Snack & pop-up! Vinkkivälipaloja ja uutta näkyvyyttä
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
063253520
Kirjaston sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Vuorenmaa
Puhelin : 
06-3253593
Sähköposti : 
kati.vuorenmaa@vaasa.fi
Kuvaus : 

Tavoite ja taustaa: Kirjastojen yhtenä haasteena tällä hetkellä on vastata muuttuvan asiakaskunnan vaatimuksiin ja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat heille sopivassa yhteydessä. Tämä vaatii kirjastopalveluilta uudenlaista ajattelua ja joustavia malleja, jotka rikastuttavat myös kirjaston imagoa. Hankkeen ideana on tulla ulos kirjastorakennuksesta ja mennä sinne, missä ihmiset ovat. Haluamme tuoda esille palveluitamme ja kokoelmiamme uudella tavalla ja näkyä uusissa paikoissa. Samalla kehitämme kokoelmien kohdennettua avaamista.

Hankkeen aikana järjestämme kirjaston ulkopuolella lyhyitä vinkkivälipala-tilaisuuksia sekä kirjanäyttelyitä ja luomme pop-up -kirjastopisteitä sopivien tapahtumien ja teemojen yhteyteen. Pop-up -ravintolat tulivat ihmisten tietoisuuten elokuussa 2011, jolloin kenellä tahansa oli mahdollisuus perustaa oma ravintola yhdeksi päiväksi vaikkapa puistoon. Samaa yllätyksellisyyttä ja joustavaa jalkautumista tavoittelemme uudenlaisen kirjastopisteen muodossa. Hankkeessa pilotoituja palvelumuotoja on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa, siksi kantavana ajatuksena on palveluiden joustavuus ja muunneltavuus tilanteen mukaan.

Mitä käytännössä tehdään
Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehitellä uudenlainen, kohdennettu vinkkivälipala-tuote, jota viedään kirjaston ulkopuolelle kuten paikallisten yhdistysten ja kulttuurituottajien tilaisuuksiin sekä opistojen kursseille. Haluamme tehdä yhteistyötä myös uudenlaisten kumppanien kanssa esittelemällä aineistojamme paikan päällä vaikkapa konsertti-illoissa, taidetarvikeliikkeessä tai matkatoimistossa. Käytännössä kokoamme kirjastossa vinkkipaketteja hyödyntäen kirjastoammatillista asiantuntemusta sekä yhteistyökumppaniemme toiveita ja teemme niistä esittelypaketit ("vinkkikassit").  Vinkkivälipala jalkautetaan tämän jälkeen esittelemällä sitä sovitulle kohderyhmälle yhteistyökumppanin tilaisuudessa. Vinkkivälipala voidaan toteuttaa myös määräaikaisena aineistonäyttelynä yhteistyökumppanin tiloissa. Vinkkivälipaloja eri aiheista voimme hyödyntää lisäksi verkkosivujen sisällöntuotannossa.

Toisena uudenlaisena palvelumuotona hankkeessa pilotoidaan väliaikaisia ja joustavia palvelupisteitä kirjaston ulkopuolella (”pop-up –kirjasto” tai ”mini mobile library”). Hankerahoituksella on tarkoitus valmistella ja varustaa ulkoasultaan raikas, aineiston joustavan esittelyn sekä lainauksen mahdollistava liikuteltava palvelupiste, joka olisi muunneltavissa erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Puistokirjasto, kauppahallikirjasto, kuntosalikirjasto, matkakeskuskirjasto – jalkautumalla näihin paikkoihin tapaamme myös kirjaston ei-käyttäjiä. Aineiston lisäksi esittelemme näissä väliaikaisissa palvelupisteissä palveluitamme ja tapahtumiamme ja saamme arvokasta suoraa palautetta kansalaisilta kirjastotoiminnan kehittämiseksi.

Kustannukset
Hankeen kustannukset koostuvat tarvikkeista ja tavaroista (painetetut vinkkikassit, pop up -pisteen varustus sisältäen mm. katos, kärry/vaunu, taittotuoleja, A-teline ja kannettava tietokone ym.), palvelujen ostosta (visuaalisen ilmeen suunnittelu ja siihen liittyvä materiaali) sekä  henkilöstökuluista (sijaiskulut hankkeen valmistelua ja toteutusta varten). Hankkeen omarahoitusosuus koostuu pääasiassa kirjaston vakituisen henkilökunnan työajasta, joka käytetään mm. käytännön toteutuksen valmisteluun ja tiedottamiseen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaasan kaupunki; paikalliset kansalaisopistot, yhdistykset sekä kulttuuritoimijat; eri aihepiireihin liittyvät kaupalliset toimijat

Aiemmat hankkeet: 

Vinkkikasseja: mm. Savonlinnan Kirjavat Kulkurit (suunnattu lapsiryhmille). Kirjaston jalkautuminen ulos: mm. Helsingin kaupunginkirjaston Hard Book Café -kirjaterassi (kiertue kesällä 2010 ja 2011).

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeella ei ollut varsinaisia verkkosivuja, vaan toiminnasta tiedotettiin ja sitä markkinoitiin kirjaston verkkosivujen sekä sosiaalisen median kautta (Facebook, Instragram). Medianäkyvyyttä hankkeen aikana saimme paikallisissa lehdissä sekä radiossa. Kirjasto tuotti pop up -kirjastotoimintaan oman työohjeen henkilökunnalle. Teemakassitempauksien kautta saatiin runsaasti vinkkipaketteja, joita hyödynnettiin verkkokirjastossa ja joita voidaan käyttää jatkossakin eri yhteyksissä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mitä konkreettisesti tehtiin:
Hankkeessa hankittiin varustus liikkuvaa kirjastopistettä varten. Hankkeen aikana kokeiltiin "pop up -kirjastoa" erilaisissa tapahtumissa ja paikoissa kirjaston ulkopuolella yhteistyökumppanien kanssa. Kirjaston pop up -tapahtumia vuosina 2012-2014 oli yhteensä 35 ja niissä tavoitettiin yhteensä noin 2100 kävijää. Kirjastopisteen sisältö räätälöitiin tilanteen mukaan. Pisteessä esiteltiin ja lainattiin aineistoa sekä markkinoitiin monipuolisesti kirjaston palveluja, mm. e-aineistoja.  Mukana saattoi olla myös oheistoimintaa kuten pinssi- ja kirjanmerkkipajoja. Tapahtumista suurin osa oli muutaman tunnin mittaisia (mm. joulutapahtumia, kesän kulttuuritapahtumia, yhdistysten järjestämiä tapahtumia, päiväkotien tapahtumia). Mukana oli myös kaupallisia yhteistyökumppaneita, kirjastolla oli mm. kolmen päivän ajan kirjastopiste Kauppahallissa, mikä oli yksi onnistuneimmista tempauksista.

Hankkeessa kokeiltiin lisäksi räätälöityä aineistonäyttelyä kirjaston ulkopuolella esittelemällä ekologiseeen elämäntapaan liittyvää materiaalia paikallisen ekokaupan tiloissa. Kohdennettua vinkkausta toteutettiin kahdella Vaasa-opiston käsityökurssilla sekä Vaasan ammattiopiston lähihoitajien Arjen virtaa -kurssilla. Lisäksi koottiin yhteensä noin 1000 lainattavaa vinkkikassia  eri kirjastoyksiköissä kahtena kesänä toteutetussa Yllätyskassit-tempauksessa.  Vinkkivälipala-toimintaa testattiin vaasalaisen työpaikan TYKY-tunnilla järjestämällä kirjavinkkausta toiveiden mukaan.

Vaikutusten arviointi:
Liikkuvan kirjastopisteen toiminnasta saatiin hyvä ja toimiva palvelumuoto, jota voidaan markkinoida jatkossakin. Pop up -toiminta myös sai näkyvyyttä mediassa ja hankkeen ansiosta kirjastoa myös pyydetään eri tilaisuuksiin mukaan. Kirjaston ulkopuolelle tarjottavat vinkkivälipalat jäivät hankkeessa pienemmälle huomiolle, mutta samaa ideaa tuli toteutettua onnistuneesti yllätysvinkkikassien kautta. Hankkeen tapahtumissa tehdyt suorat lainamäärät jäivät kohtuulliselle tasolle, mutta sen vastapainoksi saimme tavoitettua paljon uusia kirjaston käyttäjiä sekä vanhoja asikkaita, jotka eivät olleet käyttäneet kirjastoa pitkään aikaan. Toiminta herätti positiivista  huomiota ja yllätti kaupunkilaisia iloisella tavalla, mikä oli yhtenä tavoitteenamme. Henkilökunnan osaaminen monipuolistui, koska moni sai kokeilla erilaista kirjastotyötä käytännössä ja samalla saimme lisättyä markkinointihenkisyyttä toimintatapoihimme.

Jatkotoimenpiteet: 

Pop up -kirjastotoiminnasta saatiin tehtyä pysyvä palvelumuoto, jota toteutetaan jatkossakin tilanteen ja resurssien mukaan. Kohdennettua vinkkivälipala-tuotetta laajennetaan käytäntöön hyödyntämällä jo tehtyjä teema- ja vinkkipaketteja. Kirjastolle hankittiin vuoden 2014 lopussa hankerahoilla myös tavarapyörä, jolla aiotaan v. 2015 alkaen lähteä toteuttamaan pyöräkirjastotoimintaa, liikkuvaa vinkkikioskia ja tapahtumien markkinointia yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Lisätietoa: 

YHteistyökumppanien osuutta ei eritelty, koska esim. tapahtumat olivat heidän normaalitoimintaansa, jossa kirjaston osuus oli oheistuotteena mukana.

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
35kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000