Sitsit kirjastossa/Sits på bibban
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kirkkonummen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotori 1
02400
Kirjaston puhelin : 
09-2967 2467
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kirkkonummi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kirko
Y-tunnus : 
0203107-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Margareta Kull-Poutanen
Puhelin : 
050-577 4799
Sähköposti : 
margareta.kull-poutanen@kirkkonummi.fi
Kuvaus : 

Tausta

Kirjastoammattilaisen ja kirjastonkäyttäjän näkökulma kirjastoon voi olla kovin erilainen. Me kirjastoammattilaiset kuvittelemme helposti, että kaikki tietävät minkälaista aineistoa kirjastosta löytyy ja minkälaisia palveluja tarjoamme, mutta henkilölle joka käy kirjastossa muutaman kerran vuodessa, asiat näyttäytyvät eri valossa. Kirjavinkkauksista, tiedonhaun opetuksista tai ATK-opastuksista ei moni ole koskaan kuullutkaan. Vielä on niitäkin, jotka mieltävät kirjaston pelkästään lainaamoksi. Jos palvelumme eivät siis ole tuttuja, pitäisi meidän kirjastoammattilaisten panostaa paljon aiempaa enemmän ja aktiivisemmin tiedottamiseen ja markkinointiin. Meillä on myös velvollisuus kertoa kuntalaisille heidän verorahoillansa tuotetuista palveluista.

Kirkkonummelle on muuttanut viime vuosina paljon uusia asukkaita, joista moni käy töissä pääkaupunkiseudulla. Kirkkonummelta käydään muutenkin paljon töissä kunnan ulkopuolella, ja moni käyttää pääkaupunkiseudun kirjastoja. Kirkkonummella vain 42 %:lla kuntalaisista on kirjastokortti, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön laatuvaatimusten mukaan kyseinen luku pitäisi olla 50 %. Kirkkonummella kaikki ekaluokkalaiset saavat kirjastokortin, ja lapset ja nuoret käyvät koulun kautta kirjastossa lähes jokaisella luokka-asteella. Lapsille suunnattuihin palveluihin onkin Kirkkonummella panostettu paljon, kun taas aikuisväestö on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Hanke

Kirkkonummen kirjasto haluaa tämän hankkeen avulla tehdä kirjastopalvelut tutuiksi paikkakunnan aikuisväestölle ja tavoittaa ne potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät ole kirjastoa vielä löytäneet. Samalla pyritään päivittämään ihmisten käsitykset perinteisestä kirjastonhoitajasta, jonka työtehtävät koostuvat kirjojen lainaamisesta ja palauttamisesta. Hankkeen myötä pyritään myös vahvistamaan kirjastonhoitajan ammattikuvaa tiedonvälittäjänä.   

Hankkeen aikana kirjastossa järjestetään kirjastoiltoja, joihin kutsutaan paikkakunnalla toimivia yhdistyksiä, järjestöjä tai muita olemassa olevia ryhmittymiä. Kirjastoillat ovat yhden tai kahden illan tapaamisia tai kohtaamisia kirjastossa. Kirjastoiltojen tarkoituksena on tarjota osallistujille sekä tietoa että elämyksiä, unohtamatta tietenkään kahvittelua.

Illan aikana osallistujat saavat tietoa siitä, mitä kirjastosta nykyään löytyy, minkälaisia palveluja tarjoamme ja mitä kaikkea kirjastossa tapahtuu. Illan aikana tutustutaan kirjaston ydinpalveluihin, aineistoihin ja tiedonhakuun, mutta lisäksi tutustutaan sähköisiin aineistoihin (e-kirjoihin, e-lehtiin). Ryhmille pidetään myös kirjavinkkausta. Kirjastoiltoja varten laaditaan peruspaketti, jota voidaan helposti räätälöidä eri ryhmille niiden toivomusten mukaisesti.

Hanke toteutetaan syksyn 2013 aikana. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä. Tilaisuuksia järjestetään sekä pääkirjastossa että Masalan ja Veikkolan kirjastoissa, jotta osallistujille tulee tutuksi nimenomaan oma lähikirjasto. Hanke toteutetaan sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
Ryhmät: 
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
 
okm
avi