Smartshelf Extended
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Luvian kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukkarilantie 4
29100
Bibliotekets telefonnummer : 
040-7127 721
Bibliotekets e-postadress : 
helena.kuivasniemi-lehti@luvia.fi
ISIL-kod : 
FI-Luvia
FO-nummer : 
0135032-8
Ansvarsperson : 
Helena Kuivasniemi-Lehti
Telefonnummer : 
050-3879 123
E-post : 
helena.kuivasniemi-lehti@luvia.fi
Projektbeskrivning : 

Smartshelf Extended hankkeessa älyhyllyyn lisätään useita uusia informaatiolähteitä Suomesta ja maailmalta, sekä parannetaan semanttisen kohdennuksen algoritmejä. Lisäksi, koska Luvian kirjaston tietojärjestelmä muuttuu, älyhylly päivitetään uuteen järjestelmään siinä määrin kuin uuden kirjastojärjestelmän ja rahoituksen puitteissa on mahdollista integraatiota tehdä. 

Hankkeen tekniset vaiheet ja tehtävät ja arvioitu työmäärä

  1. Informaatiolähteiden lisääminen, 3 henkilötyökuukautta
  2. Semanttisen kohdennuksen algoritmien kehitys, 2 henkilötyökuukautta
  3. Integrointi uuteen kirjastojärjestelmään, 2 henkilötyökuukautta
  4. Käyttäjätutkimuksen seurantavaihe, 2 henkilötyökuukautta
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Eedu Oy, Prizztech Oy, Turun yliopisto

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa toteutettiin Älyhyllyyn seuraavat laajennukset/parannukset

1 Integraatio kirjatojärjestelmään vietiin mahdollisimman pitkälle: Suurin Älyhyllyn kehittämistä, laajempaa käyttöönottoa ja monistamista hankaloittava tekijä on ollut varsin suljettu kirjastojärjestelmä, johon on ollut hankalaa saada liitettyä kolmannen osapuolen lisäarvopalveluja. Vaikka www-käyttöliittymä onkin ollut ns. avoin, ei nidettä ole voitu yhdistää ISBNään tai teoksen nimeen kirjastojärjestelmän tarjoamien tietojen avulla. Aikaisemmin tätä haastetta on kierretty rinnakkaisella tietokannalla, jonka päivittäminen on kuitenkin ollut meko työlästä. Tässä hankkeessa olemme saaneet kehitettyä helpon päivtettävyyden ja laajennettavuuden mahdollistavan rinnakkaisdatavaraston ja pelvelun, jonka kautta nide voidaan yhdistää ISBNään ilman kirjastojärjestelmää. Samassa yhteydessä kyseiseen rinnakkaistietovarastoon toteutettiin erilaisia perushakuja (mm. yhden kirjailijan kaikki kirjat) ja rajauksia, joita voidaan käyttää älyhyllyn informaatiolähteinä.

2) Älyhyllyyn lisättiin useita uusia informaatiolähteitä: Älyhyllyn keskeinen tavoite on yhdistää käyttäjien tuottamat verkkosisällöt painettuun/fyysiseen tuotteeseen. Suomalaisen toimintaympäristön ongelma kuitenkin on, että käyttäjien tuottamaa sisältöä on verrattain vähän painettuun materiaaliin nähden. Vaikka arvostelufoorumilla olisikin 10 000 arvostelua, on todennäköistä että 500 000 kirjan joukosta löytyy kirja johon arvostelua ei löydykään verkosta. Tällaiset haasteet heikentävät kirjaston asiakkaan käyttökokemusta. Nyt tehdyt informaatiolähteiden lisäykset pyrkivät minimoimaan negatiivisen käyttökokemuksen riskiä niin, että lähes jokaiselle kirjalle voidaan löytää useita verkkosisältöjä. Kirjastojärjestelmän dataintegraation avulla on voitu toteuttaa monipuolisempia hakupalveluja, mm. automaattinen lista kirjailijan muista teoksista. Lisäksi lasten älyhyllyn käyttöliittymää hiottiin käyttökokemusten perusteella vieläkin helppokäyttöisempään suuntaan.

3) Älyhyllyn semanttisen kohdennuksen algoritmejä otettiin käyttöön: Hankkeessa sovellettiin tutkimusryhmän aikasempaa keksintöä,  Learning Fingerprint -algoritmiä, kirjallisuuden semanttiseen jäsentämiseen. Tämän algoritmin avulla älyhylly pystyy ryhmittelemään kirjoja aikasempaa monipuolisemmin: ei pelkästään asiasanojen tai luokan perusteella vaan esimerkiksi teosten semanttisen kontekstin perusteella. Lasten älyhyllyssä algoritmi näyttää kirjan semanttisen kontekstin (aihepiirin) asiasanoina. Tässä ei ole listaus kirjan sisältämistä asiasanoista vaan kirjan nimen, asiasanojen ja tiivistelmän tuottaman sanaston ja niihin sidoksissa olevien sanastojen yhteisestä kokonaisuudesta. Esimerkiksi kirja, jonka nimi on "hauska päivä" saattaa hyvinkin sjoittua koulukiusaamisen ja väkivallan ahdistuneeseen ilmapiiriin. Nimen perusteella tätä ei voi päätellä, mutta semanttisen kontekstin perusteella lukija voi yhdellä silmäyksellä katsoa ovatko kirjan teemat hänelle mieleen. Aikuisten älyhyllyn semanttinen haku löytää lisäksi älyhyllyssä olevan kirjan kanssa samoihin teemoihin liittyvät kirjat. Tavoitteena on tarjota lisäluettavaa mielenkiintoiseksi osoittautuneesta kirjasta. 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjastojärjestelmän dataintegraation toteutus on pienellä vaivalla jalostettavissa muiden hankkeiden käyttöön. Tämä Nide-to-ISBN yhteensovitus avaa muille projekteille sekä kolmansien osapuolien lisäarvopalveluille mahdollisuuksia, joita ei itse kirjastojärjetelmän puitteissa ollut mahdollista toteuttaa. Ts. hanke on avannut mahdollisuden skaalata Älyhyllyn kaltaiset sovellukset kaikkien kirjastojen saataville.

Fortsatta åtgärder: 

Seuraavassa vaiheessa hankkeen tulosten tulee olla kaikkien kirjaston käyttäjien saavutettavana. 2014 aloittamssamme jatkohankkeessa "Älyhylly laajenee taskuun", älyhyllyn laajempaa saavutettavuutta edistetään kahdella päälinjalla: 1) Julkisen tilan älyhyllyjä monistamalla ja 2) henkilökohtaisen mobiiliälyhyllyn avulla. Näiden lisäksi tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kirjallisuusalan muiden toimijoiden (kustantajat, kirjakaupat, kirjamessut, ym) mukaan tulon mahdollistamiselle sekä Älyhyllyn rajapintojen avaamiselle myös muiden kehityshankkeiden käytettäväksi.

Projektet börjar : 
01/05/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€48 000
Egen finansiering: 
€2 500
Budget sammanlagt: 
€50 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€32 688
Egen finansiering: 
€7 688
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€25 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.