projektin kustannukset muodostuvat suunnittelijan palkasta (3 kk), esiintymispalkkioista sekä materiaali- ja markkinointikuluista.

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen toteutuksessa pääosassa olivat teemaviikot, jotka usein koskettivat eri maita ja niiden kulttuureja. Projektin aikana järjestettiin teemaviikkoja seuraavin aihein: Ranska, Saksa, Tanssi, Espanja, Portugali, Luonto, Karjala. Teemaviikkoihin liittyi usein yhtenä iltana myös yökirjasto, jolloin kirjasto oli avoinna klo 24 asti Tällöin oli tarjolla myös myöhäisillan konsertti. Teemaviikot koostuivat luennoista, elokuvanäytöksistä, teatteriesityksistä, konserteista ja esittelyistä. Usein myös teemaan liittyvä kahvila. Teemaviikkoihin liittyi kirjaston aineistonäyttelyitä. Keskeinen tavoite oli elävöittää kirjaston kokoelmatarjontaa ja edistää yhteisöllisyyttä. Tapahtumissa yhdistettiin fiktiota ja faktaa Teemaviikot suunnitteli kirjaston työryhmä. Esiintyjinä projektin aikana olivat muun muassa Irina Björklund, Jorma Uotinen, Pekka Pouta, Peter Nyman, M.A. Numminen & Pedro Hietanen ja Anneli Saaristo.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Teemaviikkojen suunnittelu ja toteutus oli työläs, mutta palkitseva prosessi.Kirjaston työntekijöille teemaviikkojen toteuttaminen oli tärkeä oppimisprosessi. Projekti toi myös esiin kirjaston roolin monipuolisena tiedon tarjoajana ja aktivoi kohderyhmiä. Projekti toi kirjastoon ihmisiä, jotka eivät olleet pitkään aikaan kirjastossa vierailleet. Esillä oli monipuolisesti eri ilmaisumuotoja ja ajatus tiedon ja taiteen ykseydestä toimi hyvin. Samaan teemaan voi olla erilaisia, inspiroivia tulokulmia. Osallistujamäärät olivat keskimäärin korkeita (n. 60 / tilaisuus), mutta vaihtelu oli suurta. Projekti on osaltaan vaikuttanut siihen, että kirjaston kävijämäärät ovat viime vuosina olleet kasvussa. Kirjaston kulttuuriset verkostot lisääntyivät hankkeen aikana merkittävästi.

Jatkotoimenpiteet: 

Teemaviikoista on tullut kirjaston toimintamuoto myös projektin jälkeen. Keväällä 2017 kirjastossa on Lappi- ja luontoviikot, syksyllä 2017 aiheena on pääkaupunki Helsinki, "Stadi".

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
44kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 608henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi